Merkez Kütüphane Veritabanları İçin “Yeni Seçenekler/Yeni Akademik Kaynaklar” Eğitim Serisine Devam Ediyor …

Merkez Kütüphane Veritabanları İçin  “Yeni Seçenekler/Yeni Akademik Kaynaklar” Eğitim Serisine Devam Ediyor …

 Kütüphanemiz, tüm üniversitemizin erişimine açık veritabanları için  “Yeni Seçenekler/Yeni Akademik Kaynaklar” başlığı altında ilgili fakültelerle işbirliği içinde düzenlenen seminerlere mayıs ayında da  devam ediyor. Akademisyen ve öğrencilerimizin zaman kaybetmeden kendi yerinde katılımını sağlamak üzere, Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde  Prof.Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu’nda iki seminer düzenlendi.
* 21 Mayıs 2015 / Knovel Mühendislik Platformu ve Veritabanı  Türkiye temsilcisi Hiperlink firması yetkilisi Harun Karakaş tarafından sunum yapıldı. Knovel elektronik kitap veritabanın içerinde yer alan  20 ana konu başlığı vurgulanmış ve arama stratejilerine ilişkin bilgiler  aktarıldı. Özellikle e-kitapların içerisinde yer alan tablolarda ve grafiklerde, formüllerle kendi değerlerini oluşturup interaktif olarak nasıl işlem yapılabildiği ve bu verilerin Excel’e aktarabilme özelliği üzerinde duruldu. Ders notları hazırlarken yardımcı bir kaynağa dönüşmesinin yanında; interaktif olarak sınıflandırılan bilgileri, karşılaştırma ve araştırmalarda onları otomatik olarak nasıl kullanabileceği gösterildi. Aynı zamanda data search seçeneğinden bahsedilmiş ve bu özelliği ile elementlerle ilgili özel aramalar yapılabileceği vurgulandı. Her yıl yapılan Knovel Academic Challenge yarışmasına ilişkin bilgiler de aktarıldı.
** 26 Mayıs 2015 / IEEE Xplore Veritabanı eğitim seminerinin sunumunu  IEEE Avrupa Temsilcisi  Eszter Lukacs gerçekleştirdi. Seminerde veritabanının arayüzü ve kullanımına ilişkin bilgilerle birlikte, içinde yer alan bilgi kaynaklarının neler olduğu vurgulandı. IEEE’de yayın yapma ve yayının kabul edilme süreçleri konusunda güncel bilgilere yer verildi. Yazarlık için yardımcı videoların içerikleri konusunda kısa bilgiler paylaşıldı. IEEE Öğrenci kluplerinin üyelere sağladığı avantajlar üzerinde de duruldu.

04 Haziran 2015
2341 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr