Incites Eğitim Semineri

İstanbul Universitesi kütüphanesi ev sahipliğinde; Incites akademik performans ölçüm sistemi” online bilgi kaynağı için, 2 Mart 2016 tarihinde bir günlük personel/kütüphaneci yetiştirme programı düzenlenmiştir. Boğaziçi, İstanbul Bilgi, MEF, Özyeğin ve İstanbul Üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen program çerçevesinde; Incites kapsamındaki tüm içerik ve modüllerinin  detayları aktarılmıştır.

Thomson Reuters’den Eğitim departmanı uzmanı Jamal El Quahi’nin katılımıyla ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç tarafından verilen eğitim Incites üzerinde 7 senaryo oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Senaryolar; Bölüm performans ölçümü, Üniversitelerin karşılaştırılması, Fonlar, Patent analizi, İşbirliği, İnsan kaynakları ve Kütüphane koleksiyon geliştirme başlıkları altında geliştirilmiştir.  Eğitim neticesinde katılımcıların Incites konusunda yetkin bilgiye sahip olmaları ve tüm eksikliklerinin tamamlanması hedeflenmiştir.

Ayrıca diğer yardımcı araçlar (Essential Science Indicators ve Journal Citation Reports) hakkında da bilgi verilmiştir.

04 Mart 2016
1557 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr