EndNote Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik olarak, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın, 16 Mart 2016 tarihinde saat 14.00-16.00 arasında Kongre Kültür Merkezi Büyük Salonunda düzenlediği Eğitim Semineri  gerçekleşmiştir.

Bibliyografik bilgileri saklama, düzenleme, indirme, tarama ve paylaşıma olanak sağlayan, farklı bibliyografya stilleri ile atıf, şekil ve referansların düzenlenmesine yardımcı olan bir bibliyografya yazılımı EndNote seminerine yaklaşık 100 kişi katılmıştır. Eğitim Research Software firmasından yetkili Kadir  Diren tarafından verilmiştir. Yazılımın ana hatları ana başlıklar altında anlatılmış, uygulama örnekleriyle desteklenmiştir. Her ana başlıktan sonra konuyla ilgili sorular alınmış, sorular kapsamında konunun detayına inilmesi sağlanmıştır.  İki oturumda gerçekleşen seminerde sekiz ana başlık üzerinde durulmuştur.

  • EndNote ile kişisel bibliyografik veritabanı oluşturma (veritabanlarını düzenleme ve yönetme; seçme, sıralama, arama, taşıma, güncelleme,vb.)
  • Referans kaydı oluşturma
  • Referans kaydı import seçenekleri : Direct export (Google Akademik, Google Books vb.), import filtreleri ve PDF import,
  • EndNote ile makale yazımı: Atıf yapma, referans listesi oluşturma, farklı dergi formatları için düzenleme ve hazır şablon kullanma.
  • Şekil, tablo ve gruplama seçenekleri
  • Stiller
  • Senkronizasyon (masaüstünde oluşturulan kütüphanenin EndNote web versiyonunda kullanımı)
  • EndNote ‘manuscript matcher’ ile uygun dergi seçimi ve makale yayınlama sürecinin hızlandırılması.

17 Mart 2016
1544 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr