Merkez Kütüphane Knovel Mühendislik Platformu Semineri Düzenledi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından satın alınan Knovel Mühendislik Platformu  için hazırlanan eğitim semineri  İ.Ü.  Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Knovel Mühendislik Platformu içerik ve kullanımı eğitimini veren,  Channel Partner Manager / Customer Consultant EMERGA Engineering Solutions / Elsevier Firması – Knovel  Müşteri Danışmanı / Bölge Sorumlusu Gillian Brailsford,  bibliyografik bilgilerin saklanmasını, düzenlenmesini, tarama, paylaşımına olanak sağlanmasının adım adım nasıl kullanılacağını anlattı.

Gillian Brailsford, Knovel’in; mühendislik bilgilerini analitik arama motorları ile birleştirip mühendislerin araştırmalarına doğrudan akademik katkı sağlayan güvenilir, web tabanlı mühendislik bilimleri platformu olduğunu, en güncel mühendislik bilimleri içeriği ve interaktif uygulamalarıyla üniversitelerin, şirket AR-GE’lerinin, mühendislik öğrencilerinin ve mühendislerin her zaman için başvurdukları bir platformu olduğunu anlattı.

Ayrıca ders kitaplarındaki alışılagelmiş mühendislik sorunları ile değil, gerçek dünyada var olan sorunlarla karşılaşır ve o sorunları çözerler. Bu bağlamda, Knovel’in  geleceğin mühendislerinin eğitimlerindeki en önemli mühendislik bilimi kaynağı olduğunu vurguladı.

Daha sonra, veritabanı üzerinde uygulamalı  taramalar gerçekleştirilen seminer, katılımcıların soru cevap kısmıyla sona erdi.

NOT: Knovel University, Challenge etkinliği kapsamında yıllardır dünya çapında binlerce öğrencinin bir araya geldiği bir yarışma düzenlemektedir. Sorular gerçek yaşama dayalı mühendislik senaryoları üzerinden  hazırlananmakta ve yarışmacılar Knovel veritabanını kullanarak cevapları bulmaktadır. Bu yarışmaya öğrencilerin yanı sıra akademisyenler ve kütüphaneciler de katılabilmektedir.

16 Mayıs 2016
1248 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr