Kurum İçi Paylaşım Toplantıları Sürüyor

Kurum içi Paylaşım Toplantıları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
Böylece mesleki gelişim ve yenilikleri herkesin öğrenmesi, güncel bilgi sahibi olması ve kazanımların uygulamaya nasıl kazandırılabileceği  konusunda bir araya gelerek beyin fırtınası yapılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, 19-21 Ekim 2015 tarihinde, Tübitak (Ankara)’da gerçekleştirilen, “4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı”na kütüphanemiz adına katılan Kütüphaneci Özhan Sağlık,  01 Haziran Pazartesi günü, “Kurum İçi Paylaşım Toplantıları” kapsamında bir sunum gerçekleştirdi.
Çalıştay konularının özetlenerek tartışıldığı toplantıda genel olarak başlıklar şöyle sıralandı;
1)      Açık Erişim nedir ?
2)      Neden Açık Erişim?
3)      Dünya’da ve ülkemizde uygulama örnekleriyle Açık Erişimde durum
4)      Açık Erişim’de Yeşil Yol ve Altın Yol kavramları nedir?
Açık Erişim konusunda ülkemizde öncelikle yapılması gereken aşağıdaki başlıklar görüşüldü;
1)      Kurumsal açık erişim politikasının tesisi
2)      Araştırma verilerinin yönetimi hakkında politika
3)      Kütüphanenin öğretim üyeleriyle yakın temas kurması
4)      Kütüphanenin sistemi yönetmesi, yönlendirmesi

03 Ağustos 2016
914 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr