Kurum İçi Paylaşım Toplantıları Sürüyor…

Kurum içi Paylaşım Toplantıları, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Böylece mesleki gelişim ve yenilikleri herkesin öğrenmesi, güncel bilgi sahibi olması ve kazanımların uygulamaya nasıl kazandırılabileceği  konusunda bir araya gelerek beyin fırtınası yapılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa, Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen “Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu”na kütüphanemiz adına katılan Yücel Yılmaz, Mustafa Özyürek ve İsmail Atacan 04 Haziran Perşembe günü, kütüphanemiz çalışanları için bir sunum gerçekleştirdi.

Belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek; özgün araştırma ve uygulamaları tartışmak ve literatüre katmak, bu alanda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sempozyum’ da genel olarak başlıklar şöyle sıralandı;

 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerinde  Yurt Dışı Uygulamaları
 • Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi ve Dijital Kütüphane/Arşiv Uygulamaları
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerinde Politikalar
 • Belediye Kütüphane ve Arşivlerinde Dijitalleştirme
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerine Yaklaşımları
 • Belediyelerde Dijital Teknoloji ve Dijital Kütüphaneler
 • Belediyelerde Yenilikçi Kütüphane Yaklaşımları
 • Belediyelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları
 • Belediyelerin Kent Belleği İşlevleri
 • Belediyelerde EBYS ve e-Devlet
 • Belediye Kütüphanelerinin Bölümleri ve Okuma Alışkanlığı
 • Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Uygulama Örnekleri
 • Belediye Kütüphane ve Arşivlerinde Eğitim Uygulamaları
 • Tematik Belediye Kütüphaneleri

10 Ağustos 2016
910 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr