Kurum İçi Paylaşım Toplantıları Sürüyor…

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları kültürel veya bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Merkez Kütüphane’den Kütüphaneci Özhan Sağlık’ın 20-24 Haziran 2016’da katıldığı, Birleşik Krallık’ta yapılan, “Edinburgh Üniversitesi Bilgi Paylaşım Programı – Library Knowledge Exchange Week” toplantısı hakkında bilgi verdiği paylaşımla devam edildi.

Edinburgh Üniversitesi Avrupa’nın çeşitli kurumlarından arşivci ve kütüphanecilerin bilgi birikimlerini paylaşabilmesi amacıyla “Library Knowledge Exchange Week” adında İskoçya’nın Edinburgh şehrinde bir haftalık bir program düzenlenmiştir. Program’a 300’den fazla başvuru olmuş, 15 kişi kabul edilmiştir. Katılımcıların kurumları şöyle belirtilebilir:

 1. Newcastle Üniversitesi
 2. Dublin College Üniversitesi
 3. Amsterdam Üniversitesi
 4. Uppsala Üniversitesi (2 kişi)
 5. Glasgow Üniversitesi
 6. Swansea Üniversitesi
 7. Andrews Üniversitesi
 8. Ostfold Üniversitesi
 9. Almeria Üniversitesi
 10. Malta Üniversitesi
 11. İstanbul Üniversitesi
 12. Edinburgh Üniversitesi (2 kişi)
 13. Bielefeld Üniversitesi

Edinburgh Üniversitesi 1538 yılında kurulmuştur. Birleşik Krallık’ın en eski üniversitelerinden biridir. Times Higher Education sıralamasında 27. sırada yer almaktadır. Kütüphane ve arşiv, müze gibi üniversite koleksiyonları tek bir merkezden yönetilmektedir. Arşiv, müze ve kütüphanelerayrı ayrı ilgili alanların uzmanları yönetimindedir. Edinburgh Üniversitesinde 2016 yılında pek çok yenilikçi proje gerçekleştirilmiştir (Edinburgh Üniversitesi, 2016a). Bu projelerin maliyeti 157 bin 96 İngiliz Pound (yaklaşık 610 bin TL) civarındadır. Bu projelere, İskoçya’nın ilk konser salonunun restorasyonu, arşiv belgelerine erişimin geliştirilmesi, fotoğraf koleksiyonlarının dijitalleştirilmesi, kütüphane haritasının sanallaştırılması gibi örnekler verilebilir. KEW 2016, bu yenilikçi projeler arasında yer almaktadır. KEW, 20 Haziran’da başlayıp, 24 Haziran’da sona ermiştir.

Toplantının ana başlıkları şunlardır;

 • Kütüphane ve Üniversite Koleksiyonlarının vekil yöneticisi Stuart Lewis’in Edinburgh ve Edinburgh Üniversitesi hakkında verdiği genel bilgiler ve Merkez Kütüphane turu,
 • Edinburgh Üniversitesinin öğrencileri ve Edinburgh sakinlerini Üniversitenin etkinliklerine nasıl dâhil edildiği,
 • Kütüphane kaynaklarının kataloglanması,
 • Araştırma verilerinin yönetimi,
 • Edinburgh Üniversitesinde ders kaynakları akademisyenler ve kütüphanecilerin birlikteliğiyle hazırlanması,
 • Dijitalleştirme ve depolama işleri,
 • Müze koleksiyonu tasarımı ve fotoğraflara dair üstveri geliştirmeye yönelik etkinlikler

Program, Edinburgh Üniversitesi ve İskoçya’daki kültürel gelişmeleri yerinde görmenin yanı sıra yurt dışındaki arşivci ve kütüphanecilerle temasta bulunma fırsatını meydana getirmiştir. Arşivci ve kütüphanecilerin hangi sorunlarla karşılaştığı, bu sorunlara nasıl çözümler ürettiğini görmenin önemli bir kazanım olduğunu ifade etmek mümkün olmuştur.

10 Kasım 2016
621 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr