İ.Ü. Merkez Kütüphane & Cambridge Üniversite Kütüphanesi İşbirliği

Merkez Kütüphanemizde görev yapan  kütüphaneci Cihan Kalın, Üniversitemiz desteği ile  “Erasmus Personel Hareketliliği Programı” kapsamında, İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde bir hafta süren uygulamalı bir eğitim aldı.

“Erasmus Personel Hareketliliği Programı” kapsamında;

  • Kütüphane Koleksiyonlarının Ortadoğu Bölümü yöneticisi Yasmin Faghih’nin Cambridge Üniversitesi hakkında verdiği genel bilgiler ve Merkez Kütüphane turu,
  • Cambridge Üniversitesinin öğrencileri ve Cambridge sakinlerinin kütüphane etkinliklerine nasıl katılım sağladığı,
  • Kütüphane kaynaklarının kataloglanması,
  • Araştırma verilerinin yönetimi,
  • Cambridge Üniversitesi ders kaynaklarının akademisyenler ve kütüphanecilerin birlikteliğiyle hazırlanması işi,
  • Dijitalleştirme ve depolama işleri,
  • Müze koleksiyonu tasarımı,
  • Nadir eserlere dair üst veri geliştirmeye yönelik etkinlikler vs.

birçok çalışmaya yer verilmiştir.

“Erasmus Personel Hareketliliği Programı” vasıtasıyla, İ.Ü. Merkez Kütüphane, Cambridge Üniversitesi arşivci ve kütüphanecileri ile  temasta bulunma, kütüphanecilerin hangi sorunlarla karşılaştığı ve bu sorunlara nasıl çözümler üretildiği konularında fikir edinme fırsatı bulmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları kültürel veya bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, katılamayan diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak yapılan Kurum İçi Paylaşım Serisi kapsamında yapılan bir toplantı ile, Cihan Kalın Cambridge tecrübelerini Merkez Kütüphanedeki ekip arkadaşlarıyla da paylaştı. 

Kütüphanecilerini destekleyen İstanbul Üniversitesi yönetimine ve kendini geliştirme gayreti gösteren Merkez Kütüphane ekibine teşekkür ediyoruz.

 

03 Ocak 2017
666 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr