Deneme Veritabanı: Education Source

Education Source Veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue1

Son Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2017

Eğitim Fakültesi için Education Source veritabanı içerik bilgisi:

EBSCO tarafından özellikle Eğitim Fakülteleri için hazırlanıp kullanıma sunulan Education Source veritabanı, dünyanın en itibarlı ve hakemli eğitim dergilerini içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup;

  • 2,000’den fazla tam metin akademik dergi içerir,
  • 3,600’den fazla dergiyi özetleriyle birlikte indeksler
  • 550’den fazla kitap ve monograf içerir,
  • 2,300’e yakın eğitim ile ilgili konferans bildirisi,
  • Türkiye kaynaklı eğitim bilimleri dergileri ve daha birçok kaynak içermektedir

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls

Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-subject.xls

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/education-source

10 Mart 2017
246 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr