Misyon ve Vizyon

MİSYON Üniversitemizin, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra öğretim, araştırma faaliyetleri ve topluma hizmet için gerekli, doğru, güvenilir ve evrensel bilgiye çağdaş olanaklarla erişilmesini sağlamaktır.

VİZYON

Geleceğin öğrenme gereksinimine uygun her türlü çağdaş teknolojiye ve fiziksel olanaklara sahip, zaman ve yerden bağımsız tüm paydaşlarına en iyi hizmeti sunabilen, uluslararası alanda referans olmayı başarmış, güçlü, zengin bir bilgi ve belge merkezi olmak.

25 Aralık 2011
11315 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr