Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme (ILL)

 

A. Üniversitemiz Mensuplarının Dışarıdan Ödünç Yayın  İsteme Koşulları ;

1. İstanbul Üniversitesi mensubu öğretim elemanları ve çalışanları şahsen, üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ise danışmanları aracılığıyla diğer kütüphanelerden ödünç kitap/fotokopi isteği yapabilir.

2. Bir kişi tarafından en fazla 5 yayın istenebilir.

3. İsteyen kişinin işyeri dahili ve ev telefonu bildirilmelidir.

4. Yayın(lar)ı getirme ve gönderme için ödenen kargo/posta ücreti kullanıcıya aittir.

5. Başvuru yapabilmek için xxx@istanbul.edu.tr uzantılı bir e-posta hesabına sahip olmanız gerekmektedir.

6. Getirilen kitapların kullanım süreleri, yayını gönderen her kütüphaneye göre farklılık göstermektedir.

7. Ödünç  verilen yayınlar, teslim tarihinden en az iki gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

8. Kullanım süresini uzatmak isteyen kullanıcılar, bir hafta önceden kütüphanemize başvurarak, ilgili kütüphanenin kuralları dahilinde uzatma yapabilir.

9. Aynı istek formu yayın fotokopisi getirtmek için de kullanılmaktadır. Fotokopi istekleri için istek yapılan karşı kütüphanenin kuralları geçerlidir (ücret vb.)

10- İstenilen yayınların geliş süresi yurtiçi ve yurtdışı olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

 

B. Diğer Kütüphanelerden/Şahıslardan Gelen Yayın İstek Koşulları ;

1. Ödünç kitap ve makale isteği, ilgili kütüphanenin ILL servisi tarafından onaylanmış “Kütüphanelerarası Ödünç/Fotokopi İstek Formu” yla yapılabilir.

2. Kütüphanemizden istenen herhangi bir yayının, iki ya da daha fazla nüshası var ise 1 ay süre ile ödünç olarak verilebilir. Ancak tek derleme nüshası ise, ödünç olarak verilemez, ancak fotokopisi çekilerek gönderilebilir.

3. Tezlerin tamamının fotokopisini isterken, araştırma yapan kişi danışmanının adını bildirmelidir. Öğrenci ise, danışman yanında okulu, bölümü ve okul numarası da yer almalıdır.

4. İlgili şahsa banka hesap numarası, yatıracağı fotokopi+telif gideri (gönderme ücreti eklenmeden) bildirilir. Bildirilen gider, verilen banka hesabına yatırılıp dekontun ill.kutuphane@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesibeklenir. Dekont elimize ulaştığı anda, yayın(lar)ın fotokopisi ilgilinin verdiği adrese ödemeli kargo ile gönderilir.

ÖNEMLİ DUYURU :

      ILL kitap/tez/makale istek formundan yalnızca xxx@istanbul.edu.tr uzantılı bir e-posta hesabına sahip olan öğretim görevlilieri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri  yararlanabilmektedir.

     Bunun haricindekiler, bağlı bulundukları yükseköğretim kurumunun  merkez kütüphanesinden KİTS üzerinden istek yapabilirler.”

 

Kitap ve Tez isteme formu için tıklayınız

Makale isteme Formu için tıklayınız

 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ILL Birimi

ill.kutuphane@istanbul.edu.tr

0 212 455 57 00 /11095

25 Aralık 2011
16466 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr