Türkçe E-Dergiler

Acta pharmaceutica Sciencia
Bilim ve Teknik (yalnız içindekiler, makalelere erişim abonelik sistemi içindedir)
Cerrahpaşa Tıp Dergisi (İstanbul Üniversitesi)
Ege Tıp Dergisi (Ege Üniversitesi)
Erciyes Tıp Dergisi (Erciyeş Üniversitesi)
Hacettepe Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi
Hacettepe Ortopedi Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)
Hacettepe Tıp Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)
Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni (Hacettepe Üniversitesi)
Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi
Hayvansal Üretim Dergisi (Ege Üniversitesi)
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İşletme Haberler İ.Ü. İşletme Fakültesi Haber Bülteni
Journal of Ankara Medical School (Ankara Üniversitesi)
Kanat : Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni
Matematik Dünyası (Arşiv sayıları)
Matematik Dünyası (Bilgi Üniversitesi)
Mühendislik Bülteni (İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi

YEKARUM Dergi = Journal of YEKARUM (Yenilebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi-Süleyman Demirel Üniversitesi)
Yer Bilimleri Dergisi=Engineering Faculty’s Eart Sciences (İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)
16 Temmuz 2012
34041 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr