İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi Engelsiz Yaşam Fuarındaydı

İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi olarak katıldığımız, Engelsiz Yaşam Fuarı 2012, çok sayıda belediye, firma ve üniversitenin engelli birimlerinin katılımıyla 6-9 Aralık 2012 tarihlerinde CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Engelsiz Yaşam Fuarı kapsamında, sekretaryasını Celal Bayar Üniversitesi’nin yaptığı Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla “Erişilebilirlik Günleri” etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, Beyazay Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Dünya Engelliler Birliği, Beyid Bilişim, Braille Teknik ve MBA Organizasyon aktif rol aldılar ve kurumlar arası işbirliğine güzel bir örnek verdiler.

Erişilebilirlik Günleri kapsamında 6-7 Aralık 2012 tarihlerinde panel ve seminerler düzenlendi. Eş zamanlı olarak Celal Bayar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi, Engelsiz Erişim Derneği ve TBD İstanbul Şubesi ortak yer alarak açılan stantta tanıtım ve anket çalışması gerçekleştirdi.

Panel ve Seminerler

“Erişilebilirlik Günleri” etkinliği kapsamında düzenlenen panel ve seminerlerde Türkiye’de bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde erişilebilirlik konusu uzmanlarca değerlendirilerek 2013 yılı için bir yol haritası belirlendi. Bu panel ve seminerler;

Birinci Gün;

İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi’nden Mustafa Özyürek ve Didem Engeler yaptıkları sunumla İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane’de yer alan “Engelsiz Bilgi Merkezi” çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Beyid-Optelec yetkilisi Ernst MARTIN “Görme Yetersizliği Olan Kimseler İçin En Güncel Taşınabilir ve HD Çözümler” konusu hakkında yeniliklerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Braille yetkilisi Tobias Winnes ise, “Freedom Scientific Vice President (Jaws For Windows Ekran Okuma Programı)” konusuna değindi.

İkinci Gün;

Türkiye açısından mevcut durumun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi (Alternatif Bilişim Derneği Üyesi) Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU’nun oturum başkanlığını yaptığı “Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik” panelinde konuşmacı olarak; Burcu AYHAN – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı, Engin YILMAZ – Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü – YÖK Engelli Öğrenci Konseyi Üyesi, Mustafa Özhan KALAÇ – Celal Bayar Üniversitesi Öğr.Gör. – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adem VURAL- Engelsiz Erişim Derneği Başkanı yer aldılar.

Gerçekleştirilen “AB’de Erişilebilirlik Konferansı”nda Avrupa Birliği Erişilebilirlik Komisyonu Üyesi Werner Bender, AB Erişilebilirlik çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Son olarak gerçekleştirilen “Erişilebilirlik Toplantısı” ile erişilebilirlik konusunda 2013 yılı için bir yol haritası belirlenmiştir. Yöneticiliğini Celal Bayar Üniversitesi Öğr.Gör. – Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan KALAÇ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı Burcu AYHAN’ın, Raportörlüğünü İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi’nden Didem ENGELER ile Şener KUL’un gerçekleştirdiği toplantı sonucunda katılımcılar şu hususlarda ortak görüş bildirmişlerdir:

  • Bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde erişilebilirlik konusunda kurumlar arası işbirliği ile çözüm yönünde ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir.
  • Erişilebilirlik konusunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2013 yılı içerisinde;
    • Mevcut yasal düzenlemelerin incelenerek detaylı bir rapor hazırlanması ve ilgili kurumlarla paylaşılması,
    • Türkiye genelinde “Erişilebilirlik Eğitim Seminerleri” düzenlenmesi,
    • Gerek yayında olan 10 Adımda Web Erişilebilirliği Sayfası ile gerekse hazırlanacak olan örnek erişilebilir web sayfası ve broşürler ile bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,
    • Konunun çözümüne katkı sağlaması amacıyla yüksek öğrenimde bilgisayar alanındaki lisans ve ön lisans programlarında ders müfredatlarına “Erişilebilirlik” konusunun alınabilmesi için gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek.

12 Aralık 2012
8400 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr