Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi II. Eğitim Programı Gerçekleştirildi.

Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi Projesi ile Merkez ve bağlı bölüm kütüphanelerindeki tüm veriler tek çatı altında toplanacak ve 7/24 her yerden erişilebilecektir ( detaylı bilgi için bkz. http://kutuphane.istanbul.edu.tr/?p=7092). Sözkonusu verilerin tek biçim ve standart hale getirilebilmesi, tüm verilerin sağlıklı aktarılabilmesi için  Merkez ve bağlı tüm bölümlerin kütüphane görevlilerine (yaklaşık 100 kişi) yeni sistemin öğretilmesi ve doğru kullanılması amacıyla eğitimler düzenlenmektedir.  İlki Kasım 2012’de gerçekleştirilen bu eğitimlerin ikincisi 29 Ocak- 13 Şubat tarihleri arasında yapılmıştır. Sistemin işleyişinin standartlara uygun ve kontrollü yürümesi açısından çeşitli aralıklarla eğitimler ve bilgilendirme toplantıları devam edecektir.

Tüm Kütüphanelerimizin personeline ve otomasyon ((Informascope firması temsilciliğinde SirsiDynix Symphony) eğitimcilerine bu süreçte gösterdikleri hassasiyet ve özen için teşekkür ediyoruz.

07 Şubat 2013
9807 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr