Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı Gerçekleştirildi.

28 Mart 2013 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığı’nda, Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kamu ve özel  olmak üzere pek çok kurum yöneticisi, kütüphanecisi  ve öğretim üyelerinin katıldığı bu çalıştayda, Başkan Dr. Pervin Bezirci tarafından İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Dijitalleştirme Projeleri ve pek çoğu Dünyada tek nüsha olma niteliği taşıyan, İstanbul Üniversitesi’nin değerli nadir eser koleksiyonu tanıtıldı.

Çalıştayda, Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması Uygulama Örnekleri, Sayısallaştırma   Kataloglama Standartları, Kurumlararası İşbirliği ile Kullanıcı ve Telif Hakları konuları farklı oturumlarda tartışıldı, Türkiye’de nadir eserlerin sayısallaştırılması konusundaki işbirliği gerekliliği bir kez daha vurgulandı. İşbirliği çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülebilmesi için bir komisyon kurulmasına ve bu Komisyonun belirlenen tarihlerde düzenli olarak toplanmasına karar verildi.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Atatürk Kitaplığı’nın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, çalıştay sonuçlarının Türkiye’deki değerli Nadir Eser Koleksiyonlarının sayısallaştırılması çalışmalarına olumlu olarak yansımasını temenni ediyoruz.

 

03 Nisan 2013
5653 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr