İstanbul Üniversitesi Kütüphanelerinin Verileri Standartlaşıyor…

Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Entegre Kütüphane ve Otomasyon Sistemi Projesi kapsamında 14-15 Şubat 2013 tarihlerinde MARC 21 eğitimleri İÜ İletişim Fakültesi Cep Sinemasında gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri personelinin katıldığı eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde bibliyografik kayıtların bilgisayar ortamında oluşum ve değişimi için geliştirilmiş olan MARC ( machine readable cataloging ) standardının ne olduğu, tarihçesi ve bibliyografik bilginin bu standarda göre sisteme girişi anlatılmıştır.

İÜ Kütüphaneleri ulusal ve uluslararası standartlara göre verilere sahip olmak ve diğer sistemlerde verilerinin görünürlüğünü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim başarıyla tamamlanmıştır.

08 Nisan 2013
5714 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr