Kütüphane Otomasyon Sistemi Admin Eğitimi Yapıldı.

Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan İÜ Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi Projesi kapsamında 3-4 Nisan 2013 tarihlerinde sistem yöneticiliği ve raporlama modülü eğitimleri gerçekleştirildi.

Sistem raporlarının birimler bazında işletilmesini benimseyen sistemin “Admin” eğitimine İÜ Kütüphanelerinde sistem yöneticiliği görevini yürütecek personel katıldı. Sistem uzmanı yazılımcıların gözetiminde gerçekleşen eğitimde, bundan sonraki süreçte sistem yöneticilerinin görev yaptıkları kütüphanelerde alacakları daimi raporlar oluşturuldu ve belirli zaman aralıklarıyla ilgili maillere gönderimi sağlandı.

08 Nisan 2013
4278 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr