Kütüphanecilerin Katıldığı Bilimsel Toplantıların Kurum İçi Paylaşım Serisi Sürüyor

 

Kütüphanecilerin Katıldığı  Bilimsel Toplantıların Kurum İçi Paylaşım Serisi,  İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları kültürel veya bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Böylece mesleki gelişim ve yenilikleri herkesin öğrenmesi ve günceli yakalaması sağlanmaktadır. 2012 yılından itibaren sürekli hale gelen bu toplantılar verimli bir şekilde devam etmektedir.

Bu kapsamda, Eylül ayı içinde gerçekleştirilen  “Paylaşım Toplantısı” bilgileri aşağıda yer almaktadır;

1)   ILL(International Librarian Loan=Kütüphaneler Arası Ödünç Verme), Çorum: Hitit Üniversitesi

Katılan ve Paylaşım Serisi Sunumunu  Hazırlayan:  Kütüphaneci Ali TUFAN

Konferansta İşlenen Bazı  Konular ;

1-Neden Kaynak Paylaşımı

2-Yurt İçi Yayın Sağlama

3-Yurt Dışı Yayın Sağlama

4-Ödünç Veren Kütüphanelerin Dikkat etmesi Gereken Hususlar

5-Lisans Anlaşmalarına Göre Bilinmesi Gerekenler

6-Kaynak Paylaşımında Sorunlar ve Öneriler

7-KİTS İstatistikleri ve Yapılan Değişiklikler

 

2)   MELCOM (Middle East Libraries Committtte 2013=Ortadoğu Kütüphaneleri Komitesi Uluslararası 31. Yıllık Konferansı 2013), Moskova- RUSYA: Rusya Devlet Yabancı Diller Kütüphanesi

Katılan ve Paylaşım Serisi Sunumunu  Hazırlayan:  Kütüphaneci Cihan KALIN

Konferansta İşlenen Bazı  Konular ;

1-Kütüphane Katalogları Geliştirme Politikaları

2-Dijitalleştirme Politikaları

3-Orta Doğu El Yazmaları

 

3)   ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) 2013, İstanbul: Marmara Üniversitesi

Katılanlar: Daire Başkanı Dr. Pervin BEZİRCİ

       Uzman Selçuk SÜZMETAŞ

      Kütüphaneci Özhan SAĞLIK

Paylaşım Serisi Sunumunu  Hazırlayan: Kütüphaneci Özhan SAĞLIK

Konferansta İşlenen Bazı Konular ;

1-Bilgi Sistemleri,Platformlar,Mimariler ve Teknolojiler

2-Üniversite Kütüphanelerinde Twitter Kullanımı

3-Kurum ve Kuruluşlarda EBYS Örneği: Marmara Üniversitesi

4-Bilgi ve Bilim Felsefesi

5-Açık Erişim Devrimi: Kütüphaneler İçin Tehditler, Fırsatlar ve Yapılması Geekenler

6-Sayısallaştırma Çalışma Grubu: Kültürel Mirasın Korunması ve Aktarılmasında İşbirliği Çalıştayı

7-E-Bulut Bilişim ve Çözümler elektronik Kaynaklar ve Kütüphanelerin Üniversite Kalitelerine Etkisi

8-Bilgi Mimarisi ve Mobil Uygulamalar

 

 

 

 

10 Ekim 2013
4701 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr