Kütüphanecilerin Katıldığı Bilimsel Toplantıların Kurum İçi Paylaşım Serisi Sürüyor

Kütüphanecilerin Katıldığı Bilimsel Toplantıların Kurum İçi Paylaşım Serisi,  İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan kütüphanecilerin, yıl içinde katıldıkları kültürel veya bilimsel toplantıların içerikleri hakkında, diğer kütüphanecileri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Böylece mesleki gelişim ve yenilikleri herkesin öğrenmesi, güncel bilgi sahibi olması ve kazanımların uygulamaya nasıl kazandırılabileceği  konusunda bir araya gelerek beyin fırtınası yapılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Aralık ayı içinde gerçekleştirilen  “Paylaşım Toplantısı” bilgileri aşağıda yer almaktadır;

** 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Katılan ve Paylaşım Serisi Sunumunu Hazırlayan:  Kütüphaneci Özhan Sağlık, Kütüphaneci Mustafa Özyürek, Memik Taşdoğan

Konferansta İşlenen Bazı  Konular ;

1-      Açık Erişim Nedir?

2-      Neden Açık Erişim?

3-      Açık Erişimin Faydaları

4-      Açık Erişim Yayıncıları

5-      Açık Erişim Dergileri

6-      Açık Erişim Kitapları

7-      Kurumsal Arşivler

8-      Neden Kurumsal Arşiv?

9-      Türkiye’de Ne Yapılmalı?

10-  Açık Ders Malzemesi

11-  Araştırma Verileri

12-  Niçin Veri Yönetimi

13-  Türkiye’de Durum

14-  Veri Kütüphanecisi

15-  Açık Veri

10 Aralık 2013
4334 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr