İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile ÜNAK 2014

unak2014_afis

Basın Duyurusunu Görmek İçin Tıklayınız

05 Eylül 2014
3044 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr