İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE ÜNAK 2014 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE ÜNAK 2014 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 1991 yılından bu yana, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), tarafından; Türkiye’de Kütüphanecilik ve Bilgibilim ile ilgili güncel konuları çeşitli platformlarda gündeme getiren ve uygulamacıların farkındalıklarını artırmayı amaçlayan yıllık konferanslar düzenlenmektedir. Bu konferanslar her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Geleneksel ÜNAK konferansı bu yıl 17- 20 Eylül tarihlerinde, TC Başbakanlık, ÜNAK ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında Kongre niteliğinde gerçekleştirilmiştir.

 Bu yılki ana teması “Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi” olarak belirlenen kongreye, çağrılı konuşmacı olarak, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Yaşar Tonta, İtalya Bologna Güzel Sanatlar Akademisinden Prof. Dr. Pietro Livi, Hollanda Europeana Kıdemli Projeler Koordinatörü Ad Polle, Almanya Bavyera Devlet Kütüphanesi, Dr. Claudia Fabian ve ülkemizden Gazeteci ve Yazar,  Şeref OğuzGazeteci  ile Yazar, Türkiye Hıfzı Topuzkatılmıştır. Bunun yanı sıra yurtiçi ve yurt dışından değerli bilim insanlarının katılımı ile 140 bildirinin sunulduğu, kongreye  yaklaşık 400 kişi katılmış ve  oldukça verimli geçmiştir.

Kongrede, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tarafından hazırlanan sanal kütüphane projelerinden üçüncüsü olan,   “Eski Dünya’ya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları”  (http://haritalar.istanbul.edu.tr/) projesi tanıtımı ve Nadir Eser Kütüphanesi değerli harita koleksiyonunu da kapsayan aynı konulu bildiri Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci tarafından sunulmuştur ve projenin seçkin örneklerinden hazırlanan aynı adlı sergi kongre boyunca ziyarete  açılmıştır.

ÜNAK 2014 Kongresi için işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduğumuz başta Başkan Sayın Dr. Nevzat Özel olmak üzere tüm ÜNAK ekibine, desteklerini esirgemeyen İstanbul Üniversitesi’nin çok değerli yöneticilerine, gönülden çalışan Merkez Kütüphane ekibine, katkılarını esirgemeyen farklı üniversite ve kurumlardan teşrif eden tüm akademisyen ve uygulamacılara, tüm bildiri sahiplerine, Merkez Kütüphane yarı zamanlı öğrenci ekibine, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün değerli öğrencilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.

 


25 Eylül 2014
4972 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr