Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci Temsilciliği

 

temsilci Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci Temsilciliği   Tanımlar Başkanlık: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı ifade eder. Öğrenci Temsilciliği: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlayan ve öğrencilerden oluşan kurumu ifade eder. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır. Yönetim Kurulu: Öğrenci Temsilciliği Yönetim Kurulu’nu ifade eder. Öğrenci Temsilciliği’nin Yürütme organıdır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır.   Öğrenci Temsilcisi: Öğrenci Temsilciliği Yönetim Kurulu’nun üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilen ve temsilci sıfatıyla faaliyet gösteren görevi ifade eder. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışır. Bu hükümlerin uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumludur.   Öğrenci Temsilciliğinin Görevleri:

  1. Kütüphane sorunlarını belirleyip, bu sorunların çözümü için Başkanlığın belirleyeceği, Kullanıcı Hizmetleri, Halkla İlişkiler, Temizlik/Güvenlik Hizmetleri ve İdari Amirlik birim yetkilileriyle iletişim kurup sorunları iletmek
  2. İlgili görevlilerle eşgüdüm halinde çalışarak tuvaletler, okuma salonları, raflar, dinlenme salonu, mescit gibi alanların temizliği ve düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak ve Başkanlığa önerilerde bulunmak
  3. Kütüphanenin düzenleyeceği çeşitli etkinlikler, söyleşi, kariyer günü, konferans gibi organizasyonlarda yer alarak; fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bu etkinliğin tanıtımını yaparak öğrencilerin katılımını sağlamak.

    Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler:

  1. İstanbul Üniversitesi’nin kayıtlı öğrencisi olmak
  2. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurulmamış olmak
  3. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak
  4. Yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak.

 

  • Öğrenci Temsilciliği faaliyetlerini Yönetim Kurulu aracılığıyla yapar. Yönetim Kurulu’nda tercihen her fakülteden bir (1) kişi olmak üzere en az 20 üyeden oluşmaktadır.
  • Yönetim Kurulu’nun görev süresi bir (1) eğitim-öğretim dönemidir.

İletişim Bilgileri 0 (212) 455 57 00 – 11037 obayrakk@gmail.com

11 Aralık 2014
3002 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr