Turnitin Eğitim Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz enstitülerinde hazırlanan tezlerde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla aboneliği başlatılan web tabanlı TURNITIN sistemiyle ilgili 17 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre   ve Kültür Merkezi’nde bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim, Turnitin sisteminin Türkiye temsilcisi Altan Gürsel tarafından saat 10.00’da başladı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Enstitülerimizdeki tez yürütücüsü akademisyenlerimiz ve Enstitü Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya 225 kişi katıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci’nin Merkez Kütüphanesi’ndeki çalışmaları aktardığı kısa açılış konuşmasında, kütüphane hakkında genel bilgiden sonra bilimsel çalışmalar için yeni eklenen veritabanları ve e-kitaplar vurgulandı. Dr. Pervinci yürütülen projelere, ulusal ve uluslararası kütüphanenin temsil ettiği etkinliklere ve çağdaş kütüphanecilik hizmetlerinde gelinen noktalara değindi.

Eğitimci Altan Gürsel ise sisteme yüklenen tezlerin çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırıldığını vurguladı. Alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulduğu belirtildi. Turnitin’in veri havuzunda yer alan akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunduğu ve bu havuzda taranan yayınların benzerlik raporlarından örnekler verildi.

Ayrıca sistemin nasıl kullanılacağının, çevrimiçi değerlendirmenin nasıl olacağının ve raporların alınmasına ilişkin soru ve cevaplarla, intihal tespit oranları üzerinde duruldu. Sistemde tezlerin intihal tespitinin kimler tarafından yapılması veya taranması gerektiği üzerine görüşler bildirildi.

21 Ocak 2015’te güncelllenen YÖK kararı da göz önüne alınarak, Enstitülerde yapılan tezler için intihalle ilgili kuralların belirlenmesinde ve programın kullanımında nasıl bir Pilot çalışma yapılması gerektiği üzerinde ayrıntılar tartışıldı.

26 Şubat 2015
3412 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00 / Faks: 0 (212) 455 57 84
Eposta: kutuphane@istanbul.edu.tr