Yönetim Birimleri

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 15 Kasım 1988 tarihli ve 19990 sayılı yönetmeliğine göre, üç ana yönetim bölümünden oluşur. Bunlar: 1. Merkez Kütüphane Bölümü, 2.Bilim ve Sanat Merkezi Kitap Galerisi Bölümü, 3. Bağlı Birimler Bölümü

Merkez Kütüphane Bölümü, derleme, kitap isteme, dokümantasyon, depo yönetimi ve kütüphaneler arası ödünç verme birimlerinden oluşur. Bir şube müdürü, beş uzman kütüphaneci, 1 kütüphaneci ve bir şef yönetiminde memur ve yarım zamanlı öğrencilerle iş ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar.

Her okura daha iyi hizmet anlayışıyla, kütüphane içinde danışma, kütüphane içinde yararlanma, tarama, belgeleme, bilgilendirme, mikrofilm çekimi, mikrofilmden çoğaltma, siyah beyaz ve renkli fotoğraf, slayt, CD, bilgisayar desteğiyle çekim ve çoğaltma, fotokopi ve Internet’ten yararlanma hizmetleri verilmektedir. Her türlü iletişim ve ulaşım aracıyla, kütüphaneyi yurt içinden ve yurt dışından kullanmak mümkündür. Kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti sürdürülmektedir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle öğretim üyeleri ve yardımcıları, İ. Ü. Merkez Kütüphanesi’ni kullanmaktadır. Zengin dermesi ve eşitlikçi hizmet anlayış ıyla, özellikle İstanbul ve İstanbul dışındaki diğer üniversitelerin de bilimsel bilgi gereksinimini karşılamaktadır. Kendi iş yükü artmasına rağmen, bilimsel araştırmalara ülke çapında yaptığı katkı burada belirtilmelidir.

1994’den bu yana yıllık çalışma raporları, satın alınan yayın katalogları, önemli sergilerin listeleri hazırlanıp duyurulmaktadır.

Nadir Eserler Bölümü‘yse bir şube müdürü, biri şef, biri uzman olmak üzere 4 kütüphaneci ve 1 memurla her tür çoğaltma aracıyla nadir eserlerden yararlanmayı kolaylaştırır. Bu bölümün 17 Ağustos 1999 depreminden zarar gören binasının onarımı tamamlanmıştır.

Bu bölümünde 38 bin Türkçe, Arapça, Farsça, Latince ve diğer dillerdeki basma, harita, nota ve 800 albümden oluşan, 33 bin fotoğraflık bir derme bulunmaktadır. Yıldız dermesinin bu kütüphaneye verilmesiyle oluşan nadir Avrupa eserleri de bu bölümdedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu kütüphaneden ödünç alarak okuduğu kitaplar özel bir dolapta sergilenmiştir. ll. Abdülhamid’in bizzat yaptığı ileri sürülen islemeli dolaplarda da Osmanlı Devleti’nin Saray Kütüphanesi’nden gelen nadide eserler, Galeri de koruma altına alınmıştır. Rıza Pasa, Halis Efendi, Mollazade İbrahim Beyden satın alınan kitaplarla, İttihat ve Terakki kitapları, Hakkı Paşanın, Sevki Paşanın ve İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın bağışladığı kitaplar da aynı binadadır. Nadir tablolar, yazı araç ve gereçleri, kitapların artık az görülen antik eşyalar arasındaki eski dünyasını kısmen yansıtır. En yeni araç ve gereçlerle verilen çağdaş hizmetlerle, bu eserlerden yapılan çoğaltmaların kurala ve usulüne uygun yapılabilmesi için araştırmacıların Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan izin alması gerekir.

Nadir Eserler Bölümü‘nde de kütüphane içinde danışma, kütüphane içinde yararlanma, tarama, belgeleme, bilgilendirme, mikrofilm çekimi, mikrofilmden çoğaltma, siyah beyaz ve renkli fotoğraf, slayt, bilgisayar desteğiyle çekim ve çoğaltma hizmetleri verilmektedir. Öğretim yılının ilk yarısında, üniversitenin açılısı nedeniyle; ikinci yarısında Kütüphane Haftası için, her yıl iki sergi düzenlenir , bu sergiler altı ay ziyarete açıktır.

Bağlı Birimler Bölümü ‘nde bir şube müdürü, bir uzman kütüphaneci, bir memur ve yarım zamanlı öğrenciler çalışır. Yabancı kitap ve dergilerle, derleme yoluyla sağlanamayan önemli yerli yayınların satın alma is ve işlemlerini yapar. Ayrıca fakültelere seçmeli bilgi dağıtımını da gerçekleştirir.

İstanbul Üniversitesi’nin fakültelerinin toplu kataloglarını hazırlamak, bağlı birimlere belgelendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunmak da bu bölümün görevidir. Merkez Kütüphaneyle fakülte, enstitü, araştırma merkezi v.b. bağlı birimleri arasında sağlama ve yararlandırma hizmetlerinde işbirliği, son dört yılda yoğunlaşmıştır. Bağlı birimlerdeki dermeleri de sayarsak, İstanbul Üniversitesi içindeki irili ufaklı 133 kütüphanede iki milyon ciltlik bir derme olduğu kolayca söylenebilir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümüyle İ.Ü. Araştırma Fonu arasında yapılan bir anlaşmayla İ.Ü. Yabancı Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu güdümlü projesi tamamlanmıştır.

İ.Ü. Kütüphane ve Yeni satın alınacak kitap ve dergi istekleri öğretim üyelerince seçilir Dekanlıklar aracılığı ile Başkanlığa iletilir. Bu istekler bağlı birimler bölümünce incelenir, aynı kitabı farklı kütüphanelerden birkaç kişi istemişse kitap Merkez Kütüphaneye alınır. Bütçe elverdiğince, İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının tüm isteklerini karşılamaya çalışır. Böylece yapılmakta olan bilimsel araştırmaların güncel bilgiyle donatılması sağlanır. Satın almalar merkezden yapıldığı için 1994’den beri satın alınmış olan tüm yerli ve yabancı kitapların kayıtları, bilgisayar desteği ile kolayca erişilebilir durumdadır.

651 defa okundu