Birimler ve Personel Şeması

 ADI ve SOYADIBİRİMİUNVANI/ GÖREVİGÖREV TANIMIİLETİŞİM BİLGİLERİÖZGEÇMİŞ
Dr. Pervin BEZİRCİYönetimDaire Başkanı
Görev Tanımı
Başkanlık ve bağlı tüm kütüphanelerin işleyişinin teknolojik gelişmelere ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli hizmet anlayışı ile yürütülmesini sağlamak, gelişim ve değişim projeleri üreterek, tüm proje süreçlerini yönetmek.

pervinb@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 83/ 16767
Şenay ERENDORYönetimŞube Müdürü
Görev Tanımı
Çalışmalarını mevzuata ve Başkanlığın genel hizmet politikasına, Daire Başkanının emirlerine, çalışma plan ve programına göre yürütmek. Daireye gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek. Şubenin görev alanına giren konularla ilgili gerekli yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını sağlamak. Yazışmaları mevzuata uygun olarak yürütmek, sonuca bağlamak, işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak Daire Başkanına teklifte bulunmak. Veritabanı ihtiyaç ve taleplerini, yayın alımları bütçesine bağlı olarak Daire Başkanı ile birlikte değerlendirmek, satın alım ve hizmet prosedürlerini yürütmek. Her yılın başında Yayın Alımı Detay Programını hazırlamak ve Rektörlük Makamına olura sunmak. Aboneliği yapılan ve denemeye açılan veritabanlarının üniversitenin tüm birimleri tarafından erişilebilirliğini sağlamak üzere Elektronik Yayınlar Bölüm sorumlusuna bildirmek. Ödeme evraklarını temin etmek ve açılan ödenekler doğrusunda ödeme işlemlerini yaptırmak. Ödemesi yapılan veritabanlarını firma yetkililerine bildirmek. Bu görevler dışında, gereken hallerde Daire Başkanı tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

serendor@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11097

Gülcan GÜLLERYönetimŞube Müdürü
Görev Tanımı
• Çalışmalarını mevzuata ve Başkanlığın genel hizmet politikasına, Daire Başkanının emirlerine, çalışma plan ve programına göre yürütmek. Daireye gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek. Şubenin görev alanına giren konularla ilgili gerekli yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını sağlamak. Yazışmaları mevzuata uygun olarak yürütmek, sonuca bağlamak, işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak Daire Başkanına teklifte bulunmak. Yıllık bütçenin ve satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İdari ve mali işlerle ilgili, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak. Bu görevler dışında, gereken hallerde Daire Başkanı tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

g-guller@hotmail.com

0 (212) 455 57 00/10072
Recep SARIYönetimŞube Müdürü
Görev Tanımı
Çalışmalarını mevzuata ve Başkanlığın genel hizmet politikasına, Daire Başkanının emirlerine, çalışma plan ve programına göre yürütmek. Daireye gelen yasa, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş bildirmek. Şubenin görev alanına giren konularla ilgili gerekli yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını sağlamak. Yazışmaları mevzuata uygun olarak yürütmek, sonuca bağlamak, işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak. Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak Daire Başkanına teklifte bulunmak. Personelin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, Daire Başkanının yaptığı görev dağıtımına göre birimlerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek, Daire Başkanının bilgisi ve onayına bağlı olmak kaydıyla, personelin mesai saatlerine riayet etmelerinin takibini yapmak, izin işlemlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak. Personelin mesleki eğitimi ve gelişimini sağlamak yönünde teklifte bulunmak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek. İstanbul Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Başkanlık Kalite Temsilcisi ile koordineli olarak, kalite çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlamak. Bu görevler dışında, gereken hallerde Daire Başkanı tarafından verilecek diğer işleri yapmak.


0 (212) 455 57 00/10044
Gül BEYOĞLUYönetimBilgisayar İşletmeni/ Sekreter
Görev Tanımı
Başkanlığın sekreterlik hizmetlerinin, gelen-giden evrak takibinin ve tez teslim işlemlerinin yürütülmesi.

0 (212) 455 57 83
0 (212) 455 57 00/ 16767

Önder AksoyAyniyatŞef/Ayniyat ve İdare Amiri
Görev Tanımı
Personel Maaş ve Kurum içinde ayniyat ile Taşınır Kayıt Kontrol işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak. İdare Amirliği ; Binadaki tüm teçhizatın bakım onarım işlerinin takibi,temizlik ve güvenlik işlerinin denetimi.

oaksoy@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11096
Medine ATAKSatın AlmaŞef/ Mali İşler Sorumlusu
Görev Tanımı
Kütüphane yıllık bütçesinin ve satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

atak@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 83
0 (212) 455 57 00/ 11094
Serpil TEMİZSatın AlmaAyniyat Saymanı
Görev Tanımı
Personel Maaş ve Kütüphane yıllık bütçesinin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

0 (212) 455 57 00/ 11063
Esen TANIL YönetimBilgisayar İşletmeni/Mali İşler
Görev Tanımı
Başkanlığın sekreterlik hizmetlerinin, gelen-giden evrak takibinin ve tez teslim işlemlerinin yürütülmesi

0 (212) 455 57 83
0 (212) 455 57 00/ 11040
Sedat AksoyİÜ Yayınları BirimiKütüphaneci/ Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
İstanbul Üniversitesi yayınlarının tüm teknik işlemlerinin ve kullanıcı hizmetlerinin sağlanması.

aksed@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 16783
Tozan AlkanÇeviri BürosuOkutman/ Çevirmen
Görev Tanımı
Başkanlık tanıtım çalışmaları veya yazışmalar için gerekli dokümanların Türkçe -İngilizce çeviri işlemlerini yapmak

talkan@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 16781
M. Gürkan TANYELİÇeviri BürosuOkutman/ Çevirmen
Görev Tanımı
Başkanlık tanıtım çalışmaları veya yazışmalar için gerekli dokümanların Türkçe -İngilizce çeviri işlemlerini yapmak

0 (212) 455 57 00/ 16781
Yasemin Yüksel UğurluÇeviri BürosuOkutman/ Çevirmen
Görev Tanımı
Başkanlık tanıtım çalışmaları veya yazışmalar için gerekli dokümanların Türkçe -İngilizce çeviri işlemlerini yapmak

0 (212) 455 57 00/ 16781
Güler DemirElektronik Yayınlar BirimiUzman/ Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
Başkanlığın abone olduğu veri tabanları ve e-yayınların etkin kullanımı için gerekli koordinasyonu sağlamak

gulerd@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11098
Fahrettin ÇELENKHalkla İlişkiler /Gazete Birimi Şef
Görev Tanımı
Başkanlık tanıtımına yönelik konferans, sempozyum, düzenleme etkinlik sürecini sağlamak, afiş ve pankart hazırlamak , kitap ve kütüphane konulu filmler yayınlamak . Yarı zamanlı ve stajyer öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek. Derlemeden gelen gazetelerin, kontrol etme, açma, ayırma, damgalama(kaşeleme), kataloglama işlemlerine hazır hale getirmek. Kataloglama İşlemlerini gerçekleştirmek ve depodaki raflarına yerleştirilmesini sağlamak. Gazetelerin, depo düzenini sağlamak ve kullanıcıların gazete isteklerini değerlendirmek.

0 (212) 455 57 00/ 11091
Ali TUFANSüreli YayınlarKütüphaneci/Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
Satın alma, posta, bağış veya derleme yoluyla gelen süreli yayınların hizmete sunulma aşamasına kadar geçen süredeki iş ve işlemlerini koordine etmek ve yürütmek.

ali.tufan@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11038
Özhan SAĞLIK Süreli Yayınlar Kütüphaneci
Görev Tanımı
Satın alma, posta, bağış veya derleme yoluyla gelen süreli yayınların hizmete sunulma aşamasına kadar geçen süredeki iş ve işlemlerini yürütmek.Başkanlık Kalite Kurulu olarak, kalite çalışmalarını kalite temsilcisi ile birlikte yürütmek .

ozhan.saglik@istanbul.edu.tr, ozhansaglik1990@gmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11038
Hasan AydınSüreli YayınlarKütüphaneci
Görev Tanımı
Satın alma, posta, bağış veya derleme yoluyla gelen süreli yayınların hizmete sunulma aşamasına kadar geçen süredeki iş ve işlemlerini yürütmek.Başkanlık Kalite Kurulu olarak, kalite çalışmalarını kalite temsilcisi ile birlikte yürütmek .

aydin0004@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11038
Emine CanSüreli YayınlarBilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı
Satın alma, posta, bağış veya derleme yoluyla gelen süreli yayınların hizmete sunulması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.


emine-celik5@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11038


Selçuk SÜZMETAŞSayısallaştırma BölümüUzman/ Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
Sayısallaştırma Bölümü bölümünde yürütülen iş ve işlemleri koordine etmek. Entegre Kütüphane Otomasyon Sisteminin Merkez Kütüphane ve Şube Kütüphanelerin sorunsuz ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. Sayısal Kütüphane Yazılımı çalışmalarında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Ekibiyle koordinasyonu sağlamak. Başkanlığın; Bilişim Hizmetleri kapsamında yazılımsal (işletim sistemi, ofis programları, özel yazılımlarda) olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve donanımsal (bilgisayar parçaları, yazıcı, vb) olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi için, Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla gerekli koordinasyonu sağlanmak. Birim Kalite Temsilcisi olarak; Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarını, Kalite Kurulu üyeleriyle koordine ederek yürütmek. Stratejik Plan, Kamu İç Kontrol Sistemi çalışmalarını yürütmek, faaliyet ve brifing raporlarını hazırlanmak. TÜİK Üniversite İstatistiklerini hazırlamak.

suzmetas@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11037
Anıl KaramanSayısallaştırma BölümüKütüphaneci
Görev Tanımı
Sayısallaştırılacak yayınların (kitap ve tezler için) tespit edilmesi ve demirbaş numaralarını numara sırasına göre listelemek. Sayısallaştırılacak yayınların (dergi ve gazete için) tespit edilmesi ve isim, yıl, ay, vb. bilgileri içeren bilgilerin alfabetik olarak listelemek. Tespit edilen yayınların yayın depolarından, Sayısallaştırma Bölümüne taşınması ve sayısallaştırılan yayınların, ilgili yayın depolarına iade edilmesi için; İdare Amirinin bilgisi/denetiminde ve Yayın Depoları görevlerinin desteği/sorumluluğunda istenen yayınların çıkarılması ve yerlerine yerleştirilmesini takip etmek. Sayısallaştırılacak yayınların Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden kontrol edilmesi. Kataloglamasında olası eksiklik ya da yanlışlıklar varsa tamamlamak. Kataloglanmamış yayınların kataloglarını yapmak. Sayısallaştırılan yayınları kontrol etmek.

0 (212) 455 57 00/ 16790
Harun BaySayısallaştırma BölümüKütüphaneci
Görev Tanımı
Her bir yayının, belirlenmiş olan sayısallaştırma standartları dikkate alınarak sayısallaştırmasını yapmak. Sayısallaştırılan yayınları kontrol etmek. Sayısallaştırılan ve kontrol edilen yayının belirlenmiş olan formatlara dönüştürmek. Kayıtları taşınabilir hard diske kaydetmek.

bayharun@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 11093
Yücel YılmazSayısallaştırma BölümüKütüphaneci
Görev Tanımı
Her bir yayının, belirlenmiş olan sayısallaştırma standartları dikkate alınarak sayısallaştırmasını yapmak. Sayısallaştırılan yayınları kontrol etmek. Sayısallaştırılan ve kontrol edilen yayının belirlenmiş olan formatlara dönüştürmek. Kayıtları taşınabilir hard diske kaydetmek.

0 (212) 455 57 00/ 11093
yilmazyl@gmail.com
İsmail ATACANSayısallaştırma BölümüTeknisyen
Görev Tanımı
Her bir yayının, belirlenmiş olan sayısallaştırma standartları dikkate alınarak sayısallaştırmasını yapmak. Sayısallaştırılan yayınları kontrol etmek. Sayısallaştırılan ve kontrol edilen yayının belirlenmiş olan formatlara dönüştürmek. Kayıtları taşınabilir hard diske kaydetmek.

0 (212) 455 57 00/ 16791
Gültan ERGÜNSayısallaştırma BölümüBilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı
Her bir yayının, belirlenmiş olan sayısallaştırma standartları dikkate alınarak sayısallaştırmasını yapmak. Sayısallaştırılan yayınları kontrol etmek. Sayısallaştırılan ve kontrol edilen yayının belirlenmiş olan formatlara dönüştürmek. Kayıtları taşınabilir hard diske kaydetmek.

egultan@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/11092
Emriye KayaSayısallaştırma BölümüMemur
Görev Tanımı
Her bir yayının, belirlenmiş olan sayısallaştırma standartları dikkate alınarak sayısallaştırmasını yapmak. Sayısallaştırılan yayınları kontrol etmek. Sayısallaştırılan ve kontrol edilen yayının belirlenmiş olan formatlara dönüştürmek. Kayıtları taşınabilir hard diske kaydetmek.

0 (212) 455 57 00/ 16791
Muharrem UZUNKataloglama İşlemleriKütüphaneci/ Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
Kataloglama yapan kütüphaneci personelin denetimi ve koordinasyonunu sağlamak .Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde koordinasyonunu gerçekleştirmek.Kataloglaması yapılan kitap, tez, kitapdışı belgelerin kontrolünün koordinasyonunu gerçekleştirmek.Kataloglaması tamamlanan kitap, tez, kitapdışı belgelerin ilgili depodaki raflarına yerleştirilmesini koordine etmek.Bağlı Sube Kütüphanelerinin, Merkez Kütüphanenin oluşturduğu kataloglama politikası doğrultusunda kataloglama işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek.Merkez Kütüphane ve Bağlı Şube Kütüphaneleri personeli, yarı zamanlı öğrenciler ve stajyer öğrencilere iş başında kataloglama eğitimini koordine etmek.Kataloglamayla ilgili politikaları Merkez Kütüphane ve Bağlı Şube Kütüphaneleri adına geliştirmek, revize etmek.Okuyucu isteklerinde depolarda bulunamayan yayınların takibi yapıldıktan sonra gerekli işlemleri Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde yapmak

uzunmuharrem@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093
Memik TAŞDOĞANKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek.Üniversitemiz Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; kalite çalışmalarını kalite temsilcisi ile birlikte yürütmek ve ADEK çalışmalarını yürütmek.Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

memik73@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093
Okan KÖSEOĞLUKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek.Merkez Kütüphane ve Bağlı Şube Kütüphaneleri personeli, yarı zamanlı öğrenciler ve stajyer öğrencilere iş başında Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi içinde yer alan modüllerin işleyişi ve program kurulumu anlatmak.Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

okki_1903@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093
Ahmet DernekKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek. Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

0 (212) 455 57 00/ 11093
ahmetdernek333@gmail.com
Ceren KayaKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek. Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

ceren.dincer89@gmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093
Cihan KALINKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek. Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

cihancarlo24@gmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11093
Veysel OĞUZKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek. Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

0 (212) 455 57 00/ 11093
Arzu ÜlkerKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek. Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

0 (212) 455 57 00/ 11093
Yasemin SağlıkKataloglama İşlemleri Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kitap, tez, kitapdışı belgelerin uluslararası standartlara uygun olarak AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde gerçekleştirmek. Gerektiğinde Demirbaş ve Yayın Bağışları İşlemleri Servisine destek olmak.

0 (212) 455 57 00/ 11093
Mehmet GÜMÜŞAYKataloglama İşlemleri Şef
Görev Tanımı
Başkanlık Evrak takibi ve Derleme Müdürlüğünden gelen yayınların damgalama hizmetini yürütmek.

0 (212) 455 57 00/ 11093
Serdar AYDINKataloglama İşlemleri
Görev Tanımı
Kütüphaneye derleme, posta, bağış veya satın alma yoluyla gelen yayınların (kitap, tez, ayrıbasım) ve kitapdışı belgelerin kataloglama aşamasına kadar geçen iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak. Derleme Müdürlüğü ve Derleme Müdürlüğüne bağlı şubelerden gelen yayın sevkiyatlarını alma, Derleme Programı üzerinden kontrol etme, açma, ayırma, damgalama(kaşeleme), etiketleme, kataloglama işlemlerine hazır hale getirmek

0 (212) 455 57 00/ 11093
Hidayet ÇayKataloglama İşlemleri Bilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı
Kütüphaneye derleme, posta, bağış veya satın alma yoluyla gelen yayınların (kitap, tez, ayrıbasım) ve kitapdışı belgelerin kataloglama aşamasına kadar geçen iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak. Derleme Müdürlüğü ve Derleme Müdürlüğüne bağlı şubelerden gelen yayın sevkiyatlarını alma, Derleme Programı üzerinden kontrol etme, açma, ayırma, damgalama(kaşeleme), etiketleme, kataloglama işlemlerine hazır hale getirmek

0 (212) 455 57 00/ 11093
Gökhan SayıKataloglama İşlemleri Hizmetli
Görev Tanımı
Kütüphaneye derleme, posta, bağış veya satın alma yoluyla gelen yayınların (kitap, tez, ayrıbasım) ve kitapdışı belgelerin kataloglama aşamasına kadar geçen iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak. Derleme Müdürlüğü ve Derleme Müdürlüğüne bağlı şubelerden gelen yayın sevkiyatlarını alma, Derleme Programı üzerinden kontrol etme, açma, ayırma, damgalama(kaşeleme), etiketleme, kataloglama işlemlerine hazır hale getirmek

0 (212) 455 57 00/ 11093
Kazım YETKİN Kataloglama İşlemleri Teknisyen Yardımcısı
Görev Tanımı
Başkanlık Evrak takibi ve Derleme Müdürlüğünden gelen yayınların damgalama hizmetini yürütmek.

0 (212) 455 57 00/ 11093

Kübra KaramanOkuyucu HizmetleriKütüphaneci/ Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
Bilgiye doğru şekilde erişimi sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yapmak, yayının depodan kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreci koordine etmek, birimdeki iş akışını organize etmek, kütüphane hizmetinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için öğlen arası nöbet hizmetini organize etmek, birimdeki yarı zamanlı öğrenciler ve stajyer öğrencilere otomasyon programı eğitimi vermek ve iş akışını koordine etmek. Kullanıcıların veritabanlarından yararlanması için gerekli yönlendirmeleri yapıp destek sunmak. ILL hizmetini yürütmek.

0 (212) 455 57 00/ 11095
Hatice ÇAKIRLIOkuyucu HizmetleriAraştırmacı
Görev Tanımı
Kullanıcılar için gerekli yönlendirmeleri doğru şekilde yapmak, istenen yayının kullanıcıya hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak ve ödünç /iade işlemlerini yapmak..

0 (212) 455 57 00/ 11095
Muhammet TOZLUOkuyucu HizmetleriMemur
Görev Tanımı
Kullanıcılar için gerekli yönlendirmeleri doğru şekilde yapmak,veri tabanlarından kullanıcıların yararlanması için gerekli yönlendirmeleri yapıp destek sunmak, istenen yayının kullanıcıya hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak ve kütüphane otomasyon proğramına kullanıcı kaydı yapmak.

0 (212) 455 57 00/ 11095
muhammed.tozlu@istanbul.edu.tr
Mustafa AydoğanoğluOkuyucu HizmetleriTeknisyen Yardımcısı/ Depo Hizmetleri
Görev Tanımı
Kullanıcı taleplerini en hızlı biçimde takip etmek ve sonuçlandırmak,Depoya yayınların demirbaş sırası ile yerleştirilmesini ve genel düzeninin korunmasını sağlamak. Kütüphanenin dermesinde bulunan yayınların (kitap, gazete, süreli yayın, tez, vb.) depolandığı alanlardan, kullanıcıların bilgisayar veya fişle iletilen yayın isteklerini ilgili birime ulaştırmak,depoya dönen yayınları gün sonunda yerine yerleştirmek

0 (212) 455 57 00/ 16784
Ali KESİPOkuyucu HizmetleriHizmetli
Görev Tanımı
Kullanıcı taleplerini en hızlı biçimde takip etmek ve sonuçlandırmak,Depoya yayınların demirbaş sırası ile yerleştirilmesini ve genel düzeninin korunmasını sağlamak. Kütüphanenin dermesinde bulunan yayınların (kitap, gazete, süreli yayın, tez, vb.) depolandığı alanlardan, kullanıcıların bilgisayar veya fişle iletilen yayın isteklerini ilgili birime ulaştırmak,depoya dönen yayınları gün sonunda yerine yerleştirmek

0 (212) 455 57 00/ 16784
Hüseyin YILMAZOkuyucu HizmetleriBilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı
Kullanıcı taleplerini en hızlı biçimde takip etmek ve sonuçlandırmak,Depoya yayınların demirbaş sırası ile yerleştirilmesini ve genel düzeninin korunmasını sağlamak. Kütüphanenin dermesinde bulunan yayınların (kitap, gazete, süreli yayın, tez, vb.) depolandığı alanlardan, kullanıcıların bilgisayar veya fişle iletilen yayın isteklerini ilgili birime ulaştırmak,depoya dönen yayınları gün sonunda yerine yerleştirmek

0 (212) 455 57 00/ 16784
Süleyman Olgun Okuyucu HizmetleriMemur
Görev Tanımı
Kullanıcı taleplerini en hızlı biçimde takip etmek ve sonuçlandırmak,Depoya yayınların demirbaş sırası ile yerleştirilmesini ve genel düzeninin korunmasını sağlamak. Kütüphanenin dermesinde bulunan yayınların (kitap, gazete, süreli yayın, tez, vb.) depolandığı alanlardan, kullanıcıların bilgisayar veya fişle iletilen yayın isteklerini ilgili birime ulaştırmak,depoya dönen yayınları gün sonunda yerine yerleştirmek

0 (212) 455 57 00/ 16784
Mezher DURMUŞOkuyucu HizmetleriMemur
Görev Tanımı
Kullanıcı taleplerini en hızlı biçimde takip etmek ve sonuçlandırmak,Depoya yayınların demirbaş sırası ile yerleştirilmesini ve genel düzeninin korunmasını sağlamak. Kütüphanenin dermesinde bulunan yayınların (kitap, gazete, süreli yayın, tez, vb.) depolandığı alanlardan, kullanıcıların bilgisayar veya fişle iletilen yayın isteklerini ilgili birime ulaştırmak,depoya dönen yayınları gün sonunda yerine yerleştirmek

0 (212) 455 57 00/ 16784
Mustafa ÖzyürekEngelsiz Bilgi MerkeziKütüphaneci/ Webmaster/Birim Sorumlusu
Görev Tanımı
Üniversitemiz engelli öğrenci ve personelinin bilgiye erişimi için gerekli her türlü çalışmayı koordine etmek. Bilişim hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak.
Üniversitemiz Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; kalite çalışmalarını kalite temsilcisi ile birlikte yürütmek ve ADEK çalışmalarını yürütmek.

mustafaozyurek@gmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11092
Mehmet Ata AKBULUTEngelsiz Bilgi MerkeziBilgisayar İşletmeni
Görev Tanımı
Üniversitemiz engelli öğrenci ve personelinin bilgiye erişimi için gerekli her türlü çalışmayı gerçekleştirmek. .

ata-akbulut@hotmail.com
0 (212) 455 57 00/ 11092
Yasemen AkçayNadir Eserler BirimiUzman/
V. Şube Müdürü
Görev Tanımı
Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak. Okur isteklerini yürütmek.

yakcay@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10273
Aysel YıldızNadir Eserler BirimiŞef
Görev Tanımı
Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen hizmetlerin koordinasyonuna yardımcı olmak ve okur hizmetlerini yürütmek.

yaysel@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10273
Janset DumanNadir Eserler Birimi/ Okuma Salonu Kütüphaneci
Görev Tanımı
Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitap (yazma ve matbu), albüm, müzik notaları ve haritalar ile diğer nadir eserlerin AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde kataloglama-sınıflama işlemlerini yapılmasını sağlamak.

0 (212) 455 57 00
Ebubekir KayaNadir Eserler Birimi/ Kataloglama İşlemleriKütüphaneci
Görev Tanımı
Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitap (yazma ve matbu), albüm, müzik notaları ve haritalar ile diğer nadir eserlerin AAKK2 ve Marc 21 formatına göre kataloglama işlemlerini Sirsi Dynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde kataloglama-sınıflama işlemlerini yapılmasını sağlamak.

0 (212) 455 57 00/ 10259
Yasin ÇavakNadir Eserler Birimi/ Ayniyat Kütüphaneci
Görev Tanımı
Nadir Eserler Kütüphanesinde Taşınır Kayıt Kontrol işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak

ycavak@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10259
Attila BeşliNadir Eserler Birimi /Dijitalleştirme İşlemleriŞef
Görev Tanımı
Kullanıcı isteklerine göre dijital çoğaltı yapmak ve bu çoğaltılardan yararlandırma sürecini yürütmek

abesli@istanbul.edu.tr
0 (212) 455 57 00/ 10228
Abdulbari DEMİR Nadir Eserler BirimiRestoratör
Görev Tanımı
Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm nadir eserlerin restorasyonunun yürütülmesini sağlamak.

Nurcan DÖNMEZYönetim/Başkanlık HizmetleriHizmetli
Görev Tanımı

0 (212) 455 57 00/11041
Ayhan AYDINLI Nadir Eserler Birimi Hizmetli
Görev Tanımı
Depo hizmetini sağlamak

0 (212) 455 57 00
5947 defa okundu