Open Access Databases

Free and unlimited access to e-resources with the resources of the manufacturer and there may be access problems due to installation, if this is the case then please try again. As is true for systematic licensed databases with unlimited download access resources. Click on the rules, please use electronic publications for details on use.

In addition, you can send us the names and addresses of electronic resources with free access will contribute to the scientific work you want to include.

Delivery address: Solutions Library

BİYOGRAFİLER
İÇERİK

Atatürk Biyografyası

Atatürk’ün hayatı, devrimleri, ilkeleri, anıları ile Atatürk’le ilgili olarak yazılan şiir ve öykülerin yer aldığı bir kaynak.

Biyografyalar (Genel)

Osmanlı padişahları, cumhurbaşkanları, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, besteciler, sinema-oyuncuları, askerler ve işadamları hakkında biyografik bilgiler içermektedir.
Edebiyat, sanat, din, devlet-siyaset, bilişim, basın-yayın, düşünürler, eğitim, hukuk, ekonomi, magazin, sağlık, spor gibi çeşitli alanlarda ün yapmış kişiler hakkında bilgi içermektedir.
E-KİTAPLAR
İÇERİK

Behavioral

Biomedicine & Life Sciences

Business and Economics

Chemistry & Material Science

Computer Science

Earth & Environmental Sciences

Engineering

Humanities, Social Sciences & Law

Mathematics & Statistics

Medicine

Physics and Astronomy

Gutenberg Elektronik Halk Kütüphanesi Projesi, başta klasik kitaplar olmak üzere, metinlerin elektronik versiyonlarını üretmektedir. Proje, Web’de ücretsiz 10,000 tam-metin kitap sunmayı hedeflemektedir. Her yıl 1000 kitap eklenmektedir.

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.

TAM METİN VE BİBLİYOGRAFİK VERİTABANLAR
İÇERİK
HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.
Dergi kısaltmaları ile ilgili web sitelerinin derlemesi.
Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları
Türk Halkbilimi ve Edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzları içerir.
Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında önbaskı arşivi.
Mühendislik konusunda ve tam metindir.
Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Ekonomi konusunda, 130.000’den fazla makale ve çalışma tablosunun basılı formatı hakkında bilgi verir.
Biyoloji ve Tıp alanındaki dergilere Tam Metin erişebilirsiniz. Bazı kritik ve raporlar için üyelik istiyor.
3500 farklı enzimle ilgili tam metin veri içerir.
Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Kanada Milli Kütüphanesi tezleri
The CDC Web site provides access to the full text of MMWR and other CDC publications and data archives. Publications are searchable through CDC Wonder.

Bilişsel Bilimler alanında, kendi kendine arşivlenmiş hakemsiz ön baskı ve hakemli yeni baskı dergileri kapsayan bir Açık Arşivdir. Psikoloji, Nöroloji, Davranışçı Biyoloji, Dilbilim, Yapay Zeka ve Felsefe alanlarını içermektedir. CogPrint Arşiv yazılımı, şu an, tüm disiplinler için ücretsiz üniversitelerde kullanılmak üzere, açık kaynak Eprint yazılımı olarak Santa-Fe uyumlu hale getirilmektedir.

U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir.

1978’den beri Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan, Davranış ve Beyin Bilimleri alanında ön baskı makaleleri kapsayan bir Açık Arşivdir. Arşiv, tüm eski sayılarını da içerecek şekilde geriye doğru genişletilmektedir.

Matematik konusundaki akademik çalışmaların önbaskı arşivlerinin sunucularına erişim sağlar.
Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.
Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan, tam metin makaleler yer alır. 708 dergideki makalelere erişim olanağı bulunur, toplam dergi sayısı 2411’dir. Bugüne kadar 119559 makale arşivlenmiştir.
The Information Bridge provides an open source to full-text and bibliographic records of United States Department of Energy (DOE) research and development reports in physics, chemistry, materials, biology, environmental sciences, energy technologies, engineering, computer and information science, renewable energy, and other topics. The Information Bridge consists of full-text documents produced and made available by the Department of Energy National Laboratories and grantees from 1995 forward. The site also provides a link to Energy Citations, a database that contains bibliographic records for energy and energy-related scientific and technical information from the Department of Energy and its predecessor agencies.
DPT Elektronik Kütüphanesi
DPT’nin yayınları, kalkınma planları, uzmanlık tezleri vb. tam metinlerine erişim olanağı sağlar.

6,000 Dünya Bankası raporlarına alıntı içermektedir. Bunlar, Proje değerlendirme raporları, Ekonomi ve Sektör Çalışmaları raporlarını kapsamaktadır. ABD Jeoloji Raporları ve diğer yayınlara USGS Web sitesinden erişilebilir.

Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

304.014 taranabilir çalışma tablosu, makale ve yazılım dokümanından 206.521’ine ücretsiz olarak erişim mümkündür.

Ekonomi, işletme ve maliye alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış akademik çalışmaları, tebliğ, makele ve raporları sunar.
Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşiv.
Matematik konusunda yayınlanmış elektronik dergi, makale, monografi , konferans tutanağı, ders notları vb. türünde kaynakları içerir.
Matematik alanında yayın yapan 100 dergiye erişebilirsiniz.

E-Print Arşivleri :
Bilgisayar Teknolojileri
Biyoloji ve Tıp
Biyoteknoloji
Çevre Bilimleri ve Ekoloji
Çevre Yönetimi ve Restorasyon Teknolojileri
Disiplinlerarası Veritabanları ve Kaynaklar
Enerji
Fizik
Fizyon ve Nükleer Teknoloji
Fosil Yakıtları
Güç Transmisyonu
Jeolojik Bilimler
Kimya
Malzeme Bilimleri
Matematik
Mühendislik
Plazma Fizik ve Füzyon
Yenilenebilir Enerji

Üniversite ve araştırma kurumlarının entellektüel ürünleri olan makaleler, kitap bölümleri, teknik raporlar, konferans bildirileri gibi, farklı disiplinlerdeki akademik ve teknik yayınların yer aldığı, sayısal ortamda oluşturulmuş açık erişimli arşivlerdir.

The European Library Portal

Avrupada bulunan 43 milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Kullanıcılarımız basılı veya elektronik olan bu kaynaklardan istekte bulunabilir. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz olarak erişilebilen kaynaklar da yer alır.
Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı

FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş herbiri kendi alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri, toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir. Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.

Internet üzerinde yer alan tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki 600’den fazla kitaba tam metin erişim olanağı sağlanabilmektedir. Kitapların İlgili Olduğu Konular
68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.
Google Directory – Open Access Resources
The United States Government Printing Office offers free access to the United States Constitution, the Code of Federal Regulations, the Federal Register, Congressional documents, U.S. Supreme Court decisions, and other documents. GPO also provides links to other U.S. government Web sites that offer full text resources.

Web sitesi, tam-metin MMWR ve öteki CDC yayın ve data arşivine erişim sağlamaktadır. Yayınlar CDC Wonder yoluyla taranabilir.

924 dergiye Tam Metin erişim (Bazı dergilerin son sayıları ambargoludur).

Yargıtay’ın “Hukuk Bilgi Bankası” aracılığıyla işlenmiş emsal sorgu listesini inceleyebilir ve bu listeye erişebilirsiniz.

Ekonomi konusundaki 300.000 araştırma dokümanının 200.000’i tam metin olarak görüntülenebilmektedir.

Üniversiteler-arası Siyasi ve Sosyal Bilimler Konsorsiyumu (ICPSR), dünyanın en geniş bilgisayarlı sosyal bilim arşividir. Üye kurumlardaki araştırmacılar data dosyalarına ulaşabilirler.

Çeşitli konularda bilgi ve kaynak içermektedir.

LISTA, kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanında bilinen en önemli danışma kaynaklarındandır. Kütüphanecilik, kataloglama, sınıflama, bibliometri, bilgi yönetimi ve daha pek çok konudaki 600’den fazla dergiyi, 1960’lı yılların ortalarından günümüze indekslemektedir.
Jim Martindale tarafından tasarlanmıştır., A.B.D. Marthindale Sağlık Bilimi rehberinin; ansiklopedileri,sözlükleri, ansiklopedik sözlükleri, interaktif olarak anatomiyi gözden geçireceğiniz metinleri, ders notlarını, sınavları, literatür tarama olanaklarını ve çok daha fazlasını içeren geniş çapta siteye bağlantısı bulunmakta.
MedWeb: Anatomy A.B.D. Emory Üniversitesi tarafından tasarlanmış ve 100’den fazla anatomi ile ilgili siteye bağlantısı olan bir site.
Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.
approximately 300,000 free full-text articles The NASA Astrophysics Data System (ADS) is a NASA-funded project that provides free access to the full text of articles in astronomy and astrophysics. Most of the major astronomical journals are included. In many cases articles published in the current year are not available through ADS. Articles are available in PDF, GIF, or other electronic formats.
Ulusal Akademi Basını Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp Enstitüsü ve Ulusal Araştırma Konseyi raporlarına online olarak ücretsiz erişilebilir.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), sağlıkla ilgili konularda istatistiksel raporlar yayınlamaktadır. Tam-metin “Sağlık ABD”yi de içeren yüzlerce yayına web sitesinden erişmek mümkündür.
The National Environmental Publications Information System began in 1997, to offer over 9,000 full text, online documents of the United States Environmental Protection Agency. Documents that are not available online can be ordered from the agency through NEPIS.
NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.
Bir ara yüz üzerinden NLM’nin bilgi kaynaklarını ve veritabanlarını tarama olanağı verir. Toplan
This site is now under construction with funding from the National Science Foundation. The NSDL will offer high-quality materials for science, mathematics, engineering and technology education. Its initial release is scheduled for the fall of 2002. The NSDL is likely to be the largest and most heterogeneous digital library yet built.
NCSTRL is an international collection of computer science research reports and papers made available for non-commercial use from a number of participating institutions and archives. NCSTRL provides access to over 20,000 technical reports in computer science
Basılı ortamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamdaki kullanımını, yayımını ve korunmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapan uluslararası bir organizasyondur.
Tıp öğrencileri, asistanlar ve diğer sağlık çalışanları için Macaristan’da Debrecen’deki Nöroloji Anabilim Dalı tarafından tasarlanmış bu rehberde; ders notları, slaytlar, anatomi ve nöroanatomi ile ilgili görüntülerin yer aldığı geniş bir listeye ulaşabilirsiniz.
Yurtdışında 680 enstitüye ait 9,417,772 çalışmanın tek bir arayüzle fulltext kayıtlarına ulaşabileceğimiz bir veritabanı. 536 akademik kuruluştan 6 milyona yakın e-kaynaktan oluşan bir sayısal kütüphane projesi.

Open Access Webliography – By Adrian K. Ho and Charles W. Bailey, Jr.

Açık erişimli e-kaynakların listesi (Bibliyografya / Webliyografya)

1990’dan beri yayımlanan, PsycINFO‘da indekslenen, Amerikan Psikoloji Derneği‘nin desteklediği Psycoloquy dergisi yorum ve yanıtlar ile tüm hedef makalelerin hakemli yeni baskılarından oluşan bir Açık Arşiv’dir.

Tıp , biyomedikal ve yaşam bilimlerini kapsayan arşiv.

44 ülkeden 100’ün üzerinde gönüllü tarafından, ekonomi konusunda toplanan çalışma tabloları, makaleler ve yazılım bileşenlerini içerir ve tamamına ücretsiz erişilebilmektedir.
ResearchIndex
The NECI scientific literature digital library offers five million citations and over 400,000 full-text documents. Papers are derived from proceedings of symposia, journals, books, and other sources. Links to cited works and to comments from readers are available
Web ortamındaki bilimsel, hakemli her türlü bilgiyi kapsar.
Dilbilim çalışmalarını içerir.
Felsefe konusunda ücretsiz başvuru kaynağı.

Su ürünlerinin bilimsel yönüyle ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenler için bilimsel açık erişim portalı. Ayrıca “ Journal of FisheriesSciences.com” dergisi de online erişime aynı site üzerinden açılmış olup dergide çakacak olan makaleler hakemlerin onayı ile pdf formatında yayınlanmakta ve okuyucuların erişimine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

1999 yılından günümüze bir çok disiplinde tam metin erişimli e-dergi veri tabanıdır. Login via IP authentication tıklayın.

Thomas Yasama Bilgileri Kongre Kütüphanesi, ABD Kongresi’ndeki beyanname metinleri, komite raporları ve tarihi belgeleri sunmaktadır.

İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veritabanıdır.
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Bu veritabanında 290 proje web üzerinde yer alır. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir. Bibliyografik kayıtların altında yer alan Belge Sağlama linki tam metin için yol gösterir.
Türkiye’de yayınlanmış dergilerde yer alan makalelerin bibliyografik kayıtlarını içerir.

ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları

Türk Tıp Veri Tabanı[1996-]
Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]
Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1965-]

The UNESCO catalog lists 100,000 UNESCO documents and provides access to the full text of many of these.

Reports and other publications of the United States Geological Survey are available through the USGS Web site.
Çeşitli konularda 400 elektronik kitap.

Virtual Computer Library

Bilgisayar teknolojileri, bilgisayarla ilgili konferanslar, dergiler, magazinler, çevrimiçi kitap ve sözlükler, yayıncılar, kuruluşlar ve internetle ve www ile ilgili bilgilere bağlantıları içerİR.

The WWW Virtual Library

Beşeri bilimleri, bilgi bilim ve kütüphaneler, bilgisayar bilimleri, bölgesel çalışmalar, eğitim, eğlence, ekonomi ve işletme, fen bilimleri ve matematik, hukuk, iletişim, mühendislik, sanat, sosyal ve davranış bilimleri, tarım, uluslararası ilişkiler konu başlıkları altında çeşitli sitelere bağlantılar.
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING dergisinin içeriğine tam metin erişim sağlar. Bu konuda Uluslararası konferans duyuruları yer alır.
The World Bank Group makes more than 14,000 documents available through the Documents & Reports website. Documents include Project appraisal reports, Economic and Sector Works, Evaluation reports and studies and working papers.

 

PATENT ENSTİTÜLERİ
16/02/2015
1249 hits

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00