"Bilgiye Erişimde Engellilere Yönelik Kütüphane Uygulamaları" Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve Kültür Paylaşım Platformu tarafından, 29 Mart 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda, 53. Kütüphane Haftası etkinliklerimizden biri olan "Bilgiye Erişimde Engellilere Yönelik Kütüphane Uygulamaları"  paneli gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Daire Başkanımız Dr. Pervin Bezirci’nin yaptığı panelde konuşan Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şube Başkanı Mustafa Özyürek, bu sene 53. Kütüphane Haftasını kutladıklarını belirterek, "Aslında ana temamız kütüphaneleri üçüncü adres haline getirebilmek. Bunu yaparken de engelli kullanıcılarımızı hariç tutmamız düşünülemez." dedi.

Oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Prof. Dr, Berat Bir’in yaptığı Panelin Uygulamalar ve Sorunlar adlı ilk oturumunda;

Yrd. Doç. Dr. Berrin Küçükcan (Ataşehir Adıgüzel MYO), “Bilgiye Erişimde Kütüphane Binasından Kaynaklanan Sorunlar”,

Abdullah Turan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Kültür Paylaşım Platformu) Kütüphanelerde Engellilere Yönelik Teknoloji Uygulamaları”,

Bahar Biçen Aras (MEF Üniversitesi, Kültür Paylaşım Platformu) “Türkiye’deki Engelli Kütüphaneleri ve Uygulamaları”

başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

"İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı ikinci oturumda ise;

Volkan Gülçek (Beyazıt Devlet Kütüphanesi) Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü,

Esra Korkmaz (İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi) İstanbul Görme Engelliler Bilgi Merkezi Projesi,

Mustafa Özyürek (İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi) İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Hizmeti,

Ilgın Aydınoğlu (İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi), Engelli Bir Kullanıcı Olarak Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelin ardından konuşmacılara plaketleri takdim edildi.

 
157 galeri

http://www.haberler.com/53-kutuphane-haftasi-9435199-haberi/

http://www.pusulahaber.com.tr/53-kutuphane-haftasi-553112h.htm