Deneme Veritabanı: CABI Animal Health & Production Compendia

CABI Animal Health & Production Compendia deneme erişimine açılmıştır. 

Erişim Adresi: http://www.cabi.org/ahpc/
Sona Eriş TArihi: 08 Kasım 2017

Online Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu:
CABI Compendia Collections; http://prezi.com/pagjkd-_lzbd/cabi-compendia-collections/