Deneme Veritabanı: Eighteenth Century Journals

Eighteenth Century Journals veritabanı deneme erişimine açılmıştır.


Erişim Adresi: http://www.18thcjournals.amdigital.co.uk/
Sona Eriş Tarihi: 27 Şubat 2018

18. Yüzyılın nadir edebi, politik, dini ve sosyal dergilerini içerir.