Deneme Veritabanı: Electro Chemical Society (ECS)

Electro Chemical Society (ECS) veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://ecsdl.org

Sona Eriş Tarihi: 31 Aralık 2017

ECS DL elektrokimya ve katı hal bilimi konu alanlarında yayımlanmış 5 dergi, ECS’nin dünya çapında düzenlediği toplantılara ilişkin 500’den fazla tutanak ve bu toplantılarda sunulmuş teknik yayınların özetlerinden oluşan ve bu kaynaklara online erişim imkanı veren bir platformdur.

ECS Digital Library içerikleri aşağıdaki gibidir:

Journal of The Electrochemical Society

1902 yılından günümüze erişim imkanı sunar.

Elektrokimya ve Katıhal Kimyası konu alanlarında en yüksek Etki Faktörü değerine sahip hakemli dergilerden biridir.

Piller ve Enerji Depolama, Kimyasal ve Biyolojik Alıcılar, Korozyon Bilimi ve Teknolojisi, Elektrokimyasal/Elektriksiz Birikim, Elektrokimya Mühendisliği, Enerji Hücreleri/Elektrolizler/Enerji Dönüşümleri, Organik ve Biyo-elektrokimya, Fiziksel ve Analitik Elektrokimya, Elektro Kataliz ve Foto-elektrokimya konularını ele almaktadır.

Chemical Abstracts (CAS), ChemPort, Dialog, INSPEC, ISI Science Citation Index ve SPIN Web gibi otorite indekslerde listelenmektedir.

ECS Journal of Solid-State Science and Technology

Katıhal bilimi ve teknolojisinin temel ve uygulamalı alanlarını kapsayan araştırma ve çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir.

2012 yılından günümüze erişim imkanı sunar.

Katıhal Bilim ve Teknolojisini, Kimya ve Fizik bilimlerinin teorik ve deneysel yönleriyle ele almaktadır.

Chemical Abstracts (CAS), ChemPort, Dialog, INSPEC, ISI Science Citatiın Index ve SPIN Web gibi otorite indekslerde listelenmektedir

ECS Transactions

ECS’nin dünya çapında düzenlediği toplantılara ilişkin 500’den fazla tutanağa 2005 yılından günüze erişim sunar.

The Electrochemical Society Interface

ECS tarafından üç ayda bir yayınlanan, elektrokimya ve katı hal alanlarındaki yeni fikirlere ve haberlere yer verilen bültendir.

ECS Meeting Abstracts

ECS tarafından ve ECS sposorluğunda düzenlenen uluslararası toplantılarda sunulan teknik yayınlara ilişkin özetlere (abstrakt) 2002 yılından günümüze erişim imkanı sunmaktadır.