Deneme Veritabanı : Kanunum


Kayıtlı üyelerine çevrimiçi araştırma olanağı sunan güncel hukuk veritabanı KANUNUM deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi : http://www.kanunum.com

Son Erişim Tarihi: 1 Aralık 2017 

Kanunum veritabanında yasama, yargı, yürütme ve idari konularda 2 milyon sayfa doküman bulunur. Tüm kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan 14.000’e yakın tüm özelgeleri (mukteza), Takasbank Genel Mektupları, Reklam Kurulu Kararları, Uluslararası Sözleşmeler, 1928 yılı sonrası tüm Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan tüm yönetmelik, tebliğ ve genelgeler yer alır.

Resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan 1.500.000'e yakın tüm Yargıtay, 75.000'e yakın Danıştay ve 20.000'e yakın Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi'nin bütün kararlarını, AB müzakereleri kapsamında uyulması planlanan Avrupa Birliği mevzuatını, TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.