Deneme Veritabanı: Kanunum

Kanunum veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: www.kanunum.com

Sona Eriş Tarihi: 30 Kasım 2018


Kanunum.com Türk mevzuatı, yüksek yargı kararları, bazı ilk derece ve istinaf mahkemesi kararları, AİHM kararları, çeşitli idari kurum kararları (Maliye Özelgeleri vb.), çeşitli regülasyon kurum karar (Rekabet Kurulu vb.), yayın ve bildirimleri, T.B.M.M. Tutanak ve Komisyon Raporları arşivi ve Resmi Gazete arşivinden oluşan, güncellenen ve içinde arama yapılabilen çevrimiçi elektronik bir veri tabanı servisidir. Kanunum’da kullanılan Türkçe arama sistemi, Kanunum’un danışmanları ve yazılım mühendislerince geliştirilmiş arama teknolojileri ve stemmer uygulamaları (Türkçe ek-kök analiz uygulamaları) üzerine kuruludur. Kanunum, geliştirdiği Türkçe dil teknolojileri uygulamalarını ve hukuk bilişim araçlarını, veri tabanını ve hukukçuların araştırma olanaklarını derinleştirmek için hayata geçirmektedir.

İçerik listesi şu şekildedir;
Yasama
✔ Temel Mevzuat (Kanun, KHK)
✔ Komisyon Raporları / Gerekçeler
✔ Kanun Tasarıları
✔ Mülga Arşivi
Yargı
✔ Anayasa Mahkemesi Kararları
✔ 2.400.000'e yakın Yargıtay Kararı
✔ 45.000'e yakın Danıştay Kararı
✔ 28.000'e yakın Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret, Fikrî ve Sınaî Haklar gibi) Kararı YENİ
✔ 20.000'e yakın Sayıştay Kararı
✔ 7.000'e yakın İstinaf (Bölge Adliye Mahkemeleri) Kararı YENİ
✔ AİHM Kararları
Yürütme/İdari
✔ 14.000'e yakın Yönetmelik
✔ 5.000'e yakın Tebliğ
✔ 14.000’e yakın Özelge/Mukteza
✔ Maliye Sirkülerleri
✔ Rekabet Kurumu Kararları
✔ Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları
✔ Kamu İhale Kurumu Kararları
✔ Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları
✔ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kararları
✔ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kararları
Diğer
✔ Bazı Özel Bültenler
✔ Resmi Gazete
✔ Tutanak Dergi
✔ Komisyon Tutanak ve Rapor
✔ KAP Bildirimleri YENİ
✔ SPK Bültenleri YENİ