Deneme Veritabanı: Middle East Strategic Studies Online (MESSO)

Middle East Strategic Studies Online (MESSO) veritabanı deneme erişimine açılmıştır.


Erişim Adresi: http://platform.almanhal.com

Sona Eriş Tarihi: 15 Aralık 2017

Middle East Strategic Studies Online (MESSO), Orta Doğu meselelerinde uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve hukuk alanında araştırma, istihbarat ve analizler için bir kaynaktır. Veri tabanı, 2007'den itibaren her gün büyüyen 9500'den fazla rapor içermektedir. MESSO, Orta Doğu'da 6 ülkede 10 düşünce kuruluşu ve araştırma enstitüsünün raporlarını içermektedir.
 

Konular:

Arap-İsrail ilişkileri
Seçimler ve bölge genelindeki hükümet değişimleri
Eğitim, sağlık, göç, mülteci ve sığınma gibi sosyal konular
Savaşlar, antlaşmalar ve siyaset
Askeri, savunma ve güvenlik
Terörizm ve iç güvenlik meseleleri
Yasalar, bütçeler, ekonomik gelişmeler ve uluslararası anlaşmalar