Deneme Veritabanı: Wageningen Academic Publishers

Wageningen Academic Publishers deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: www.WageningenAcademic.com

Son Erişim Tarihi: 30 Nisan 2017

Wageningen Academic Publishers, Yaşam Bilimleri alanında bağımsız bir STM yayıncısıdır. Wageningen University & Research'in ortasında bulunan Wageningen Academic Publishers, hayvan ve veterinerlik bilimleri, gıda bilimleri, çevre bilimleri ve bitki bilimleri konularına odaklanmaktadır. Hem bilimsel dergileri hem de kitapları (monograf, ders kitabı –textbook- ve bildirileri) yayınlamaktadır.

Konu Alanları


  • Hayvan ve Veterinerlik Bilimleri (Animal & veterinary sciences) - sığır, koyun, keçi, domuz, at, tavukçuluk, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık, ıslah yöntemleri, genetik, besleme, yönetim, sağlık, hayvancılık sistemleri, hassas uygulamalı hayvancılık…

  • Gıda Bilimi (Food Science) - İnsan beslenmesi, kalite, güvenlik, mikrobiyoloji, besin zincirleri…

  • Sosyal Bilimler (Social Science) - Yöneylem araştırmaları, lojistik, küresel siyaset, din, işletme, ekonomi, eğitim, toplumsal cinsiyet, etik, sağlık, kalkınma çalışmaları…

  • Çevre ve Bitki Bilimi (Environmental & plant science) - Sürdürülebilirlik, besin maddeleri yönetimi, yenilenebilir kaynaklar, toprak, otlaklar, ekosistemler, hassas tarım…


E-Kitap Koleksiyonu

E-kitap koleksiyonları; tarım, hayvancılık ve veterinerlik bilim, gıda bilimleri, çevre ve bitki bilimleri alanlarında fakülte veya bölümler için gerekli bir kaynaktır. Koleksiyonlar arasında monografi, el kitabı ve bildiriler bulunmaktadır. Erişim 2016 yılından itibaren aktifleştirilmiştir (Erişilebilen başlıklar yeşil bir kare ile gösterilir.).

 Kategorisel olarak e-kitaplara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

E-dergi Koleksiyonu

Wageningen Academic Publishers e-dergi koleksiyonu hakemli bilimsel dergilerden (5 dergi) oluşur. Derginin koleksiyon içeriğinin yaklaşık% 70'i Clarivate Analytics (Thomson Reuters) Journal Citation Reports'da yer almaktadır. Mevcut sayılar ve arşivsel içeriğe erişim sağlanabilmektedir.

 Dergi Listesi