Deneme Veritabanı: Wiley Digital Archives

Wiley Digital Archives deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: https://app.wileydigitalarchives.com/wiley/

Sona Eriş Tarihi: 2 Ocak 2019


Wiley Digital Archives 3 büyük arşivden oluşmakta ve içeriğine her geçen gün yeni arşiv koleksiyonları eklenmektedir. Kütüphane kullanıcılarına tıp dahil olmak üzere neredeyse tüm bilim alanlarında araştırmalarında destek olacak benzersiz tarihsel birincil kaynaklara elektronik erişim imkanı vermektedir. Foroğraf, alan çalışmaları, raporlar ve daha pek çok doküman elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına sunulmuştur

İçerik:

  * New York Academy of Science: Amerika'da 1817 yılında kurulan en eski bilim organizasyonlarından The New York Academy of Sciences Collection daha önce kimsenin kullanımına açılmamış  içeriğine erişim imkanı vermektedir, yaklaşık 2 milyon içerik
Kapsadığı tarih aralığı: 1817-2009
Kapsadığı konular: natural sciences, botany, climate science, chemistry, civil/human rights, ecology, environmental studies, forestry, geosciences, natural history, North American studies, education in the sciences, Caribbean studies, medical research


  * Royal Anthropological Institue: Antropoloji alanındaki çalışmaları ileriye götürmeyi hedeflemiş The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 150 yıldan fazladır biriktiridiği içeriğini bilim insanlarının kullanımına açmıştır- 100,000den fazla içerik
Kapsadığı tarih aralığı: 1871- 1967
Kapsadığı Konular: anthropology, colonial history, cultural studies, photography, religion, art, dance, area studies (African, Asia, Middle East, Latin America, Caribbean, South Asia, Pacific studies, etc.) archaeology, ethnic studies, geography, gender studies


  * Royal College of Physcians: İngiltere'deki en eski tıp okulunun 500 yıllık tarihi tıp belgelerine erişim imkanı. 3-5 milyon dokuman (devan eden dijitalleştirme, 5 milyona ulaşacak bir içerik)
Kapsadığı tarih aralığı: 1518'den günümüze toplantı notları ve 1780-1914 arasını kapsayan kütüphane kaynaklarının tüm içeriği
Kapsadığı konular: Anatomy, Medical Law, Medical Policy, Non-Traditional Medicine, Non-Western Medicine, Medical Research (Disease/Treatment), Military Medical Practices, Public Health, General History
Research, Gender Studies (Women in Medicine), Health Education, Health and Human Rights, Health Economics, Tobacco-related topics, Medical and Biological Illustration, Medicine or Science and the
Humanities, Social Factors in Health