Deneme Veritabanları: De Gruyter Deutsches Literatur-Lexikon Online ve Enzyklopädie des Märchens Online, Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts Online

De Gruyter Yayınevinden, Ortaçağ Alman Dili çalışmaları ve Modern Alman Edebiyatı alanlarında önemli kaynaklar sunan Enzyklopädie des Märchens Online ve Dictionary of German Literature Online veritabanları deneme erişimine açılmıştır.

Enzyklopädie des Märchens Online: https://www.degruyter.com/view/db/emo

Encyclopedia of the Folk Tale: Halk Anlatısı Tarihi ve Karşılaştırmalı Araştırma Kılavuzu Dünyanın her yerinden halk anlatısı araştırmalarına kolay erişim.

Sona Eriş Tarihi: 31.07.2018


Dictionary of German Literature Online: https://www.degruyter.com/view/db/dllo

Alman Edebiyatı ile ilgili üç referans kaynağının taranabilir veri tabanı formatındaki halidir. Alanındaki en kapsamlı veri tabanı olma özelliğini taşır.

Sona Eriş Tarihi: 31.07.2018

Deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts Online :  https://www.degruyter.com/view/db/dl18jho

Erişim için : 

Username: istanbul

Password: trial4wbis

18th Century German Literature Online: First Editions from the Early to Late Enlightenment

18. yüzyılın 642 Almanca konuşan yazarına ait ilk edisyonları ve ilk yayınlanmıs tam edisyonlarını içeren özgün ve araştırmaya dayalı kaynaktır.