Türkiye Atıf Dizini Erişime açılmıştır.

Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği veritabanı Türkiye Atıf Dizini erişime açılmıştır.

Erişim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

Kayıt adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

Üniversite içinden, fakültelerimizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturdukları kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi/kurum dışı erişim sağlayabilirler.

Kullanim kilavuzu : http://www.geminibilgi.com.tr/images/userfiles/TAD_Kullanim_Kilavuzu.pdf


İçerik:

*Tüm dergi listesi (447 dergi): http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html

İçerik ve kapsam: Dergi sayısı 447’e çıkmıştır. Bu dergilerden “kayıtlı olarak” geçen dergilere tam metin erişim 2008'den günümüze sunulmaktadır.

Türkiye Klinikleri Dergileri ve Özel sayılarını da içermektedir.

Dergi listesi ve dergiler için detaylar : http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html

Dergilerin Erişim Yılları: 2008’den günümüze

Kayıtlı tüm dergiler, Türkiye’de en az iki sayı düzenli olarak yayımlanan hakemli (danışman değerlendirme sistemi olan) dergilerdir.


 Yıllara göre makale büyüme:

2008 yılı: 8522 makale

2009 yılı: 9561 makale

2010 yılı: 10596 makale

2011 yılı: 11673 makale

2012 yılı: 13061 makale

2013 yılı: 13706 makale

2014 yılı: 14370 makale

2015 yılı: 16221 makale

2016 yılı: 16526 makale

2017 yılı: 16213 makale

2018 yılı: 17133 makale

2019 yılı: 1707 makale (Makale girişleri yapılmaya devam etmektedir.)

Türkiye Atıf Dizini’nin içerdiği TOPLAM MAKALE sayısı: 131.369


Önemli NOT: Ilgili bir derginin tüm sayılarına ait makaleleri sıralı olarak inceleyebilmek için; kriterleri aşağıda ekran görüntüsünde paylaşıldığı gibi giriniz. 
Türkiye Atıf Dizini Önemli Özellikleri:


-Türkiye’deki TEK ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir.

-Tek bir arama ile 447 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme.

-Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme.

-Arastırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.

-Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldıgı geniş ve güncel bir veritabanıdır.

-Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.

-Dergilerin, kaynak gosterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.

-Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında görüntülenebilmektedir.

-Dizinde SCI-E'ye kayıtlı 33 dergi var, 27 tanesinin tam metin erişimleri mümkün
 
Atıf Dizini’nden hangi hizmetler alınabilmektedir?

Atıf Dizini'nde Türkiye’deki Sağlık bilimleri alanında 441 adet ulusal dergi istatistiki olarak değerlendirilmektedir. Dergilerin ve makalelerin Ulusal Etki Değeri; ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok kriter ile değerlendirilmekte ve duyurulmaktadır.

 Makale başlıkları listesinde, atıf alan makaleyi görmek ve atıf yapan makalenin künye bilgisine erişmek mümkündür. Ayrıca makale yazarlarının dizinde bulunan diğer makaleleri, yazar ismi üzerine tıklayarak listelenebilmekte ve bu makalelere alınan atıflar da görüntülenebilmektedir. Platform üzerinden en çok takip edilen dergi ve makale verileri kullanıcılarla da paylaşılmaktadır.

Atıf Dizini'nde değerlendirilen dergilerden 325 tanesinin tam metinlerine erişilebilmektedir. Kullanıcılar platform üzerinde kelime bazlı arama yaparak makaleleri için ulusal bazda kaynak olacak bilimsel yayınlara ulaşabilmektedirler.