“Üçüncü Mekan Kütüphaneler: Yeni Roller, Yeni Yaklaşımlar” Paneli Gerçekleşti

53.Kütüphane Haftası kapsamında, haftanın temasıyla aynı ismi taşıyan panel İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve TKD İstanbul Şubesi işbirliği ile 27 Mart 2017 saat 13.00’da İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü İÜ Bilgi ve Belge Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Canatar’ın yaptığı,  İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden  Prof.Dr. Selçuk Hünerli, İstanbul Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Berrin Küçükcan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü kütüphanesi Mimarı Antonio D’addario’un konuşmacı olarak katıldığı panelin açılış konuşmasını İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci yaptı.

Hafta boyunca olduğu gibi, bu panelde de üçüncü mekân kütüphanelerin, muhtemel rolleri yeni yaklaşımlarla nasıl inşa edebileceği konuları vurgulandı.