Yeni Abone Veritabanı : Türkiye Atıf Dizini

''TÜRKIYE ATIF DİZİNİ''   abonelik kapsamında erişime açılmıştır.

Veritabanında Türkiye’de  yayınlanan sağlık bilimleri  alanında 351 dergi yer alır. Bu dergilerden “kayıtlı” olarak geçenlere 2008’den günümüze tam metin erişim sağlanabilir.

Erişim Adresi : http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

Erişim üniversitemizin IP adreslerine tanımlanmıştır. Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcı bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı' olarak kayıt olması gerekmektedir. Yeni Kayıt yapılırken üniversitemizin yerleşkelerinden IP adresli kayıt yapılması zorunludur. Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, oluşturulan   kullanıcı adı ve şifre ile kurum içi / kurum dışı erişim sağlanabilmektedir. Kayıt sonrası IP tanımlı bilgisayarlardan giriş yapıldığında web sayfasının sağ üst köşesinde üniversitemizin adı yazmalıdır.

Kayıt adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

 

Türkiye Atıf Dizini

Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde; tıp, eczacılık, diş hekimliği,hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır.

Atıf Dizininin Amacı : Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayarak, dergilerin atıf sayılarının arttırılmasıdır.

Ulusal Etki Değeri : Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

Dizine kayıtlı dergiler:  Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergilerdir.