Albüm Dizini

 

Üniversitemiz Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan

“ II. Abdülhamit Dönemine Ait Fotoğraf Albümlerinin Düzenlenmesi ve Dizin Çalışmaları”nı gerçekleştiren Üniversitemiz hocaları:

Prof. Dr. Nurhan ATASOY

Prof. Dr. Hüsamettin AKSU

Dr. Nur TAVİLOĞLU

Dr. Nihat ERGİN 

Ana Sayfa

Fotoğraf Albumleri Dizini

Konu başlıklarını içeren alfabetik listeden, taramayı düzen ikonundan seçeceginiz “Bul” emri ile yapabilirsiniz.

Konu başlığının adı ve yer numarasını yazarak yaptığınız istekler daha çabuk karşılanır.

A / B / C / Ç / D / E / F / G / H / I / İ / J / K / L/ M / N / O / Ö / P / R / S / Ş / T / U / Ü / V / W / X / Y / Z

 

KONU BAŞLIĞI YER NUMARASI
1877 Osmanli-Rus Harbi’nin Fotografi 90920
2 nci Nisanci Taburu-Ümerâ ve Zabitân 91301/1-15.16-30
2. Firka’ya Mensup Talia Taburu’nun Zabitâni 91301/431-449
2. Firka’ya Mensup Topçu 8. Alay’in Cebel Bölügü Zabitân ve Çavuslari 91301/450-462
48. Karapapak Alayi (Sivas’ta) 93216/6
48.Karapapak Hamidiye Süvari Alayi (Sivas’ta) 779-64/8-9
5 nci Alay’in 1. Taburu-Ümerâ ve Zabitân 91301/31-54
5 nci Alay’in 2. Taburu Zabitâni 91301/55-78
5 nci Alay’in 3. Taburu Zabitâni 91301/79-97
5. Alay’a mensup 5. Arnavut Taburu Zabitâni 91301/98-115
5. Alay’in 4. Siyahi Taburu Zabitâni 91301/116-136
6. Alay’in 1. Taburu Zabitâni 91301/137-154
6. Alay’in 2. Taburu Zabitâni 91301/155-172,
6. Alay’in 3. Taburu Zabitâni 91301/173/188
6. Alay’in 4. Taburu Zabitâni 91301/189-208
7. Alay’in 1. Taburu Ümerâ ve Zabitâni 91301/209-226
8. Alay’in 2. Taburu Zabitâni 91301/227-245
8. Alay’in 3. Taburu Zabitâni 91301/246/267
8. Alay’in 4. Taburu Zabitâni 91301/268/285
Aba Fabrikasi (Erzincan) 90877/6
Abaza Ahalisi 90674/9
Abazalar 91315/23-24
Abbas Bey (Mülâzim-i Evvel) 91301/318
Abbas Efendi (Ertugrul Süvari Alayi’nda Kolagasi) 90995/14
Abbas Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/105
Abbas Efendi (Yüzbasi) 90985/11
Abbas Hilmi Pasa (Misir Hidivi) 92251/26
Abbas Pasa 90851/19
Abdi Bey (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/26a
Abdi Efendi (Doktor) 91301/235
Abdi Efendi (Kolagasi-Doktor) 90982/17
Abdi Pasa 90851/56
Abdi Pasa (Mirliva) 90969/21
Abdu Aga (Mülâzim-i Sâni) 90987/27
Abdullah (Fotografçi) 90631
Abdullah (Mekâtib-i Gayr-i Müslim Dahiliye Müfettisi) 90850/125
Abdullah (Nefer) 91067/15a
Abdullah (Yüzbasi-Eczaci) 91063/2
Abdullah Aga (Mülâzim-i Sâni) 90982/15 ; 91067/47f
Abdullah Aga (Yüzbasi) 90660/3, 32
Abdullah b. Mutlak (Ahamide Seyhi) 90766/20-21
Abdullah Bey (Binbasi) 91195/7a
Abdullah Bey (Kolagasi) 91195/12b
Abdullah Bey (Süvari Yüzbasisi Vekili) 90966/55
Abdullah Efendi (Alay Kâtibi) 91301/293
Abdullah Efendi (Binbasi) 91067/27a
Abdullah Efendi (Mülâzim) 91112/9
Abdullah Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90980/9,10 ; 90982/4; 90991/18 ; 91301/259 ; 91166/11a ; 91301/199
Abdullah Efendi (Yüzbasi) 90983/23 ;91067/36f
Abdullah Fréres (Fotografçi) 779-78 ; 779-86 ; 779-88 ; 779-89 ; 779-91 ; 91011 ; 91014 ; 91015 ; 91019 ; 91020 ; 91022 ; 91023 ; 91027 ; 91028 ; 91029 ; 91030 ; 91031 ; 91034 ; 91041 ; 91048 ; 91049 ; 91050 ; 91051 ; 91052 ; 91053 ; 91054 ; 91055 ; 91056 ; 91057 ;91075 ; 91088 ; 91093 ; 91192 ; 91193 ; 91194 ; 91195 ; 91197/1 ; 90517 ; 90414-6 ; 90427 ; 90469 ; 90472 ; 90747 ; 90476 ; 90612 ; 90614 ; 90616 ; 90622 ; 90625 ; 90628 ; 90650 ; 90818-3 ; 90814 ; 90815 ; 90816 ; 90817 ; 90818 ; 90819 ; 90820 ; 90821 ; 90822 ; 90823 ; 90824 ; 90825 ; 90826 ; 90827 ; 90828 ; 90830 ; 90831 ; 90832 ; 90833 ; 90834 ; 90835 ; 90836 ; 90837 ; 90838 ; 90839 ; 90840 ; 90850 ; 90851 ; 90901 ; 90930 ; 90942 ; 90943 ; 91282 ; 91296 ; 92251 ; 93804 ; 93877 ; 779-32 ; 779-34 ; 779-35 ; 779-36 ; 779-38 ; 779-40
Abdullah K. (Fotagrafçi) 90650
Abdullah Mehmed (Hazirlayan) 779-30
Abdurrahim Bey (Erkân-i Harbiye Binbasisi) 90966/49
Abdurrahim Bey (Erkâni Harbiye Miralayi) 91056/11
Abdurrahman (Çavus) 91067/15d ; 91067/44d
Abdurrahman (Yüzbasi-Doktor) 91063/14
Abdurrahman Aga (Basçavus) 91067/29f
Abdurrahman Aga (Mülâzim-i Sâni) 90997/23
Abdurrahman Bey (Miralay) 90788/40a
Abdurrahman Efendi (Binbasi) 90974/11
Abdurrahman Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91067/11f
Abdurrahman Efendi (Yüzbasi Vekili) 90995/3
Abdurrahman Efendi (Yüzbasi) 90660/25
Abdurrahman Gazi Türbesi (Erzurum) 90505/56
Abdurrahman Kathüda Çesmesi (Kahire) 90774/13 ; 90776/46
Abdurrahman Kathüda Mektebi (Kahire) 90774/13 ; 90776/46
Abdurrahman Pasa Yalisi (Istanbul-Ortaköy) 779-75/9
Abdurrahman Sâmi Pasa 90628/82
Abdülaziz (Yemen Zekât Memuru) 90776/60
Abdülaziz Türbesi (Istanbul) 90475/21 ; 90476/21
Abdülbaki Bey (Sâmi Pasa-zâde) 91313/53
Abdü’l-Cerrah Türbesi (Urfa) 90430/38
Abdülhamid Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91202/118
Abdülhamid II Tugrasi 91090/1
Abdülhamid Istimbotu 91242/18
Abdülhamit I 90517 ; 90628/7
Abdülhamit I Sebili (Istanbul) 90479/12b ; 90763/31 ; 90819/11
Abdülhamit II Çesmesi (Istanbul-Balmumcu) 90546/8-9,11,16
Abdülhamit II Çesmesi (Istanbul-Tophane) 90643
Abdülhamit II Çesmesi (Istanbul-Tophane) 90546/1-6 – 90547/15
Abdülhamit II Tarafindan Sünnet Ettirilen Çocuklar 90827/1-15,21-36,45-48,56,65 – 90828/5-15,22-43
Abdülhamit II Tugrasi 90652/1
Abdülhamit II Türbesi (Istanbul) 90763
Abdülhamit II Türbesi (Istanbul) 90815/58 – 90818/29 – 90819/77 – 90839/33
Abdülhamit II-Tugra-i Hümâyûnu 90401/1; 90405/1
Abdülhamit II-Tugrasi 90924/1
Abdülkadir Aga (Serçavus) 91067/43a
Abdülkadir Bey (Mülâzim-i Sâni) 91301/28
Abdülkadir Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90987/24
Abdülkadir Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90988/7
Abdülkadir Geylânî Ailesinin Sarayi ve Camii (Hama) 90567/20b
Abdülkerim Bey 91112/17
Abdülkerim Bey (Kolagasi) 91053/10
Abdülkerim Efendi (Zaptiye Çavusu) 91067/7a
Abdülkerim Pasa (Serdâr-i Ekrem) 90851/53
Abdüllâfi Bey (Kolagasi) 91053/9
Abdüllâtif Subhi Pasa 90850/19
Abdülmâlik (Süvari Yüzbasisi) 90964/29
Abdülmecit I 90517/31
Abdülmelik Bey (Kolagasi) 91195/9d
Abdülmuttalib Efendi (Mizika Mülâzim-i Evvel) 90977/19
Abdürrahim Efendi (Erkân-i Harb Kolagasi) 91301/6
Abdürrahim Efendi (Erkân-i Harb Kolagasi) 91301/6
Abdürrahman Aga (Mülâzim-i Sâni) 91301/385
Abdürrahman Bey (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/39c
Abdürrahman Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/207
Abdürrahman Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/333
Abdürrahman Efendi (Yüzbasi) 91301/15
Abdürrezak Refik Efendi (Heyet-i Mebusâna A’zâsi) 91278/29b
Abdürrezzak Aga (Mülâzim-i Sâni) 90988/11
Abeles, A. (Doktor) 90667/2
Abid (Ferik-Istihkâm ve Insaat-i Askeriye Dairesi Reisi) 90850/16
Abidin Aga (Mülâzim-i Evvel) 90985/4
Abidin Kislasi (Misir’da) 90769/18
Abro (Surâ-yi Devlet Azasi) 90850/202
Abu Hüreyre Türbesi (Kudüs-Yebne Köyü) 90504/68
Abu Nebûd Muhammed Pasa Sebili (Yafa) 90482/3 – 90504/106
Abûd b. Sâlim (Rafidatu’l-Yamânî Seyhi) 90766/60
Abu’l-Fidâ’nin Türbesi (Hama) 90567/21a
Abvail Adasi (Yemen) 90564/13
Abvail Feneri Memurlari ve Sermühendisi 90564/15
Acer, Ispalti (Hazirlayan) 90793
Aciçesme Karakolhanesi (Istanbul-Edirnekapi) 91088/8
Acipayam-Köyleri 90579/61-63
Acordate Kruvazörü 91110 – 91113/4-12 – 91114/4-12
Acordate Kruvazörü-Askerleri 91110/2-8 – 91113/1-3,5-10 – 91114/1-3,5-10
Ada Köskü (Istanbul-Yildiz Sarayi) 90552/31-33
Ada-Kale 91425/13
Adakale Camii (TurnuSeverin) 91230/12
Adakale Çarsisi (TurnuSeverin) 91230/10
Adalet (Eski) Sarayi (Paris) 91246/23
Adalet Sarayi (Paris) 91246/19
Adana 90411/24-29
Adana 90478/49b,50-54 – 90507/11-16,99
Adana 90567/73b,74b,75a-b
Adana-Adali Mevkii 90411/29a
Adana-Genel Görünüsü 90803/24-25
Adana-Misis 90411/26a-b,d
Adana-Tahtali Köyü 90411/28b
Adana-Tahtali Köyü 90478/51b
Adana-Yakapinar 90411/26a-b,d
Adana-Yakapinar 90478/55a – 90507/61-65
Adana-Yakapinar 90567/73a
Adana-Yeyeli Köyü 90478/52a
Adana-Yeyeli Köyü 90411/27a
Adapazari 90478/60a-b
Adapazari 90578/1-6 – 90604/38-39
Adapazari 90767/23-26
Adapazari 91546/10-11
Adapazari 779-38/10-12
Adapazari 90411/32c-d
Addolorata Mezarligi (Malta) 91256/31
Adelaide’deki Camii 779-32/6-8
Adele (Fotografçi) 93804
Adelfoung, M. (Hazirlayan) 91357
Adem Kalesi (Köstence) 91233/34
Aden 91434/4,8-11,20-22,27,32,35-36,45-46,53-54
Adiyaman 90798/30-33
Âdil Efendi (Ertugrul Alayi Emini) 90998/25
Âdil Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90993/23
Âdil Pasa (Mirliva-Fabrikalar Müdürü) 90969/27
Adile Sultan Sahilhanesi (Istanbul-Salipazari) 90832/2
Adliye Binasi (Viyana) 93850/22
Adliye Dairesi (Dedeagaç) 90581/16-17 – 90624/8-9
Adliye Dairesi (Edirne) 90425/21 90455/18-19
Adliye Dairesi (Halep) 90454/80
Adliye Dairesi (Manisa) 90410/2
Adliye Dairesi (Rodos) 90807/19
Adliye Dairesi (Sakiz Adasi) 90802/5
Adliye Dairesi (Sivas) 90428/4
Adliye Dairesi (Sam) 90424/11
Adliye Dairesi (Tahran) 91356/22
Adliye Dairesi (Tunus) 90598/18
Adliye Dairesi (Uzunköprü) 90412/33
Adliye Nezareti 90475/34 – 90476/31
Adliye Nezareti 90839/27
Adliye Nezâreti (Viyana) 91381/7
Adliye Sarayi (Istanbul) 90615/5
Adram Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/34c
Affondatore Gemisi 91439/91
Afyonkarahisar 90772
Afyonkarahisar 779-46/6,9 – 779-50/20 – 779-58/9,12 – 779-62/11-20
Afyonkarahisar 90411/31b
Afyonkarahisar 90560/25b
Afyonkarahisar 90478/58b – 90479/39-40
Afyonkarahisar Sancagi 90799/18-19
Afyonkarahisar-Eksisu 779-50/20 – 779-58/9 – 779-62/13,17,19
Afyonkarahisar-Eksisu 779-67/11
Afyonkarahisar-Genel Görünüsü 779-62/11,18
Agâh Bey (Miralay) 91301/212
Agâh Efendi (Mülâzim) 91222/61
Agâh Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90987/7
Agop Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/47b
Agop Efendi (Kolagasi-Doktor) 90994/16
Agora (Atina) 91446/30-31
Agra 91361/51-61
Agra Kalesi 91361/55-56
Agra Suru 91361/53
Aga Camii (Rodos) 90804/3
Aga Celeb Meydani Camii (Urfa) 90430/59
Agazade Medresesi (Ankara) 90431/6
Aglama Duvari (Kudüs) 90502/24
Aglama Duvari (Kudüs) 90576/4 – 90577/37
Aglama Duvari (Kudüs) 90750/15b – 90775/15 – 90791/56 – 90793/3
Agri Dagi 90597/21
Ahab Harabesi (Filistin) 90502/60
Ahir (Adapazari’nda) 90411/32d
Ahir (Adapazari’nda) 90578/5 – 90604/39
Ahir (Bursa’da) 90456/3
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Adali Mevkii’nde) 90604/20
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Hamidiye’de) 90603/40
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye’de) 90603/5,7,13-15,19
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mandira Mevkii’inde) 90604/6-7
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mercimek Mevkii’nde) 90604/21
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90413/4-5
Ahir (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90951/2-5
Ahir (Çifteler’de) 90803/6-7
Ahir (Istanbul-Ayazaga’da) 90529/8
Ahir (Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu-Gazaliye Mevkii’nde) 90604/12
Ahir (Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90604/13
Ahir-Istabl-i Amire 90927 – 90928 – 90929 – 90930
Ahirkapi Feneri (Istanbul) 90479/18a
Ahirkapi Feneri (Istanbul) 90813/9
Ahi Elvan Camii (Ankara) 90431/56
Ahmed (Borazan Çavusu) 91067/44b
Ahmed (Çavus) 91067/26c
Ahmed (Çavus) 91301/462
Ahmed (Çavus) 91327/8
Ahmed (Çerkez-Eskiye Reisi) 91315/21-5,22-2,23-24
Ahmed (Fotografçi) 91076/1
Ahmed (Kolagasi) 90850/209
Ahmed (Miralay) 91283/7
Ahmed (Miralay) 91063/1
Ahmed (Mülâzim-i Sâni) 90996/9
Ahmed (Mülâzim-i Sâni) 91063/36
Ahmed (Nefer) 91067/34e
Ahmed (Onbasi) 91327/8a
Ahmed (Yaverân-i Hazret-i Sehriyâri’den) 91281/8
Ahmed (Yüzbasi) 90964/34
Ahmed (Yüzbasi-yi Evvel) 91063/18
Ahmed Afif Pasa (Mirliva) 90966/26
Ahmed Agâh Pasa (Mirliva-Mecidiye Kisla-i Hümâyûnu Kumandani) 90973/5
Ahmed Aga (Borazan Çavusu) 91067/14g
Ahmed Aga (Çavus) 91067/8h
Ahmed Aga (Kolagasi) 91301/344
Ahmed Aga (Mülâzim-i Evvel) 91301/112
Ahmed Aga (Mülâzim-i Evvel) 91301/220
Ahmed Aga (Mülâzim-i Evvel) 91301/422
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 90977/12
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 90993/25
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/37a
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/48e
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/48f
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91202/10
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91202/12
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91202/26
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91202/54
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91202/64
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91301/380
Ahmed Aga (Mülâzim-i Sâni) 91301/382
Ahmed Aga (Sancaktar) 90988/23
Ahmed Aga (Serçavus) 91067/21a
Ahmed Aga (Serçavus) 91067/33g
Ahmed Aga (Serçavus) 91067/38c
Ahmed Aga (Serçavus) 91067/38e
Ahmed Aga (Serçavus) 91067/49a
Ahmed Aga (Yüzbasi) 90981/4
Ahmed Aga (Yüzbasi) 91067/17f
Ahmed Aga (Yüzbasi) 91067/41c
Ahmed Aga (Yüzbasi-Tüfekçi) 91301/389
Ahmed Ali Pasa (Ferik) 90965/5
Ahmed Ali Pasa (Ferik) 91055/7
Ahmed Ali Pasa (Ferik) 91193/2a
Ahmed Arif Efendi (Mülâzim-i Evvel-Eczaci) 90998/10
Ahmed Asef (Kolagasi-Baytar) 91063/8
Ahmed Bey 90625/2
Ahmed Bey (Binbasi) 90964/50
Ahmed Bey (Binbasi) 91195/6c
Ahmed Bey (Binbasi) 91195/6d
Ahmed Bey (Erkân-i Harbiye Bahriye Miralayi) 90966/35
Ahmed Bey (Erkân-i Harbiye Binbasisi) 91067/2d
Ahmed Bey (Kaymakam) 90965/40
Ahmed Bey (Kaymakam) 91301/83
Ahmed Bey (Kolagasi) 90964/20
Ahmed Bey (Kolagasi-Doktor) 90996/16
Ahmed Bey (Miralay) 91056/1
Ahmed Bey (Mülâzim-i Sâni) 91067/13f
Ahmed Bey (Mülâzim-i Sâni) 91301/24
Ahmed Bey (Piyade Miralayi) 91067/1a
Ahmed Bey (Yaverân-i Hazret-i Sehriyâri’den) 91284/3d
Ahmed Bey (Yüzbasi) 91057/1
Ahmed Bey (Yüzbasi) 91067/4g
Ahmed Bey (Yüzbasi) 91301/142
Ahmed Celâl (Intihâb-i Me’mûrîn Komisyonu Reisi) 90850/18,131
Ahmed Celâl Pasa (A’yân A’zâsi) 91278/9
Ahmed Cemâl Aga (Serçavus) 91067/25a
Ahmed Cemâl Efendi (Kolagasi) 91045/10
Ahmed Cevad Bey (Erkân-i Harbiye Binbasisi) 91037/10
Ahmed Ebu Selman (Hanevî Kabilesi Seyhi) 779-40/2
Ahmed Efendi (Alay Emini) 91301/393
Ahmed Efendi (Alay Müftüsü) 91301/392
Ahmed Efendi (Astarcilar Kathüdasi) 91278/39a
Ahmed Efendi (Binbasi) 91301/140
Ahmed Efendi (Binbasi) 91301/251
Ahmed Efendi (Binbasi) 91301/338
Ahmed Efendi (Binbasi-Doktor) 90988/1
Ahmed Efendi (Binbasi-Ertugrul Zirhlisi Çarkçi-i Sânisi) 91222/61
Ahmed Efendi (Doktor) 91301/98
Ahmed Efendi (Ertugrul Alayi’nda Kolagasi) 90996/11
Ahmed Efendi (Fotografçi) 779-32
Ahmed Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/22b
Ahmed Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/23b
Ahmed Efendi (Imam) 91067/11c
Ahmed Efendi (Imam) 91067/22f
Ahmed Efendi (Imam) 91301/12
Ahmed Efendi (Imam) 91301/24
Ahmed Efendi (Itfaiye Alayi’nda Tüfekçi Ustasi) 90990/5
Ahmed Efendi (Kanun) 91067/54h
Ahmed Efendi (Kâtib) 91067/27a
Ahmed Efendi (Kaymakam) 90984/3
Ahmed Efendi (Kolagasi) 90985/12
Ahmed Efendi (Kolagasi) 90988/1
Ahmed Efendi (Kolagasi) 90990/10
Ahmed Efendi (Kolagasi) 91301/81
Ahmed Efendi (Kolagasi-Baytar) 91301/295
Ahmed Efendi (Kolagasi-Doktor) 91301/300
Ahmed Efendi (Kolagasi-Tabib) 90987/11
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90974/14
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90974/15
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90975/2
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90978/21
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90990/21
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90992/5
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90995/7
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90996/2
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90998/2
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91067/19d
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/133
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/166
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/182
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/258
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/281
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/401
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sani) 91067/28h
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90974/2
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90974/4
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90977/17
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90978/19
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90978/22
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90981/12
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90984/16
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90992/21
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 910202/4
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91067/19f
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91202/116
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91202/13
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/208
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/264
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/325
Ahmed Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/73
Ahmed Efendi (Onbasi) 91067/6e
Ahmed Efendi (Piyade Neferi) 91067/8e
Ahmed Efendi (Piyade Yüzbasisi) 91045/5
Ahmed Efendi (Sagkolagasi) 91067/17b
Ahmed Efendi (Sagkolagasi) 91067/40b
Ahmed Efendi (Süvari Çavusu) 91067/6f
Ahmed Efendi (Tabur Kâtibi) 90978/23
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90978/14
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90979/10
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90984/7
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90984/8
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90989/8
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90991/20
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90991/23
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 90992/23
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 91067/17g
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 91067/40h
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 91301/306
Ahmed Efendi (Yüzbasi) 91301/47
Ahmed Efendi (Yüzbasi-Ertugrul Süvari Alayi Baytari) 90995/26
Ahmed Efendi, Haci (Mülâzim-i Sâni) 90985/3
Ahmed Esad (Fotografçi) 779-40
Ahmed Eyyûb Efendi (Mülâzim) 91222/61
Ahmed Faiz Bey (Süvari Mülâzim-i Evveli) 90964/38
Ahmed Faiz Bey (Yüzbasi) 91194/3a
Ahmed Fethi Efendi (Yüzbasi) 90980/17
Ahmed Fethi Pasa 90628/58
Ahmed Fethi Pasa Saat Kulesi (Rodos) 90804/5 – 90808/22
Ahmed Fevzi (Çetine Sefaret-i Seniyyesi Memuru) 91243/3
Ahmed Fuad (Surâ-yi Devlet Muavinlerinden) 90850/143
Ahmed Halil Efendi (Doktor) 90998/24
Ahmed Hamdi Bey (Kaymakam) 90991/8
Ahmed Hamdi Bey (Kaymakam) 91047/6
Ahmed Hamdi Efendi (Piyade Yüzbasisi) 91071/3
Ahmed Hamdi Muzaffer (Fotografçi) 90543
Ahmed Hikmet (Mahkeme-i Temyiz Azasi) 90850/116
Ahmed Hilmi Efendi (A’yân A’zâsi) 91278/11
Ahmed Hilmi Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/41b
Ahmed Hilmi Pasa (Ferik-Alasonya ve Yanya Ordulari Sihhiye Müfettisi 91059/12
Ahmed Hilmi Pasa (Mirliva) 91056/16
Ahmed Hulûsi Bey (Kaymakam) 90992/8
Ahmed Hulûsi Bey (Kolagasi) 91067/22b
Ahmed Hulûsi Efendi (Binbasi) 90981/18
Ahmed I 90517/14
Ahmed I 90628/14
Ahmed I Tahti (Istanbul-Topkapi Sarayi) 90838/12
Ahmed II 90517/21
Ahmed II 90628/21
Ahmed III 90628/23
Ahmed III Çesmesi (Istanbul) 90763
Ahmed III Çesmesi (Istanbul) 90672/175
Ahmed III Çesmesi (Istanbul) 90815/61 – 90817/34 – 90818/34 – 90819/23-24,43 – 90839/35
Ahmed III Çesmesi (Istanbul) 90475/32 – 90476/32 – 90479/8b – 90486/18-19
Ahmed III Çesmesi (Istanbul-Üsküdar) 779-19/2
Ahmed Izzet (Mahkeme-i Ticaret Reis-i Evveli) 90850/296
Ahmed Kâmil Pasa (Sehremaneti Meclis Azasi) 90850/84,112
Ahmed Kemâleddin Efendi (Binbasi) 91166/18
Ahmed Lütfi Pasa (Ferik) 90966/14
Ahmed Mesud Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90973/25
Ahmed Muhlis Pasa (Ferik) 90966/16
Ahmed Muhtar (Hazirlayan) 91149
Ahmed Muhtar (Hazirlayan) 779-65
Ahmed Muhtar (Yaverân-i Hazret-i Sehriyâri’den) 91282/7
Ahmed Muhtar Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/42a
Ahmed Muhtar Pasa 90851/2
Ahmed Muhtar Pasa (Yemen Vilâyeti Valisi) 90766/60
Ahmed Muzaffer (Hazirlayan) 90644
Ahmed Münib (Mülâzim-i Sâni) 91063/28
Ahmed Pasa 90850/288
Ahmed Pasa (Ferik) 90969/5
Ahmed Pasa (Ferik) 91055/2
Ahmed Pasa (Mirliva) 90965/17
Ahmed Pasa (Mirliva) 91193/5d
Ahmed Pasa (Mirliva-Fabrikalar Resimhanesi Memuru) 90969/25
Ahmed Pasa Camii (Gaziantep) 90435/24
Ahmed Pasa Camii (Trablusgarp) 90404/10, 90408/24
Ahmed Raif Pasa (Ferik-Levâzimât-i Umumiye Dairesi Reisi) 90966/3
Ahmed Ratib Bey (Bahriye Kaymakami) 91067/1g
Ahmed Refik (Mülâzim-i Evvel) 91063/23
Ahmed Refik (Surâ-yi Devlet Azasi) 90850/218
Ahmed Remzi (Manis Posta Müdürü) 90561/1
Ahmed Rifat Bey (Mirliva) 90973/4
Ahmed Rif’at Efendi (Alay Emini) 91301/41
Ahmed Rüsdü Pasa (Mirliva) 90966/28
Ahmed Sabit Efendi (Kolagasi) 90999/7
Ahmed Sadik Aga (Serçavus) 19067/33f
Ahmed Sami (Adliye Nezareti Umûr-i Hukukiye Müdürü) 90850/244-246
Ahmed Server Bey (Binbasi) 90973/1
Ahmed Süreyya 779/36/12
Ahmed Sakir Bey (Kolagasi) 91195/10d
Ahmed Sevket (Fotografçi) 90854
Ahmed Sevket Bey (Miralay) 91056/5
Ahmed Sît Bey (Mülâzim) 91194/6c
Ahmed Sît Bey (Süvari Mülâzim-i Sânisi) 90964/44
Ahmed Sît Bey (Yüzbasi) 91057/17
Ahmed Sükrü Bey (Miralay) 90973/8
Ahmed Sükrü Efendi (Alay Kâtibi) 91301/347
Ahmed Sükrü Efendi (Binbasi) 91301/159
Ahmed Sükrü Efendi (Yüzbasi) 91067/24a
Ahmed Sükrü Efendi (Yüzbasi-Doktor) 90998/28
Ahmed Tevfik (Erkân-i Harbiye Binbasisi) 91281/4
Ahmed Tevfik Bey (Süvari Kaymakami) 90966/48
Ahmed Usta (Tüfekçi) 91301/276
Ahmed Vefik Efendi 90628/68
Ahmed Vefik Pasa (Heyet-i Mebusân Reisi) 91278/21
Ahmed Ziya Efendi (Mülâzim) 91222/61
Ahmedâbâd 91360/39-44
Ahmer Camii (Musul) 90800/10 – 90801/10
Ahmet Afif Pasa (Ferik-Levâzimat Dairesi Reisi) 91055/28
Ahmet III 90517/23
Ahtamar Kilisesi (Van) 90597/28
Ahtapolu Kasabasi 90418/3-5
Ahtapolu Kasabasi Hükümet Dairesi 90418/3-5
Ajmer 91360/36,38
Ajunta 91359/1a-b
Akabe 90644
Akabe Körfezi 90644/12-13
Akabe-Refah Arasindaki Sinir Taslari 90644
Akçaabat 90852/10
Akçadag 90478
Akçadag 90604/22-37
Akçadag 90931 – 90932
Akçadag-Bahri Köyü 90426/20
Akçadag’daki Tarihi Eserler 90566
Akçadag-Esenli Köyü 90426/28
Akçadag-Mihmanli Köyü 90426/19
Akçadag-Örükçü Köyü 90426/21-22
Akçadag-Örükçü Köyü 90478/12a
Akçadag-Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu 90478/8b-12a
Akçadag-Yagmurlu Köyü 90426/26
Akçadag-Zive Köyü 90426/25
Akçadag-Ziyaret Köyü ve Türbesi 90426/23-24
Akhisar 90562/13-14
Akhisar Köylüleri 90579/38-45
Akil Hastahanesi (Halep) 90454/55
Akil Hastahanesi (Manisa) 90410/9
Akif (Galata Gümrük Naziri) 90850/190-191
Akif Efendi (Piyade Yüzbasisi) 91045/3
Akif Pasa (Surâ-yi Devlet Reisi) 90850/106 – 90851/31
Akka 90606/10-14
Akka 90829/22
Akkâ 779-23/13 – 779-44/1-9,13-14,23-24,132-137,209
Akka Iskelesi-Açilis Merasimi 779-73/117
Akka-Genel Görünüsü 90606/10-12
Akka-Genel Görünüsü 90785/2
Akkâ-Zemârîn Köyü 779-44/5-6,136
Akköprü (Ankara) 90431/26
Akmeydan Camii (Urfa) 90430/30
Akova 779-24/4
Akrapol (Atina) 91446/1-29,38
Akropol (Atina) 779-21/1-23
Akropol (Atina) 91213/6 – 91215/1,4-9 – 91219/5-19 – 91227/4-,18-19,21,28 – 91240/5-7,10
Aksaray [Konya] 779-77/52
Aksu Köprüsü (Geyve-Tarakli Bucagi) 90767/40
Aktekke (Kilis) 90435/42
Akur 90400/10
Akyazi Kaplicalari 90411/32a-c
Akyol Camii (Halep) 90454/25
Alabey Camii (Manisa) 90561/22
Alacahamam Karakolhanesi (Istanbul-Tahtakale) 90822/31
Alâeddin (Sekizinci Daire-i Belediye Müdürü) 90851/10
Alâeddin Bey (Mülâzim) 91050/5
Alâeddin Bey Yalisi (Istanbul-Ortaköy) 779-75/4
Alâeddin Camii (Ankara) 90431/51
Alâeddin Camii (Eskisehir) 90762/7,11,14-15,18-19,23,26,33
Alâeddin Camii (Konya) 779-77/5,10,32,45,48
Alâeddin Camii (Konya) 90433/13
Alâeddin Camii (Konya) 90803/17
Alâeddin Camii-Minberi 779-77/5
Alâeddin Efendi Yalisi (Istanbul-Ortaköy) 90647/1-2,4-10
Alâeddin Efendi Yalisi-Hamami 90647/10
Alâeddin Efendi Yalisi-Köskü 90647/3
Alâeddin Köskü (Konya) 779-77/27
Alâeddin Köskü (Konya) 90433/14
Alâeddin Sarayi (Delhi) 91360/18
Alâeddin Türbesi (Konya) 90433/14
Alasonya 779-33/1-9,17-26
Alasonya 90617/1-4,11
Alasonya-Çayhisar Köyü 779-33/2,4
Alasonya-Kozköy 779-33/8-9,17
Alasehir 90497/15,17
Alasehir 90562/11,16-17
Alasehir Çayi Köprüsü 90562/3
Alasehir-Genel Görünüsü 90562/5
Alay Köskü (Istanbul) 779-19/10
Alay Köskü (Istanbul) 90819/78
Albitès, Titus (Fotografçi) 90650
Albrecht, Ch. (Fotografçi) 90787
Alcatraz Adasi 93875/6 – 93876/27
Aldobrandini Villasi (Roma) 91257/61
Alexandre (Fotografçi) 90650
Alexandre Dumas 91388/6b
Alexandre I 90634/3-7
Alexandre I Sütûnu (Leningrad) 91449/3
Alexandre II 90628/45
Alexandre II Mâbedi (Leningrad) 91449/11
Alexandre II nin Mezari (Moskova) 779-34/23
Alexandre II Sütûnu (Odesa) 91236/8
Alexandre III Köprüsü (Paris) 91246/1
Alexandre III Köprüsü (Paris) 91499/1a-b,2b
Alexandre Tiyatrosu (Leningrad) 91449/12
Alfonso XII Gemisi 91439/79
Alfred Frères (Fotografçi) 779-81
Alger Zirhlisi 91323/11
Ali (Fotografçi) 90650
Ali (Miralay) 91282/3d
Ali (Onbasi) 91327/10
Ali (Yüzbasi) 91282/6d
Ali Aga (Borazanci) 91067/39d
Ali Aga (Mizika Mülâzim-i Sânisi) 91202/17
Ali Aga (Mülâzim-i Evvel) 90660/15
Ali Aga (Mülâzim-i Evvel) 90976/7
Ali Aga (Mülâzim-i Evvel) 91301/379
Ali Aga (Mülâzim-i Evvel) 91301/53
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90660/21
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90983/21
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90985/1
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90985/25
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90991/14
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90992/13
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 90997/26
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/20a
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/23e
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/36b
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/43d
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 91301/185
Ali Aga (Mülâzim-i Sâni) 91301/443
Ali Aga (Sagkolagasi) 91067/27c
Ali Aga (Serçavus) 91067/21c
Ali Aga (Serçavus) 91067/38f
Ali Aga (Süvari Çavusu) 91067/9D
Ali Aga (Yüzbasi) 91300/13
Ali Aga (Yüzbasi) 91301/252
Ali Arif Efendi (Mülâzim-i Sânisi) 91222/61
Ali Avni Bey (Erkân-i Harbiye Miralayi) 90966/34
Ali Avni Bey (Erkân-i Harbiye Miralayi) 91081/5
Ali b. Ahmed (Rafidatu’s-Sam Seyhi) 90766/60
Ali b. Zabân (Asir Seyhlerinden) 90766/60
Ali Bay (Tunus Beyi) 91333/1
Ali Bay-Makam Koltugu (Bardo) 91333/11
Ali Bey 91315/6,8
Ali Bey (Binbasi) 90964/3
Ali Bey (Dragon Kaymakami) 91067/1f
Ali Bey (Duhânî) 90850/49
Ali Bey (Hamidiye VI. Süvari Alayi Kaymakami) 91143/25
Ali Bey (Jandarma Yüzbasisi) 91315/25-8
Ali Bey (Kaymakam) 91067/35d
Ali Bey (Kaymakam) 91195/5b
Ali Bey (Kaymakam) 91301/387
Ali Bey (Kaymakam-Ertugrul Zirhlisi Süvarisi) 91222/61
Ali Bey (Kolagasi) 90980/19
Ali Bey (Kolagasi) 91301/391
Ali Bey (Kolagasi-Doktor) 90994/13
Ali Bey (Manisa Evkaf Müdürü) 90561/1
Ali Bey (Mülâzim) 91050/13
Ali Bey (Mülâzim) 91051/14
Ali Bey (Mülâzim-i Evvel) 91301/169
Ali Bey (Mülâzim-i Evvel) 91301/362
Ali Bey (Piyade Kaymakami) 91067/10b
Ali Bey (Tunus Beyi) 90598/1,4
Ali Bey (Yüzbasi) 90986/18
Ali Bey (Yüzbasi) 91301/232
Ali Bey (Yüzbasi) 91301/282
Ali Bey (Yüzbasi) 91301/426
Ali Bey’in Evi (Tunus) 90598/5,9
Ali Bey-Makam Koltugu (Tunus Beyi) 90598/7
Ali Cafer Kümbeti (Kayseri) 90431/11
Ali Cevad Bey (Hasan Tahsin Efendi-zâde) 91313/53
Ali Çavus 91067/39h
Ali Efendi (Alay Emini) 91202/36
Ali Efendi (Alay Emini) 91202/96
Ali Efendi (Binbasi) 91067/17c
Ali Efendi (Binbasi) 91301/121
Ali Efendi (Eczaci-Yüzbasi) 779-58/6-7
Ali Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91272/27a
Ali Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/38b
Ali Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/38d
Ali Efendi (Imam) 91222/61
Ali Efendi (Insaiye Mülâzimi) 91222/61
Ali Efendi (Kâtib) 91067/11d
Ali Efendi (Kâtib) 91166/16
Ali Efendi (Kâtib) 91301/155
Ali Efendi (Kolagasi) 90978/5
Ali Efendi (Kolagasi) 90982/10
Ali Efendi (Kolagasi) 90987/12
Ali Efendi (Mizika Kolagasi) 90977/7
Ali Efendi (Mizika Mülâzim-i Sânisi) 91202/19
Ali Efendi (Mülâzim) 91222/61
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90983/20
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90988/4
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90992/16
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90993/22
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90997/28
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91067/41g
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91300/12
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/149
Ali Efendi (Mülâzim-i Evvel) 91301/223
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâlis) 913279,6
Ali Efendi (Mülâzim-i Sani) 91067/19e
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90660/31
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90976/10
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90979/20
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90979/3
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90982/16
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90982/25
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90982/3
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90987/19
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90991/11
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90993/21
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91166/13b
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91202/14
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91202/22
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/219
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/267
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/74
Ali Efendi (Mülâzim-i Sâni-Yildiz Hastahanesi Evrak Memuru) 90994/15
Ali Efendi (Solkolagasi) 91067/45b
Ali Efendi (Tabur Imami) 91301/164
Ali Efendi (Tabur Kâtibi Muavini) 91067/22e
Ali Efendi (Yüzbasi) 90976/12
Ali Efendi (Yüzbasi) 90976/16
Ali Efendi (Yüzbasi) 90976/31
Ali Efendi (Yüzbasi) 90983/11
Ali Efendi (Yüzbasi) 90983/4
Ali Efendi (Yüzbasi) 90984/6
Ali Efendi (Yüzbasi) 90987/2
Ali Efendi (Yüzbasi) 90992/3
Ali Efendi (Yüzbasi) 91067/17e
Ali Efendi (Yüzbasi) 91067/31f
Ali Efendi (Yüzbasi) 91067/41b
Ali Efendi (Yüzbasi) 91067/41d
Ali Efendi (Yüzbasi) 91067/46a
Ali Efendi (Yüzbasi) 91067/46b
Ali Efendi (Yüzbasi) 91301/108
Ali Efendi (Yüzbasi) 91301/161
Ali Efendi (Yüzbasi) 91301/273
Ali Efendi (Yüzbasi) 91301/69
Ali Efendi (Yüzbasi-Baytar) 91301/398
Ali Efendi (Yüzbasi-Doktor) 90993/11
Ali Efendi (Yüzbasi-Doktor) 91202/75
Ali el-Zarî’î (Tarâbîn Asireti Seyhlerinden) 90644/17b
Ali Ferruh Bey (Bulgaristan Komiseri) 90484/1
Ali Galib Pasa 90628/59
Ali Haydar Bey (Manisa Naibi) 90561/1
Ali Ihya Bey (Yüzbasi) 91057/15
Ali Ilhami 90625/6
Ali Kemâl Bey (Erkân-i Harbiye Binbasisi) 91045/30
Ali Kirat Pasa (Ferik) 91193/3d
Ali Kirat Pasa (Mirliva) 90965/23
Ali Nazmi Efendi (Ertugrul Alayi Eczacilarindan) 90995/1
Ali Necib Efendi (Yüzbasi) 91045/4
Ali Nefî Bey (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/27b
Ali Nizami (Yaverân-i Hazret-i Sehriyâri’den) 91282/8
Ali Nuri Bey (Mülâzim) 91051/8
Ali Osman (Fotografçi) 779-92
Ali Osman Efendi (Alay Müftüsü) 91301/31
Ali Pasa (Ferik) 91055/9
Ali Pasa (Ferik-Mizrakli Süvari Alayi Kumandani) 90999/1
Ali Pasa (Hassa Ordusu I. Ve II. Süvari Alaylari Kumandani) 91034/15
Ali Pasa Camii-Sadirvani (Tokat) 90651/10
Ali Receb Aga (Binbasi-Sancaktar) 91301/176
Ali Riza 90625/2
Ali Riza (Fotografçi) 90534
Ali Riza (Hazirlayan) 779-38
Ali Riza (Hazirlayan) 779-79
Ali Riza (Surâ-yi Devlet Azasi) 90850/103
Ali Riza (Üsküdar Polis Müdürü) 90850/208,252
Ali Riza Bey (Erkân-i Harbiye Kaymakami) 91047/22
Ali Riza Bey (Piyade Kaymakami) 91067/1e
Ali Riza Bey (Topçu Kaymakami) 91067/26
Ali Riza Efendi (Alay Emini) 91202/120
Ali Riza Efendi (Alay Kâtibi) 90991/2
Ali Riza Efendi (Binbasi) 91301/82
Ali Riza Efendi (Çarkçi Mülâzimi) 91222/61
Ali Riza Efendi (Doktor) 91202/84
Ali Riza Efendi (Eczaci) 90998/13
Ali Riza Efendi (Kâtib) 91067/50c
Ali Riza Efendi (Kâtib) 91301/191
Ali Riza Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91067/23a
Ali Riza Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/448
Ali Riza Efendi (Trabzon Hanedani’ndan-Sarica-zâde) 91313/53
Ali Riza Efendi (Yüzbasi) 91301/194
Ali Riza Pasa (Erkân-i Harbiye Feriki) 91045/43
Ali Riza Pasa (Erkân-i Harbiye Feriki) 91047/26
Ali Riza Pasa (Topçu Feriki) 91058/14
Ali Ruhi Bey (Sehremâneti) 91222/61
Ali Sâib (Tophane Müsiri) 90850/13,29
Ali Sami (Fotografçi) 90401, 90405
Ali Sâmi (Fotografçi) 90969
Ali Sâmi (Fotografçi) 93804
Ali Sâmi (Fotografçi) 779-32 – 779-36 – 779-49 – 779-53 – 779-55
Ali Sâmi (Fotografçi) 779-73 – 779-76 – 779-92
Ali Sâmi (Fotografçi) 90514 – 90520 – 90521 – 90522 – 90532 – 90533 – 90536 – 90538 – 90546 – 90558
Ali Sâmi (Fotografçi) 90645 – 90646 – 90647 – 90652
Ali Sâmi (Fotografçi) 90923 – 90924 – 90927
Ali Sâmi (Fotografçi) 91072 – 91073
Ali Sâmi (Fotografçi) 91076/1 – 91085 – 91090 – 91092 – 91110 – 91114 – 91118
Ali Sedad (Surâ-yi Devlet Azasi) 90850/230
Ali Sahbâz (Cerîde-i Mehâkim Müdürü) 90850/94
Ali Talib Bey (Binbasi) 91054/12
Ali Vasfi Bey (Piyade Kolagasi) 91045/8
Alibeyköy Karakolhanesi (Istanbul-Kâgithane) 91088/17
Aliham Bey Camii (Urfa) 90430/36
Alis Pasa (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/25b
Âlisan (Çavus) 91301/461
Âlisan Aga (Yüzbasi) 91301/195
Alkala Aniti (Madrid) 91232/26
Alkazar (El-Kasr) Sarayi (Sevilla) 90668/14-21,25-27,29
Alkazar (El-Kasr) Sarayi (Sevilla) 91211/3-6 – 91220/3-5 – 91225/18-32
Alkazar Sarayi-Elçiler Divânhanesi (Sevilla) 91857/4
Alkazar Sarayi-Sultan Salonu (Sevilla) 91857/3
Allahâbâd 91361/36
Allahverdi Han Köprüsü (Isfahan) 91356/6
Alman Askerî Mizikasi (Beyrut’ta) 90652/34
Alman Askerleri (Przemysl’de) 91454/22
Alman Atlari 779-66-29,30,33-34
Alman Çesmesi (Istanbul) 90548
Alman Çesmesi (Istanbul) 90588/20
Alman Çesmesi-Açilis Merasimi (Istanbul-Sultanahmet’te) 779-73/92-96
Alman Heyeti 91216/8,21
Alman Kilisesi (Beytü’l-Lahm) 90621/7
Alman Kilisesi (Beytü’l-Lahm) 90652/30
Alman Konsoloshanesi (Bagdat) 90573/25a
Alman Konsoloshanesi (Hayfa) 90621/35
Alman Konsoloshanesi (Hayfa) 90652/31
Alman Konsoloshanesi (Istanbul) 90813/56 – 90819/53 – 90838/15
Alman Konsoloshanesi (Sanghay) 779-56/19
Alman Konsoloslugu Kavaslari 90567/34a
Alman Kraliyet Ailesi 91494/21a-s.22a-b,23a-e
Alman Kraliyet Bandosu (Beyrut’ta) 779-76/48
Alman Tiyatro Toplulugu 90649
Alman Tiyatrosu (Viyana) 91254/10
Almanya 91253
Almanya 91494 – 91495 – 91496 – 91517/13-16
Almanya 91232/10-21,32 – 91245/12-21
Almanya 779-36/14,31,44 – 779-40/3
Almanya Bahçesi (Köln) 91496/2b
Almanya-Baden Baden 91419
Almanya-Berlin 91415
Almanya-Magdeburg 91484
Almanya-Münih 91441
Almirante Brown Gemisi 91439/37
Alpagut Zirhlisi 779-55/68
Altdorf 91447/25b
Altin Kapi (Istanbul) 90663/11
Altin Kapi (Istanbul) 90819/84
Altin Kapi (Kudüs) 90502/25
Altin Kapi (Kudüs) 90577/29
Altin Kapi (Kudüs) 90750/10a-b,18b
Altin Mâbed (Umritsur) 91360/20-21
Altin Oluk (Mekke-Harem-i Serif’te) 90744/3(4), 15(4) – 90745/3(4),49(4) – 90746/2(4),14(4),20(4),31(4),37(4)
Altin Sur (Umber) 91360/33
Altunizade Karakolhanesi (Istanbul-Üsküdar) 90821/11
Amalfi 91447/25a
Amanos Daglari 90507/71-74
Amasra-Genel Görünüsü 90794/1-2
Amasya 90597/2-4
Ambar (Erzurum’da) 90505/30-31
Ambar (Nantes’de) 91778/15
Amerika Birlesik Devletleri 91462 – 91463 – 91464 – 91465 – 91466 – 91503
Amerika Birlesik Devletleri 93875 – 93876 – 778-36/45 – 779-59/1-9
Amerika Birlesik Devletleri 91357 – 91373 – 91404 – 91405
Amerika Birlesik Devletleri Ahalisi 91357/2,8,15 – 91373/74-75,78-81
Amerika Birlesik Devletleri Ahalisi 91462/10
Amerika Birlesik Devletleri Askerleri 91373/4-24,6673,76-77
Amerika Birlesik Devletleri Donanmasi’na Ait Gemiler 91358
Amerika Birlesik Devletleri Yerlileri 91432 – 91642/1-8,10-11,13,24-26,28,30,43 – 91465/9,20 – 91466/21,27,42
Amerika Birlesik Devletleri Yerlileri 93875/9,15-16 – 93876/1
Amerika Birlesik Devletleri Yerlilerinin Köyleri 91464 – 91465 – 91466
Amerika Birlesik Devletleri-Boston 779-16/1-12
Amerika Birlesik Devletleri-Kaliforniya 91357
Amerika Birlesik Devletlerindeki Binalarin Fotograflari 91387
Amerika Birlesik Devletlerindeki Binalarin Fotograflari 91498
Amerika Birlesik Devletlerindeki Binalarin Fotograflari 91522
Amerika Birlesik Devletlerindeki Binalarin Fotograflari 91801
Amerikali Misyonerler’in Evi (Maras) 90507/79
Amerikalilarin Evi (Gaziantep’te) 90435/27
Amerikan Kilisesi (Beyrut) 779-44/62,84,165
Amerikan Kilisesi (Beyrut) 90791/2
Amerikan Kilisesi (Paris) 91246/8
Amerikan Konsoloslugu (Gaziantep) 90435/33
Amerikan Konsolosu Mr. John (Sivas’ta) 90852/20(9)
Amerikan Mektebi (Beyrut) 779-44/101,179,193
Amerikan Mektebi (Lazkiye) 779-44/32,115,123
Amerikan Mektebi (Trablussam) 779-44/39,46,154
Amiral Baudin Gemisi 91439/49
Amiral Baudin Zirhlisi 91323/9
Amiral Duperre Zirhlisi 91323/6
Amiral Gemisi (Ingiliz Donanmasina Ait) 90522/21
Amiral Nelson Aniti (Londra) 779-69/1
Amman 90605/3c,4b,42b,43b
Amman 90778/33
Amme Mescidi (Medine) 90747/1(13),2-11(4)
Amphitrite Zirhlisi 91336/11-14
Amr Camii (Kahire) 90769/3,5,8,38a
Amûn Tapinagi (Karnak) 90774/21-22,24-25,29,40 – 90776/1-2,11,23,25,27,31,34-35,37 – 90777/3 – 90779/13
Amur Nehri 779-24/7-8,32-45
Anadolu Hisari 90450/40
Anadolu Hisari (Istanbul) 90479/26a
Anadolu Hisari (Istanbul) 90763/69
Anadolu Hisari (Istanbul) 90813/10,36 – 90817/58 – 90818/58
Anadolu Hisari Karakolhanesi (Istanbul) 90821/26
Anadolu Kavagi Karakolhanesi (Istanbul) 90821/13
Anatoli, H. (Fotografçi) 90574
Anatoli, I. (Fotografçi) 90873
Anatoli,I. (Fotografçi) 779-34
Anavarza 90478/53b
Anavarza 90411/26c
Anavarza Kalesi (Kozan) 90411/26c
Anavarza Kalesi (Kozan) 90478/53b
Anavarza Kalesi (Kozan) 90604/17
Ancelm (Ressam) 90556/10
Andeliye Camii (Gaziantep) 90435/21
Andon Efendi (Eczaci) 91067/11b
Andrea Doria Gemisi 91439/10
Andreevski Limani (Odessa) 90672/143
Andriomeno, N. (Fotografçi) 91282 – 91285 – 91313 – 91325
Andriomeno, Nicolas (Fotografçi) 92251
Andriomeno, Nicolas (Fotografçi) 90625 – 90650
Andriomeno, Nicolas (Fotografçi) 90850 – 90851
Andriomeno,N. (Fotografçi) 779-88
Andriomenos, N. (Fotografçi) 93216
Andriomenos, Nicolas (Fotografçi) 90608 – 90622
Andriomenos, Nicolay (Fotografçi) 90625
Andriomenos,N. (Fotografçi) 779-29 – 779-36
Ane Kazasi 90411/15c
Ane Kazasi Hükümet Dairesi 90411/15c
Aneze Kalesi (Suriye-Lübnan ve Filistin) 90605/7b
Angeli Dunmas Efendi (Heyt-i Mebusân A’zâsi) 91278/45d
Ani Harabeleri (Kars) 91355/55-58
Ankara 90478
Ankara 90799/35-36,38-46 – 90803/9-10
Ankara 90431
Ankara 90570/1-18,25-26 – 90571/1-2,8-9,20 – 90584
Ankara Kalesi 90597/1
Ankara Kalesi 90431/41
Ankara Mevlevîhanesi 90431/62
Ankara-Genel Görünüsü 90411/1a
Ankara-Genel Görünüsü 90478/5a
Ankara-Genel Görünüsü 90799/35 – 90803/9
Ankara-Göçmen Köyleri 90584/15-16
Ankara-Keçiören Baglari 90431/32
Ankara-Köprü Köyü 90411/1b
Ankara-Susuz Köyü 90478/6a
Ankara-Zîr Nahiyesi 90570/15,25-26
Anna Goich Gemisi 91448/7
Anstalt Der GuBstahlfabrik Fotografhanesi 91159
Antakya 90429 – 90439/17/37
Antakya 90798/122-127
Antakya-Beyt’ül-Ma’ 90424/37
Antakya’daki Tarihi Eserler 90439/20-21, 90440/6-7
Antakya-Genel Görünüsü 90439/25-28, 30-32
Antakya-Genel Görünüsü 90798/122
Antalya 779-80/1
Antepli Camii (Birecik) 90434/25
Anthony, H.T. (Fotografçi) 91503
Anthony, H.T. (Fotografçi) 91404 – 91405
Antibes 91339/24-27,71
Antonia Kilisesi (Kudüs) 90829/8
Antonia Kulesi (Kudüs) 90502/16,21
Antonia Kulesi (Kudüs) 90576/8 – 90577/19
Antonia Kulesi (Kudüs) 90750/7a,29a
Antwerp 91471/11
Antwerp Katedrali 91232/25
Apollo Bunder Binasi (Bombay) 91434/47
Apollo Oteli (Bombay) 91434/18
Appay (Cildçi) 90598
Aptal Irmagi (Samsun) 90458/21
Arabacilar Camii Karakolhanesi (Istanbul-Galata) 91088/25
Arabacilar Karakolhanesi (Istanbul) 90822/35
Arabacilar Kislasi (Istanbul-Tophane) 90475/16 – 90476/16 – 90508/35c – 90510/7b
Arabacilar Kislasi (Istanbul-Tophane) 90615/17
Arabacilar Kislasi (Istanbul-Tophane) 90817/24 – 90818/24 – 90839/19,26
Arafso, G. (Fotografçi) 91386
Arap Atlari 779-66/1,2,3,4,22
Arap Camii (Istanbul) 90475/48 – 90476/48
Arap Camii (Istanbul) 90839/50
Arap Çadirlari ve Köyleri 90411/14b, 90403/18
Arap Çarsisi (Kahire) 90612/16
Arap Kabristani (Kahire) 90768/20a,21a – 90769/10 – 90777/26-27,31,50
Arap Mezarligi (Iskenderiye) 90565/64
Araplar Camii (Urfa) 90430/37
Aras Nehri 90597/19
Arazi-i Seniyye ve Emlâk-i Hümâyûn Idarehanesi (Musul) 90573/14a
Arazi-i Seniyye ve Emlâk-i Hümâyûn Idarehanesi (Musul) 90800/1-2,10 – 90801/1-2,10 – 90854/51-52
Archiduc Rudolf 91228/2
Arena (Madrid’te) 91341/6-25
Arena, G. (Fotografçi) 92251
Arif (Beyoglu Mutasarrifi) 90850/133
Arif (Kaymakam) 91282/4b
Arif (Kaymakam) 91283/2
Arif (Mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesi Basmümeyyizi) 90850/140
Arif (Meclis-i Umûr-i Sihhiye Reis-i Sanisi) 90850/37,144
Arif (Yaverân-i Hazret-i Sehriyâri’den) 91284/11
Arif Aga (Mülâzim-i Evvel) 91301/44
Arif Aga (Mülâzim-i Sâni) 91067/19g
Arif Aga (Mülâzim-i Sâni) 91301/103
Arif Aga (Yüzbasi) 91301/205
Arif Bey (Bahriye Binbasisi) 91067/3c
Arif Bey (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Üyesi) 90667/1
Arif Bey Yalisi (Istanbul-Ortaköy) 779-75/14
Arif Efendi (Çarkçi Yüzbasisi) 91222/61
Arif Efendi (Kolagasi) 90988/8
Arif Efendi (Kolagasi-Ertugrul Zirhlisi Çarçi-i Salisi) 91222/61
Arif Efendi (Mülâzim-i Evvel) 90998/34
Arif Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90983/10
Arif Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90983/16
Arif Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90983/17
Arif Efendi (Mülâzim-i Sâni) 90984/17
Arif Efendi (Mülâzim-i Sâni) 91301/332
Arif Efendi (Mülâzim-i Sânisi) 91202/45
Arif Hikmet Pasa (Bahriye Mirlivasi) 90965/27
Arif Pasa (Ferik) 90956/11
Arif Pasa (Ferik) 91193/3c
Arif Pasa (Ferik-Donanma Komodoru) 91055/12
Arif Pasa (Mirliva) 91193/7d
Arifî (Hariciye Naziri) 90850/70,100
Arifî Pasa (A’yân A’zâsi) 91278/5
Arizona 91463/9,16,18,24,31,35-36,38-39,41-42 – 91464/23,33 – 91465/7,15,17,21,26-27,29,33-34 – 91466/37

 

Arkeoloji Müzeleri (Istanbul) 90632
Arkeoloji Müzeleri-Heykel Koleksiyonu (Istanbul) 91528 – 91529
Arkeoloji Müzeleri-Lahitler 90630
Arkeoloji Müzesi (Istanbul) 90518
Arkeoloji Müzesi-Asur Salonu 90518/12
Arkeoloji Müzesi-Bizans Salonu 90518/6
Arkeoloji Müzesi-Hitit Salonu 90518/7
Arkeoloji Müzesi-Islâm Eserleri Salonu 90518/9-11
Arkeoloji Müzesi-Kütüphanesi 90518/8
Arkeoloji Müzesi-Toprak Eserler Salonu 90518/17-21
Arles 91339/9
Arnaux, H. (Fotografçi) 90492
Arnavudluk Ahalisi (Sohum’da) 90674/1-2,6,9
Arnavutköy (Istanbul) 90450/38
Arnavutköy Karakolhanesi (Istanbul) 91075/35
Arnavutluk 91228/23-24
Arnavutluk-Iskodra 90419
Arnavutluk-Iskodra 90766/49-50,52,57
Arnita Köyü Camii (Rodos) 90808/25
Arnoult, E. (Doktor) 90667/2
Arpad Gemisi 91448/29,35
Arrault,Paulin (Fotografçi) 779-91
Arrivés Köprüsü (Evksinograd) 90787/10
Arsenal (Venedik) 93869/16
Arslan Bogazi 90567/72
Arslan Pasa Camii (Yanya) 91104/5
Arslanhane Camii (Ankara) 90431/65
Arslanlar Köprüsü (Sofya) 90792/15
Arsakiyan, P (Cildçi) 90490
Artemis Mabedi (Selçuk) 90507/108
Arth 91445/23
Artin Dadyan (Hariciye Müstesari) 90850/9,272-273
Arz Odasi (Istanbul-Topkapi Sarayi) 90751/12
Asaf (Dokuzuncu Daire-i Belediye Müdürü) 90850/60
Asaf (Kolagasi) 91281/16
Asaf (Yaverâh-i Hazret-i Sehriyâri’den) 91282/11
Asaf Bey (Binbasi) 90964/2
Asaf Bey (Kaymakam) 91195/2b
Asaf Bey (Kolagasi) 91301/59
Asaf Bey (Miralay) 91056/8
Asaf Efendi (Mülâzim) 91222/61
Asaf Pasa (Müsir) 91041/13
Âsâr-i Sevket Zirhlisi 91242/10
Âsâr-i Tevfik Vapuru 91152/9
Âsâr-i Tevfik Zirhlisi 91242/4
Âsâr-i Tevfik Zirhlisi-Askerleri 91022/32 – 91027/45 – 91028/45 – 91029/45
Aschaffenburg 91496/25a
Asfar,Yacob (Fotografçi) 779-64
Asim (Hariciye Nezareti Tabiiyet Kalemi Müdürü) 90850/136
Asim Bey (Kaymakam) 91067/1h
Asim Bey (Kolagasi) 91053/12
Asim Efendi (Kolagasi) 90991/1
Asim Efendi (Yüzbasi) 91301/395
Asim Pasa Türbesi (Trabzon) 90441/58
Asi Nehri (Antakya’da) 90439/26-28
Asilzâdegân Dairesi (Bombay) 91360/51
Asir 90766/9,16,18
Askalan 90504
Askerî Ahir (Bagdat-Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu) 90478/30b-31a
Askerî Ahir (Dimetoka’da) 90412/47
Askerî Ahir (Halep’te) 90454/86
Askerî Ahir (Kircaali’de) 90412/19
Askerî Ahir (Kirklareli’nde) 90455/44
Askerî Ahir (Ortaköy-Bulgaristan’da) 90412/39
Askerî Ahir (Sivas’ta) 90428/9
Askerî Ahir (Uzunköprü’de) 90412/32
Askerî Ambar (Edirne’de) 90455/13
Askerî Avusturya Vapuru 90458/8
Askerî Bando (Kahire’de) 90565/28
Askerî Baskarakol (Yanya) 91104/3
Askerî Bina (Selânik’te) 91016/6,10
Askerî Binalar (Humus’ta) 90788/22,33,35,37
Askerî Binalar (Mustafapasa’da) 91047/22,25
Askerî Binalar (San’a’da) 90661/13
Askerî Binalar (Trablus’ta) 90788/4-5
Askerî Daire (Beyrut’ta) 90573/28b
Askerî Daire (Bilecik’te) 90448/3
Askeri Daire (Eregli-Karadeniz) 91538/3
Askeri Daire (Erzincan) 90877/3
Askerî Daire (Erzincan) 91121/4,8,22
Askerî Daire (Erzurum) 90505/13
Askerî Daire (Esme’de) 90562/10
Askerî Daire (Gelibolu’da) 90455/36
Askerî Daire (Izmit) 90767/8-9
Askerî Daire (Karamürsel) 90767/12
Askeri Daire (San’a) 779-76/26
Askeri Daire (Selânik) 90854/48 ; 91016/1-3,5,7
Askerî Daire (Selânik) 91016/1-3,5,7
Askerî Daire (Selânik’te) 90423/14
Askerî Daire (Sam’da) 90424/13
Askerî Daire (Trablus’ta) 90788/7
Askerî Daire (Tunus’ta) 90598/26
Askerî Daire (Turgutlu’da) 90562/1
Askerî Daire (Yozgat’ta) 90574/8
Askerî Depo (Adapazari’nda) 90767/24
Askerî Depo (Bolu’da) 90786/5
Askerî Depo (Bursa’da) 779-28/29
Askerî Depo (Edirne’de) 90425/14
Askerî Depo (Ferecik’te) 90418/32
Askerî Depo (Geyve-Tarakli Bucagi’nda) 90767/41
Askerî Depo (Isparta’da) 90766/29
Askerî Depo (Sivas’ta) 90428/7
Askerî Depo (Sebinkarahisar’da) 90428/23
Askerî Depo (Trablussam’da) 779-44/44,55,150
Askerî Depo (Trabzon’da) 91121/23
Askerî Depo Firka Dairesi (Bursa) 90752/21
Askerî Depo Firka Deposu (Bursa) 90752/22
Askerî Erkân (Bursa’da) 90449/22
Askerî Firka Dairesi (Ankara) 90431/57
Askerî Firka Dairesi (Iskodra) 90444/9
Askerî Hamam (Cisr-i Mustafa Pasa) 90412/27
Askerî Hamam (Ortaköy-Bulgaristan) 90412/38
Askerî Hastahane (Beyrut) 779-44/73,159
Askerî Hastahane (Beyrut) 90771/6
Askerî Hastahane (Cisr-i Mustafa Pasa) 90412/26
Askeri Hastahane (Çanakkale) 779-72/10
Askerî Hastahane (Dimetoka) 90412/46
Askerî Hastahane (Dimetoka) 91074/17
Askerî Hastahane (Diyarbakir) 90460/3
Askerî Hastahane (Edirne) 90425/10, 90455/21
Askerî Hastahane (Edirne) 91074/10
Askerî Hastahane (Elazig) 779-58/2
Askerî Hastahane (Erzincan) 90505/6
Askerî Hastahane (Erzurum) 90505/15
Askerî Hastahane (Gelibolu) 90455/37
Askerî Hastahane (Gelibolu) 91047/15,17
Askerî Hastahane (Gümülcine) 90418/54
Askerî Hastahane (Halep) 90454/88
Askerî Hastahane (Iskodra) 90444/25
Askeri Hastahane (Izmir) 90879/2,7
Askerî Hastahane (Izmir) 90417/21
Askeri Hastahane (Katar) 91243/33
Askerî Hastahane (Kircaali) 91074/29
Askerî Hastahane (Kircali) 90412/9
Askerî Hastahane (Kirklareli) 90455/47
Askerî Hastahane (Kirklareli) 91074/27
Askerî Hastahane (Ortaköy-Bulgaristan) 90412/37-38
Askerî Hastahane (Ortaköy-Bulgaristan) 91074/28
Askeri Hastahane (Selânik) 90854/49
Askerî Hastahane (Sam) 90424/17
Askerî Hastahane (Tirnova) 90418/2
Askerî Hastahane (Trablusgarp) 90404/13, 90408/11
Askerî Hastahane (Üsküp) 90436/4
Askerî Hastahane (Üsküp) 90623/20a
Askerî Hastahane (Yanya) 90618/3-4
Askerî Hastahane (Yanya) 91104/5
Askeri Hastahaneler (Rodos) 90804/1e – 90806/4,25 – 90808/5
Askerî Heyet (Alasonya’da) 90617/1-2,4
Askeri Heyet (Oberndorf’ta) 91327/3-4
Askerî Idadî (Edirne) 90455/14
Askerî Idadî (Erzurum) 90505/33
Askerî Idadî (Sam) 90424/16
Askerî Idadî-i Mülkî (Erzurum) 90505/34
Askerî Idadî-i Mülkî (Serfiçe) 90617/45
Askeri Istihkâm ve Tabyalar (Çanakkale Bogazi’nda) 779-72/1-26
Askerî Karakol (Istanbul-Haydarpasa’da) 90533/9
Askeri Karakolhane (Izmir) 90879/4-6
Askeri Karakolhane (Rodos’ta) 90804/18
Askerî Karakolhane (Trablus’ta) 90788/26a
Askerî Karakolhaneler 779-53/6-9,12-22
Askerî Klüp (Sofya) 90484/18
Askerî Kogus (Ankara) 90431/25, 28
Askerî Kogus (Gümülcine) 90418/51
Askerî Kogus (Trablus’ta) 90788/18b,20b,23
Askerî Konak (Erzincan’da) 90505/4-5
Askerî Kumandanlik Dairesi (Yanya) 91104/1
Askerî Lojman (Çifteler Harasi) 90459/3
Askerî Lojmanlar (Antakya) 90429/63
Askerî Lojmanlar (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu) 90426/10, 16
Askerî Lojmanlar (Üsküp) 90436/6-7
Askeri Matbaa (Istanbul) 90854/43
Askerî Mektep (Bursa’da) 779-40/33
Askeri Mezarlik (Washington) 91373/62-63
Askerî Mizika (Kudüs’te) 90652/29
Askeri Misafirhane (Eskisehir) 779-73/115
Askerî Rüsdiye (Edirne) 90455/25
Askerî Rüsdiye (Edirne) 91074/9
Askerî Rüsdiye (Halep) 90454/85
Askerî Rüsdiye (Sivas) 90428/17
Askerî Rüsdiye (Trablusgarp) 90404/12, 90408/22
Askerî Rüsdiye (Üsküp) 779-51/3
Askerî Rüsdiye Mektebi (Erzincan) 90505/2,5
Askeri Rüsdiye Mektebi Açilis Merasimi (Üsküp) 779-92/7
Askerî Tabakhane (Erzincan) 90505/1
Askerî Tabya (Iskenderiye’de) 90769/31,36
Askerî Tabya-Cephanelik (Iskenderiye’de) 90769/34
Askerî Talebeler-Ihrâç Edilen 90737/8-9,11-14,16-17,25-36,39-40,42-50,53-60,64-69,76
Askerî Talimgâh (Bagdat) 90478/27a
Askeri Tarassud Kulesi (Vitanovik’te) 779-76/12
Askerî Tatbikat 779-54/5-7
Askerî Tatbikat (Trablosgarp’ta) 779-53/1-2
Askeri Tatbikat-Çatalca’da Top Tecrübeleri 779-65/1-21
Askerî Tatbikat-Köprü Insaasi 779-50/13-15,17-18,23
Askerî Tibbiye (Istanbul-Haydarpasa’da) 90558
Askerî Tibbiye-Hariciye Kismi (Istanbul-Haydarpasa) 90613
Askeri Tibbiye-Hoca ve Talebeleri (Istanbul-Kagithane’de) 90835/15-18 – 90837/30-33
Askeri Tibbiye-Müdür ve Saglik Memurlari 91313/31
Askerî Tibbiye-Röntgen Dairesi 90613/9-10
Askerî Tibbiye-Talebeleri 91028/56
Askerî Top 90769/27-28,31-32
Askerî Un Fabrikasi (Trablusgarp) 90404/25, 90408/26
Askerî ve Mülkî Erkân (Selânik’te) 779-36/22
Askerî-Tibbiye-Eczahanesi 90558/14
Askerî-Tibbiye-Kimyahanesi 90558/15
Askerî-Tibbiye-Laboratuvarlari 90558/13,16
Askerî-Tibbiye-Matbaasi 90558/20
Askerler 90788
Askerler (Adiyaman Kislasi’nda) 90798/29
Askerler (Akabe’de) 90644/14a,15-16
Askerler (Alasonya’da) 779-33/6
Askerler (Hamidiye Etfal Hastahanesi’nde) 90653 – 90654
Askerler (Isparta’da) 90766/28-29,41,45-54
Askerler (Ingiliz Ordusundaki Müslüman Askerler) 779-56/12
Askerler (Istanbul’da) 90815/28-40 – 90817/6-13 – 90818/6-13 – 90819/2,4-5,7 – 90836/19-32 – 90838/16-17 – 90839/22-23
Askerler (Kufl Kalesi’nde) 90766/5,19
Askerler (Sofya’da) 90792/21-24
Askerler (Trablus’ta) 90788/4,6,8,10-12,14,16a,17,19,21,24-27,29,31,36
Askerler (Yemen’de) 779-76/30
Askerler ve Zaptiyeler (Halep’te) 90567/34b
Askerler-Arap Taburu 91173
Askerlere Ait Fotograflar 90660
Askerler-Karadag Prensligi’ne Ait 91243/4,7,23
Askerler-Yunan Askerleri 91076/3-28
Aslanli Mabet (Seyitgazi) 90799/33
Asmino Durus Efendi (Heyet-i Mebusân A’zâsi) 91278/43b
Aspern Gemisi 91448/34
Aspern Köprüsü (Viyana) 91254/23
Astrachan Gemisi 91504/17
Asi-Kuspalazi 91804/22
Asiret Mektebi-Hoca ve Talebeleri (Istanbul-Kagithane’de) 90835/43-45 – 90837/35-37
At Yarisi (Manisa’da) 90561/7 – 90562/22 – 90563/16-17
At Yarislari (Sikago’da) 91522/30
Atanas Efendi (Eczaci) 90986/14
Atâra Kalesi (Yemen’de) 90766/24
Atelier Der GuBstahlfabrik 779-36
Atelier Der GuBsthalfabrik Fotografhanesi 91122 – 91123 – 91124 – 91176 – 91179 – 91182 – 91183 – 91184 – 91185 – 91186
Atelier Der GuBsthalfabrik Fotografhanesi 91187 – 91188 – 91189 – 91190 – 91199 – 91209
Atelier Des Kruppschen Etablissements Fotografhanesi 91180
Atif Bey (Sivas Vilâyeti Maarif Müdürü) 90852/23(12)
Atif Efendi (Alay Emini) 90981/19
Atina 779-21/1-67
Atina 90854/61
Atina 91213 – 91215/1-6 – 91219 – 91227/3-28 – 91240
Atina 91446/1-40
Atina Akademisi 91227/3 – 91240/13
Atina-Genel Görünüsü 91213/1 – 91215/2 – 91219/1-2 – 91226 – 91241/4
Atlanta Zirhilisi 91358/16
Atlar 90934 – 90935 – 90936 – 90937 – 90938 – 90939
Atlar 90940 – 90941 – 90942 – 90943 – 90944 – 90947 – 90948 – 90951 – 90953 – 90955 – 90956 – 90957
Atlar 779-66/1-37 – 779-81/1-74 – 779-85/1-3
Atlar (Abdülhamit II’ye Ait) 90841 – 90842 – 90843 – 90844 – 90845
Atlar (Ayazaga Harasi’nda) 90942 – 90943/1-6,8,10
Atlar (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90413/7-8, 90442/5
Atlar (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90926/2a-15d – 90932/1-23,28 – 90933
Atlar (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90947 – 90951
Atlar (Çukurova Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90932/24,29-31
Atlar (Istabl-i Amire’de) 90927/1-5,9-51 – 90928 – 90929/1-4,8,11-17 – 90930/5-51
Atlar (Istahl-i Âmire’de) 779-66/6,7,24-27
Atlar (Kagithane Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90473/21
Atlar (Kagithane Harasi’nda) 90840
Atlar (Kagithane Harasi’nda) 90942/5-6,12,16-21 – 90943/7,9,11,14-16,18,26
Atlar (Kâgithane Harasi’nda) 779-45/15-16,28-29
Atlar (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90426/29-30
Atlar (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90931/14-77 – 90932/25-27,32-38
Atlar (Veziriye Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90953 – 90956 – 90957
Atlar-Macar Atlari (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu’nda) 90459/13-16
Atli Tramvay (Bagdat’ta) 90573/23a
Atli Tramvay (Trablussam’da) 779-44/45,53-54
Atmeydani Karakolhanesi (Istanbul-Sultanahmet) 91075/30
Atpazari Karakolhanesi (Istanbul-Üsküdar) 90821/10
Atshnios, Mix.X. (Cildçi) 91219
Audarieur Zirhlisi 91323/22
Augsburg 91496/25b
Auguste Victoria Gemisi 779-48/20-21 – 779-50/28 – 779-55/76
Auguste Victoria Gemisi 90921/45-48
Auguste Victoria Gemisi 91000
Auguste Victoria Gemisi 91373/95,98
Auguste Victoria Gemisi-Orkestrasi 91000/2,3
Auguste Victoria Gemisi-Personeli 91000/9,21
Augustus Tapinagi (Ankara) 90799/39-40
Australia Gemisi 91439/61
Autka Sehri 90672/136
Avanzo, B. (Cildçi-Hazirlayan) 91229
Avni Bey (Canik Tabur Agasi) 91315/25-6
Avnullah Zirhli Gemisi (Istanbul’da) 90645/13-17
Avnullah Zirhlisi 91152/11
Avnullah Zirhlisi 91242/9
Avrupa Komisyonu Dairesi (Köstence-Saulina) 91331/50
Avrupa Ülkeleri’nin Hükümdarlari, Prensleri ve Prensesleri 90899 – 90901
Avs (Hudeyde Seyhi) 90766/20-21
Avustralya 779-32/6-8
Avusturya 91261
Avusturya 91217/1-23
Avusturya 91471/24
Avusturya Konsoloshanesi (Bagdat= 90573/25b
Avusturya Konsoloshanesi (Dedeagaç) 90581/2
Avusturya Konsoloshanesi (Istanbul) 90596
Avusturya-Gastein 91485
Avusturya-Obrendorf 91327
Avusturya-Viyana 91235
Avusturya-Viyana 91381
Avusturya-Viyana 93850
Avusturya-Viyana 91254 – 91261
Axenstein 91445/14
Aya Pandeleimon Manastiri (Aynaroz) 90568/19
Aya Paulo Manastiri (Aynaroz) 90568/14
Aya Sofya (Dresden) 91431/1
Aya Sofya (Istanbul) 779-17/24-25 – 90672/170
Aya Sofya (Istanbul) 90588/1,20 – 90615/5
A’yân Heyeti 91278/1-21
Ayas Pasa Camii (Erzurum) 90505/48
Ayasofya (Istanbul) 90763/14
Ayasofya (Istanbul) 90813/9 – 90815/54-56 – 90817/19-21 – 90818/19-21 – 90819/26,29-31 – 90839/5-8
Ayasofya (Istanbul) 91298/1a,2a,45a
Ayasofya Camii (Istanbul) 90407/47, 90450/5, 18, 59
Ayasofya Camii (Istanbul) 90475/4-7 – 90476/4-7 – 90477/1 – 90479/8
Ayasofya Camii (Selânik) 90424/20-21, 24
Ayasofya Camii (Trabzon) 90411/2, 90441/2
Ayasofya Camii-Avlusu (Istanbul) 90508/20-21 – 90509/13-15
Ayasofya Camii-Bati Sütunlari (Istanbul) 90450/18
Ayasofya Camii-Kuzey Galeri (Istanbul) 90450/59
Ayasofya Camii-Sadirvani (Istanbul) 90479/7a
Ayasofya -Sadirvani (Istanbul) 90763/16
Ayasofya-Sadirvani (Istanbul) 90819/12,21
Ayas 90570/17
Ayazaga Çinili Av Köskü (Istanbul) 90942/23
Ayazaga Harasi 90942/1-4,25 – 90943/6,8,10
Ayazaga Kasri (Istanbul) 90461/3,13-19,30
Ayazaga Köyü Karakolhanesi 779-51/7,12-16 – 779-53/24-25 – 779-54/28 – 779-55/26-27,53,56,69-70 – 779/59/12
Ayazaga Köyü Karakolhanesi (Istanbul) 779-52/28
Ayazaga Köyündeki Camii (Istanbul) 90529
Ayazaga Köyü’ndeki Camii (Istanbul) 779-52/25-26
Ayazma Karakolhanesi (Istanbul-Üsküdar) 91088/33
Aydin 90485
Aydin 90579/57-60b – 90601
Aydin (Depremden Sonra) 779-47/4,8-9,22,30-31,33,38
Aydin (Depremden Sonra) 779-80/37
Aydin’daki Tarihi Eserler 90601/11
Aydin-Genel Görünüsü 90601/7-8
Aydin-Köyleri 90579/57-60b – 90601
Aynaliçesme Karakolhanesi (Istanbul-Beyoglu) 90821/17
Aynaroz 90568
Aynaroz Limani 90811
Aynaroz-Genel Görünüsü 90811
Ayn-i Cemâle 90400/7
Ayn-i Meryem (Kudüs) 90502/65
Ayn-i Zeliha (Urfa) 90430/60
Ayse Bibi Türbesi (Buhara) 91355/37
Azapkapi Karakolhanesi (Istanbul) 90821/22
Azaplar Camii (Köstence) 91233/49
Azep Yusuf Çavus (Sivas Vilâyeti’nde Çiftlik Görevlisi) 90852/24(6)
Azimzâdelerin Evi (Sam) 91551/45-60
Aziz (Meclis-i Maarif Azasi) 90851/25
Aziz Bey (Kaymakam-Doktor) 91301/250
Aziz Bey (Mizrakli Süvari Alayi Emini) 90998/1
Aziz Bey (Mülâzim-i Sâni) 91301/329
Aziz Bey (Sagkolagasi-Doktor) 91067/47d
Aziz Bey (Süvari Yüzbasisi) 90964/26
Aziz Bey (Yüzbasi) 91194/1d
Aziziye Camii (Konya) 779-77/18
Aziziye Camii (Konya) 90433/5
Aziziye Camii (Konya) 90803/14
Aziziye Camii (Köstence) 91233/56
Aziziye Çarsisi (Trablusgarp) 90404/20, 90408/10
Aziziye Karakolhanesi (Halep) 90573/26b
Aziziye Karakolhanesi (Istanbul-Bebek) 90822/34
Aziziye Kislasi (Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu-Mahmudiye) 90603/34
Aziziye Kislasi (Çifteler Harasi) 90459/16
Aziziye Kislasi (Erzincan) 90505/9
Aziziye Kislasi (Sultansuyu Çiftlik-i Hümâyûnu) 90604/23
Aziziye Zirhlisı 91090/3
Aziziye Zirhlisi 91242/5
Azm Ailesinin Evi (Hama’da) 90567/21b
Azmi Efendi (Eczaci) 91301/65
Azmi Efendi (Solkolagasi) 91327/8
4620 defa okundu