Hizmetler

Merkez Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Kullanıcı Niteliği

 

1.      İstanbul Üniversitesi mensupları (öğrenci, personel), mezunları ve emeklileri,

2.      Akademisyenler,

3.      Kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ve emeklileri,

4.      Bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri,

5.      Basın mensupları,

6.      Üniversite ve yüksekokul öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) veya mezunları,

7.      Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen engelli kimlik kartına veya tam teşekküllü hastanelerden alınan ve engelli olduğunu belgeleyen sağlık raporuna sahip tüm engelliler,

8.      Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük gereği Başkanlıkça araştırma yapabilecekleri konusunda verilen olumlu görüş ve izne bağlı olmak şartıyla yabancı uyruklu araştırmacılar,

9.      Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere uygulanan kurallara tabidir.


A. Üniversitemiz Mensuplarının Dışarıdan Ödünç Yayın  İsteme Koşulları ;

1. İstanbul Üniversitesi mensubu öğretim elemanları ve çalışanları şahsen, üniversitemizde yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ise danışmanları aracılığıyla diğer kütüphanelerden ödünç kitap/fotokopi isteği yapabilir.

2. Bir kişi tarafından en fazla 5 yayın istenebilir.

3. İsteyen kişinin işyeri dahili ve ev telefonu bildirilmelidir.

4. Yayın(lar)ı getirme ve gönderme için ödenen kargo/posta ücreti kullanıcıya aittir.

5. Başvuru yapabilmek için xxx@istanbul.edu.tr uzantılı bir e-posta hesabına sahip olmanız gerekmektedir.

6. Getirilen kitapların kullanım süreleri, yayını gönderen her kütüphaneye göre farklılık göstermektedir.

7. Ödünç  verilen yayınlar, teslim tarihinden en az iki gün önce kütüphanemize eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

8. Kullanım süresini uzatmak isteyen kullanıcılar, bir hafta önceden kütüphanemize başvurarak, ilgili kütüphanenin kuralları dahilinde uzatma yapabilir.

9. Aynı istek formu yayın fotokopisi getirtmek için de kullanılmaktadır. Fotokopi istekleri için istek yapılan karşı kütüphanenin kuralları geçerlidir (ücret vb.)

10- İstenilen yayınların geliş süresi yurtiçi ve yurtdışı olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

 

B. Diğer Kütüphanelerden/Şahıslardan Gelen Yayın İstek Koşulları ;

1. Ödünç kitap ve makale isteği, ilgili kütüphanenin ILL servisi tarafından onaylanmış “Kütüphanelerarası Ödünç/Fotokopi İstek Formu” yla yapılabilir.

2. Kütüphanemizden istenen herhangi bir yayının, iki ya da daha fazla nüshası var ise 1 ay süre ile ödünç olarak verilebilir. Ancak tek derleme nüshası ise, ödünç olarak verilemez, ancak fotokopisi çekilerek gönderilebilir.

3. Tezlerin tamamının fotokopisini isterken, araştırma yapan kişi danışmanının adını bildirmelidir. Öğrenci ise, danışman yanında okulu, bölümü ve okul numarası da yer almalıdır.

4. İlgili şahsa banka hesap numarası, yatıracağı fotokopi+telif gideri (gönderme ücreti eklenmeden) bildirilir. Bildirilen gider, verilen banka hesabına yatırılıp dekontun ill.kutuphane@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesibeklenir. Dekont elimize ulaştığı anda, yayın(lar)ın fotokopisi ilgilinin verdiği adrese ödemeli kargo ile gönderilir.

ÖNEMLİ DUYURU :
      ILL kitap/tez/makale istek formundan yalnızca xxx@istanbul.edu.tr uzantılı bir e-posta hesabına sahip olan öğretim görevlilieri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri  yararlanabilmektedir.
     Bunun haricindekiler, bağlı bulundukları yükseköğretim kurumunun  merkez kütüphanesinden KİTS üzerinden istek yapabilirler.”Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir.

Bu hizmetler çevrimiçi, çevrimdışı, telefon ve yerinde olmak üzere çeşitli şekillerde yapılmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanmaktadır.

Staj dönemi sonunda;

 • Üniversite kütüphaneciliği ve İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi hakkında bilgiler edinmesi,
 • Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği ve derleme kütüphaneleri hakkında bilgiler edinmesi,
 • Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri, Engelsiz Bilgi Merkezi, Sayısallaştırma Bölümü, Elektronik Kaynaklar Bölümü, Nadir Eserler Kütüphanesi gibi uygulama alanlarını görmesi,
 • Mesleki alanla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlarına yardımcı olunması,

amaçlanmaktadır.

Staj Dönemleri ve Süresi

Staj süresi yaz dönemi içinde (15 Temmuz – 14 Eylül) olmak üzere iki dönem olarak ve üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin belirlemiş olduğu sürelerde – en az 20 ve en fazla 40 iş günü-yapılmaktadır.

Staj Alanı

Merkez Kütüphane

Staj Yapılacak Bölümler

 • Teknik Hizmetler Kataloglama Öncesi İşlemler (kitap, tez, dergi, gazete)
 • Teknik Hizmetler Kataloglama İşlemleri (kitap, tez, dergi, gazete)
 • Okuyucu Hizmetleri
 • Engelsiz Bilgi Merkezi
 • Sayısallaştırma Bölümü
 • Elektronik Kaynaklar Bölümü
 • İstanbul Üniversitesi Yayınları
 • Nadir Eserler Kütüphanesi

Kontenjan

Her dönem için ayrılan kontenjan 15’er kişidir.

Başvuru Duyurusu

Başvuru duyurusu, http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

Başvuruların Değerlendirilme Sonuçları

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, kesin staj listesi belirlenerek, http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

Kütüphanemizde bulunan 36 adet bilgisayardan ücretsiz olarak kullanıcılarımıza internet hizmeti verilmektedir.

TELİF HAKLARI VE TARAYICI KULLANIM KURALLARI

     A. TELİF HAKKI UYARISI !..


        5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat gereği belirtilen hususlara dikkat edilmesi zaruridir.

        Bilimsel çalışmalarda ancak kaynak gösterilerek kullanılabilir.
 
         Ticari amaçlı kullanılamaz ve taramalar üçüncü kişilere dağıtılamaz.

          Bir kitap ve derginin tamamı değil, bunların sadece bir bölümünün veya farklı makalelerin çoğaltılmasına izin verilir.


B. TARAYICI KULLANIM KURALLARI

1.   Tarayıcının açık olduğundan emin olunuz.

2.   Tarayıcı beşiğini ortalayacak şekilde kitabı yerleştiriniz.

3.   Dokunmatik ekranda size uygun dil seçeneğini işaretleyerek ilerleyiniz.

4.   USB belleğinizi tarayıcıya takınız.

5.   Çalışma modunu USB belleğe kayıt modu olarak seçiniz.

6.   Kaydetme seçeneklerinden dosya formatını belirleyiniz. Çoklu sayfa veya tekli sayfa   tercihinizi belirleyiniz. Dosya adını sanal klavye kullarak yazınız.

7.   Tarama işlemini dokunmatik panel üzerindeki “TARA” butonu veya beşik üzerindeki dikdörtgen yeşil butonlar yardımıyla yapınız.

8.   Tüm tarama işlemleriniz bitince sağ alttaki “KAYDET” butonuna basınız ve sağ üstteki “ÇIKIŞ” butonuna tıklayınız ve USB belleğinizi çıkartınız.