İÜ Kütüphaneleri

Atatürk'le Okumak


İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin bir başka özelliği de büyük Atatürk’ün kütüphanenin kitaplarından yararlanmış olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a gelişlerinde kütüphaneden ödünç alarak okuduğu kitaplar özel bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Bu kitaplar 2012 yılında hazırlanan “Atatürk’le Okumak” projesiyle 3 boyutlu Nadir Eserler Kütüphanesi içinde yeniden canlandırılmıştır.

İstanbul Üniversitesi ve Teknosa işbirliğiyle, Kanuni Sultan Süleyman’ın eserleri sanal kütüphane teknolojisiyle okuyucularla buluşmuştur. Dünyada tek nüshaları İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan “Divan-ı Muhibbi”, “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn”, “Kitab-ı Bahriye” gibi nadir eserlerde dijital ortamda geniş kitlelerle buluşturulmuştur.Eski Dünya’ya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları Sanal Kütüphane Projesi

Yüzyıllar boyu coğrafi ve fiziki sınırları değişen yeryüzünün 21.yy.da sınırsız erişimle dünyaya açılan tarihi kapısı olması amacıyla, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nin koleksiyonundaki kıymetli haritalar gelişen teknolojinin avantajlarıyla değerlendirilerek araştırmacıların bu seçkin haritalara, istediği yerden, istediği ölçüde ve kolaylıkla sanal ortamda erişebilmesi hedeflenmiştir. Dünya üzerinde haritalar şehirlerin çehresinin değiştiğini gösterirken; geçirdiği değişim ve dönüşüm kadar 200 yıl öncesindeki haline tanıklık etmekte olan belge niteliğindedir. Bu belgelerle dünya kültür mirasını erişilebilir kılmak ve gelecek kuşaklara teknolojinin sunduğu çağdaş olanaklarla hizmete sunmak istenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Sanal Kütüphane Projeleri kapsamında, “Eski Dünyaya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları Sanal Kütüphanesi” projesi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, dijitalleştirme ve bibliyografik künye çalışması tamamlanan yaklaşık 789 adet harita koleksiyonu içinden seçilen, tek nüsha ve uluslararası tarihi değeri olan 120 seçilmiş örnek harita, sanal kütüphane içinde erişime açılmıştır.

HAKKIMIZDA                                  KULLANIM KURALLARI                                 ÇALIŞMA SAATLERİ                                               İLETİŞİM

Merkez Kütüphaneye bağlı Nadir Eserler Kütüphane’sinde 1928 tarihli “Harf Devrimi” öncesi eserler bulunmaktadır. Merkez Kütüphanenin en eski dermesi, yaklaşık 93.071 cilt, Türkçe, Arapça, Farsça, Latince ve diğer dillerdeki basma ve yazma kitap, dergi, gazete, fotoğraf albümü, harita ve notalardan oluşmaktadır. Ayrıca II. Abdülhamid koleksiyonu olarak anılan 911 adet albüm ve bunların içinde bulunan yaklaşık olarak 36.585 fotoğrafta Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra, Nadir Eserler Kütüphanesinde kitaba ilişkin eşya ve yazı araç-gereçleri de sergilenmektedir.

Kütüphanede kullanıcılar için bu nadir yayınlar en yeni teknolojilerle düzenlenip, dijitalleştirilerek hizmete sunulmaktadır.