İÜ Sanal Kütüphaneleri

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin bir başka özelliği de büyük Atatürk’ün kütüphanenin kitaplarından yararlanmış olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a gelişlerinde kütüphaneden ödünç alarak okuduğu kitaplar özel bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Bu kitaplar 2012 yılında hazırlanan “Atatürk’le Okumak” projesiyle 3 boyutlu Nadir Eserler Kütüphanesi içinde yeniden canlandırılmıştır.

İstanbul Üniversitesi ve Teknosa işbirliğiyle, Kanuni Sultan Süleyman’ın eserleri sanal kütüphane teknolojisiyle okuyucularla buluşmuştur. Dünyada tek nüshaları İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan “Divan-ı Muhibbi”, “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn”, “Kitab-ı Bahriye” gibi nadir eserlerde dijital ortamda geniş kitlelerle buluşturulmuştur.

http://cihanhukumdari.istanbul.edu.tr
Yüzyıllar boyu coğrafi ve fiziki sınırları değişen yeryüzünün 21.yy.da sınırsız erişimle dünyaya açılan tarihi kapısı olması amacıyla, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nin koleksiyonundaki kıymetli haritalar gelişen teknolojinin avantajlarıyla değerlendirilerek araştırmacıların bu seçkin haritalara, istediği yerden, istediği ölçüde ve kolaylıkla sanal ortamda erişebilmesi hedeflenmiştir. Dünya üzerinde haritalar şehirlerin çehresinin değiştiğini gösterirken; geçirdiği değişim ve dönüşüm kadar 200 yıl öncesindeki haline tanıklık etmekte olan belge niteliğindedir. Bu belgelerle dünya kültür mirasını erişilebilir kılmak ve gelecek kuşaklara teknolojinin sunduğu çağdaş olanaklarla hizmete sunmak istenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Sanal Kütüphane Projeleri kapsamında, “Eski Dünyaya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları Sanal Kütüphanesi” projesi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, dijitalleştirme ve bibliyografik künye çalışması tamamlanan yaklaşık 789 adet harita koleksiyonu içinden seçilen, tek nüsha ve uluslararası tarihi değeri olan 120 seçilmiş örnek harita, sanal kütüphane içinde erişime açılmıştır.

http://haritalar.istanbul.edu.tr