2019 Yılı Veritabanı Abonelikleri

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kütüphanesi tarafından, 2019 yılı kapsamında aboneliği sürdürülen veritabanlarının listesi güncellenmiştir. Bu veritabanlarına her iki üniversitenin tüm yerleşkelerinden erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca, ULAKBİM EKUAL Ulusal Lisansı kapsamında yer alan veritabanlarına erişim devam edecektir.

Koleksiyonumuzda tam metin erişilebilen 21.177 e-kitap mevcuttur (http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?te=&lm=IUELEKTRO). Sürekli erişime açık elektronik kitaplar ve aboneliği sürdürülen tüm veritabanlarının listesi kütüphanemizin elektronik kaynaklar sayfasındadır.


 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

2019 YILI VERİTABANI ABONELİKLERİ

http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/abone-veritabanlari/tum-liste
 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA
2019 YILI VERİTABANI ABONELİKLERİ


http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/abone-veritabanlari/tum-liste
 
 1 BeckOnline
 edergi
 1ACS American Chemical Society(İşlemleri Devam Ediyor)
 edergi
 2BMJ Online Journals
 edergi
 2ASCE American Society of Civil Engineering
 edergi
 3Clinical Key (1 Mart 2019 tarihine kadar erişime açık)
edergi ekitap 3ASME The American Society of Mechanical Engineers Digital Collection
 edergi
 4HeinOnline
 edergi
 4MathSciNet
 ereferans
 5IOP Institute of Physics Science
 edergi
 5UpToDate Anywhere
kayıta dayalı tıp
 6Oxford Online Journals
 edergi
   
 7Sage Journals
 edergi
   
 8SwissLex
 edergi
   
 9HiperKitap
 ekitap   

2019 ULAKBİM EKUAL VERİTABANLARI (17 erişim adresinde -26 veritabanı)
http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/abone-veritabanlari/tum-liste http://cabim.ulakbim.gov.tr/ekual/e-veri-tabanlari/


 1EBSCOHOST 
e-dergi
 2Academic Search Complete 
e-dergi
 Business Source Complete
 e- referans
 DynaMed 
 e- kanıta dayalı tıp
 Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index 
e-referans
 Applied Science & Technology Index Retrospective
e-referans
 Education Index Retrospective
e-referans 
 Social Sciences Index Retrospective
e-referans
 2Emerald Premier Journals  e-dergi
 3IEEExplore Digital Library
 e-dergi
 4JSTOR Archive Journal Content
 e-dergi
 5Nature Journals Online e-dergi
 Academic Journals
e-dergi
 Palgrave Macmillan Journals
e-dergi
 6OVID-LWW
e-dergi
 
 7ProQuest Dissertations & Theses
 e-tez
 8ScienceDirect
e-dergi 
 9Scopus
e-dergi 
10SpringerLink
e-dergi
11 Taylor & Francis
e-dergi
12Wiley
e-dergi
13CAB
e-referans
14Web of Science
e-referans
15 iThenticate
İntihal Tespit Programı
16Turnitin
İntihal Tespit Programı
17 Mendeley
Referans Yönetim Sistemi