ANKOSLink 2017 Konferansı Gerçekleştirildi.

ANKOSLink2017 Konferansı 5-8 Nisan 2017 tarihleri arasında, Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler teması ile Antalya’da gerçekleştirildi. Konferansa, 17 farklı ülkeden 500’ün üzerinde kişi ve 54 sponsor firma katıldı, 8 ayrı oturumda öğrenme ve öğretmede tüm dünyada yaşanan değişim ve kütüphanecilere etkisi 16 farklı konuşmacı ile tartışıldı.

Konferansta yer alan sunum ve panellerin yanı sıra,  ANKOSLink 2017’nin temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak, Bilgi okuryazarlığı eğitimleri, Oryantasyonlar, E-öğrenme araçlarından iyi uygulamalar, E-kaynaklar, Açık erişim, Kaynak paylaşımı, Konsorsiyum modelleri, Akademik kütüphaneler vb. gibi konularda poster sunumları da gerçekleşti.