Deneme Veritabanı: CNKI Çin veritabanları

CNKI - Çince veritabanları bir ay süreyle aşağıdaki link üzerinden deneme erişiminize açılmıştır.

Erişim Adresi: http://en.oversea.cnki.net/kns55/default.aspx

Sona Eriş Tarihi: 22 Kasım 2018

China Core Newspapers Full-text Database (CCND): 2000 yılından bu yana Çin'deki temel gazetelerden akademik ve bilgilendirici belgeler toplar ve sürekli güncellenir. Her gazete ağının, ilgili gazete literatürüne, akademik dergilere, tez ve tezlere, konferans, yıllık kitapçık vb. işlemlere bağlar ve insanlara her haberin arka planını, en son gelişmeleri ve gelişim eğilimlerini bildirir. Bu alanların gelişim trendini incelemek için bilgi entegrasyon servisini sağlar.

CDMD: Çin’de Çince yayımlanan master tezleri veri tabanı.

China Yearbooks Full-text Database (CYFD): CYFD, Çin'deki en büyük ve sürekli güncellenen yıllık kitaplar tam metin veritabanıdır. Temel ulusal koşullar, coğrafya, tarih, siyaset, askeri, diplomasi, hukuk, ekonomi, bilim teknolojisi, eğitim, kültür, spor, tıbbi sağlık, sosyal yaşam, figürler, istatistiksel malzeme, belgesel standart ve yönetmelikler gibi çeşitli alanları kapsar. Ulusal, bölgesel, endüstriyel ve işletmeler gibi çeşitli yıllık kitap türlerinin tam metnini toplar.

China Academic Journals Full-text Database: Çin’de yayımlanan Çince akademik makaleleri kullanıcılarına sunan veritabanıdır.

China Data Insight

CEID - China Economy and Information Database