Deneme Veritabanı: Health Research Premium Collection

Health Research Premium Collection veritabanı deneme erişimine açılmıştır.


Erişim adresi: https://trials.proquest.com/access?token=JqyUoyqjBRiXMiNMdrVfutCFc

Sona Eriş Tarihi: 24 Aralık 2019

Tıp alanında en güncel bilgilere erişmek bu alanda faaliyet gösteren araştırmacılar, öğrenciler ve tıp profesyonelleri için çok önemlidir. Health Research Premium Collection, tıp alanındaki önemli çeşitli kaynaklara erişimi sağlamaktadır. Kaynak türlerinin çeşitliliği, öğrencilerin ve araştırmacıların yeni konuları anlamalarını, ilgili literatüre erişmelerini kolaylaştırır.
Health Research Premium Collection tıp dergileri, Bilimsel Dergiler, Diğer Kaynaklar, Kitaplar, Konferans Bildirileri ve Bildiriler, Rakamlar, Dergiler, Gazeteler, Diğer Kaynaklar, Raporlar, Tablolar, Ticaret Dergileri, Çalışma Kağıtları kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlerden oluşan geniş kapsamlı bir içeriğe erişimi sağlamaktadır. 4.500'den fazla tam metin sağlık ve tıp dergileri, eğitim videoları, gri literatür ve daha fazla kapsama sahiptir. Health Research Premium Collection farklı veritabanını kapsamaktadır


Bu veritabanları; • Consumer Health Database • Health & Medical Collection • Healthcare Administration Database • MEDLINE® • Nursing & Allied Health Database • Psychology Database • Public Health Database
Başlıca Dergiler:
•The Lancet
•The New England Journal of Medicine
•Journal of the National Cancer Institute
•Journal of Clinical Investigation
•American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
•The American Journal of Psychiatry
•Journal of American Medical Association
•Diabetes
•Canadian Medical Association. Journal; CMAJ
•Rheumatology
•American Journal of Public Health


İçerdiği Konu Başlıkları:
• Konu kapsamı
• Anatomi
• fizyoloji
• biokimya
• Farmakoloji
• Mikrobiyoloji
• immünoloji
• Parazitoloji
• Patoloji
• Bulaşıcı hastalıklar
• Kardiyovasküler hastalıklar
• Kas-iskelet sistemi hastalıkları
• Solunum hastalıkları
• Hemik hastalıklar
• Lenfatik hastalıklar
• Sindirim hastalıkları
• Ürogenital hastalıklar
• Endokrin hastalıkları
• Gergin sistem
• Psikiyatri
• cerrahlık
• jinekoloji
• ebelik
• Dermatoloji
• pediatri
• geriatri
• diş hekimliği
• Otolarengoloji