Deneme Veritabanı: Legal Veritabanı

Online Legal Veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net

Sona Eriş Tarihi: 8 Mayıs 2019

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;
- 21.000’den fazla makaleye,
- 650’den fazla dergiye,
- 400’den fazla kitaba,
- “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, AnayasaMahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
- 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, erişim imkanı mevcuttur.,