Deneme Veritabanı: Online Legal Veritabanı

Hukuk alanında Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veritabanı" deneme erişimine açılmıştır. 
  
Erişim Adresi: 
Kitap ve Dergiler:  www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı: www.legalbank.net
Son Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2020

Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.


Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Legalbank’tan içtihata (1.900.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarakerişilebilmektedir.