Deneme Veritabanı : Online Legal Veritabanı

Hukuk alanında Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veritabanı" deneme erişimine açılmıştır. 
 
Erişim Adresi:
Kitap ve Dergiler:  www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı: www.legalbank.net
Son Erişim Tarihi: 18 Kasım 2019

ONLİNE LEGAL VERİTABANI
Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veritabanı” ile;
• 21.000’den fazla makaleye,
• 650’den fazla dergiye,
• 400’den fazla kitaba,
• “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
• 71 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe,
tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim olanağı mevcuttur.

İstanbul Üniversitesi Merkez KütüphanesiGaleri